Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Проблеми залучення зарубіжних інвестицій

Проблеми залучення зарубіжних інвестицій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Проблеми залучення зарубіжних інвестицій

Іноземні інвестиції є провідником сучасних технологій виробництва та управління, своєрідною „перепусткою” на світові ринки товарів та капіталів.
На сьогоднішній день потреба в інвестиціях для структурної перебудови української економіки зростає. В умовах ринкового трансформування економіки України дуже гострою є потреба в значних іноземних інвестиціях. Для більшості країн з перехідною економікою ефективно використаний іноземний капітал стає ключовим фактором їх розвитку. Звичайно, залучення іноземних інвестицій відіграє важливу роль і в структурі пріоритетів української економіки.
В Україні існують об’єктивні й суб’єктивні фактори, які негативно впливають на процес іноземного інвестування, а саме:
-  залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної кризи. Дехто з інвесторів призупинив діяльність на території України, висловлюючи свою невпевненість у подальшому співробітництві, подаючи запити щодо економічної політики уряду;
-  нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів;
-  повільні темпи приватизації. Іноземні інвестори, банки та фінансові організації при вкладанні коштів у інвестиційні проекти віддають перевагу приватним підприємствам;
-  невирішеність питання щодо надання у приватну власність земельних ділянок під об’єкти, що приватизуються;
-  темпи інфляції.
-  низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції,  що могла б вироблятися на новостворених  або  реконструйованих із  допомогою    іноземного капіталу підприємствах;
Отже, в Україні сформувався малосприятливий інвестиційний клімат, який спричинив брак стратегічних іноземних інвестицій. Суттєвим чинником у виникненні в Україні нинішньої ситуації, пов’язаної з відтворювальними процесами, є недосконала фінансова, у тому числі податкова, політика. Чинна податкова система має бути скоригована за такими основними позиціями: регламентація взаємовідносин між державою і платниками податків; стабільність податкової системи, її простота і доступність;скорочення кількості податків і суттєве спрощення процедури їх збирання;захист вітчизняних виробників; посилення стимулювання капіталовкладень, інвестиційної та інноваційної діяльності; реформування системи розподілу доходів.[ 2 ].
Помірковані інвестори усвідомлюють, що прибутковість капіталу після оподаткування визначають не лише законодавчо встановлена ставка по-датку на прибуток підприємства, а й спосіб обчислення цього прибутку, зокрема – нарахування амортизації, облік запасів, віднесення процента за кредит і збитків до складу виробничих затрат. Крім того, у багатьох країнах існують додаткові стимули інвестування, тобто зменшення оподатковуваного прибутку на суму капітальних затрат, і податкові інвестиційні кредити.
На початку 90-х років загальною тенденцією в країнах Центральної та Східної Європи було утворення так званих „правових анклавів” для            іноземних інвесторів. Було гарантовано захист від змін законодавства, націоналізації, забезпечено репатріацію прибутків, а також надано податкові пільги. Україна також пішла цим шляхом.  Але Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”, що діяв з 1 січня 1995 p., скасував податкові канікули для підприємств з іноземними інвестиціями, заснованих після введення цього Закону. Цей захід відповідає головним вимогам, що ставляться до податкової системи, яка має забезпечити: ефективність – тобто мінімізувати вплив оподаткування на використання ресурсів в умовах ринку, рівність – тобто зрівняти податкові зобов’язання всіх платників податку, а також простоту застосування. Впровадження однакових правил  гри      вважається ознакою стабілізації податкового законодавства, що може компенсувати іноземним інвесторам зростання податкового тягаря.
На макроекономічному рівні надходження прямих іноземних інвестицій регулюється такими інструментами, як податки, тарифи, амортизація, заробітна плата, ціни і валютний курс.
А на мікроекономічному – інструментами, що детермінують функці-онування фірми (вимоги до власності; місцеве регулювання рівня цін;      лімітування фінансових засобів для інвестицій і набору робочої сили; експортні обмеження; ліцензування імпорту; контроль за використанням технології та іноземної валюти; величини відпускних цін).
Метою політики у сфері іноземного інвестування є створення сучасної політичної системи регулювання, яка б підвищила інвестиційну привабливість економіки та забезпечила потужні мотивації нерезидентів щодо вкладення коштів. Особливо ефективним важелем успішного вирішення цього завдання може стати, за певних обставин, податкова політика щодо іноземних та внутрішніх інвестицій.[ 3 ].
Дії українського уряду в галузі оподаткування корпоративних при-бутків зосереджені на двох суперечливих цілях:
1.  Одержанні доходів бюджетом.
2.  Проведенні стимулюючої економічної політики, зокрема, на за-лученні іноземного капіталу.
Політики мають впроваджувати найпривабливіші для іноземних ін-весторів податкові стимули в такий спосіб, щоб не втратити бюджетні надходження. Існують наступні шляхи розв’язання проблеми:
1) Податкові канікули.
2) Низькі податкові ставки, які застосовуються до широкої бази оподат-кування.
3) Прискорена амортизація основних фондів, зменшення оподатковуваного прибутку на суму інвестицій чи використання податкового інвестиційного кредиту
Під час податкових канікул прибутки підприємств оподатковуються за зниженими ставками чи не оподатковуються взагалі. Після закінчення податкових канікул компанія повинна почати сплачувати податки,  їй  заборонено трансформуватися у нову компанію для продовження канікул. Тому запровадження податкових канікул вимагає уважного нагляду з боку     податкової інспекції за підприємствами з іноземними, інвестиціями. Слід зазначити, що податкові канікули заохочують утворення нових компаній, а не інвестиції в нові виробничі потужності. Україні ж потрібне саме останнє.
Іншою альтернативою заохочення прямих іноземних інвестицій є загальне зменшення податкової ставки. Низькі податкові ставки, які застосовуються до широкої бази оподаткування мають наступні переваги: значно спрощується процес розрахунку податків. Уряд може стабілізувати надходження від оподаткування прибутку підприємств завдяки збі-льшенню податкової бази; інвесторів приваблюють країни з низькими ставками оподаткування, особливо коли вони є нижчими від світових стандартів. Низькі ставки з незначними податковими пільгами також свід-чать, що уряд зацікавлений у ринковому визначенні інвесторами найприбутковіших галузей; низькі податкові ставки самі по собі є стимулом. Вони залишають    інвесторам більшу частину прибутків. [4 ].
Прискорена амортизація основних фондів сприяє зменшення оподатковуваного прибутку на суму інвестицій чи використання податкового інвестиційного кредиту.
На сьогоднішній день в нашій державі існує проблема недостатнього використання інвестиційного потенціалу, яка пов’язана із політичною нестабільністю, надмірним втручанням держави у регулювання іноземних інвестицій, постійними змінами у чинному законодавстві, від сутністю в Україні єдиного центрального органу з питань державного управління іноземного інвестування, наявністю великої кількості „тіньових капіталів”.
В той же час пряме іноземне інвестування для нас буде мати тільки позитивні наслідки. За допомогою іноземних інвестицій створюється можливість модернізації виробничої бази, створення нових робочих місць, розвитку важливих галузей економіки тощо. При цьому ми економимо національні бюджетні кошти, які можна спрямувати на будь-які інші не менш важливі сфери економіки, соціального забезпечення.
Таким чином, напрями інвестиційної політики України необхідно переглянути та розробити єдину чітку стратегію залучення іноземних інвестицій, оскільки залучення іноземних інвесторів з метою вкладення грошей в економіку держави є основною органічною частиною інвестиційної політики будь-якої країни.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить