Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну

Недостатній рівень залучення іноземних інвестицій в економіку України зумовлює потребу ґрунтовнішого з'ясування причин такого стану і проблем у цій сфері.
Результатом дослідження стала сукупність суб'єктивних оцінок і відгуків інвесторів про умови, ризики й ефективність вкладення інвестицій, можливість їх окупності й отримання очікуваного результату.
Загалом розподіл досліджених за країнами походження інвесторів виявився адекватним загальному розподілу вкладеного в Україну іноземного капіталу. Зокрема 19% респондентів —американські компанії, 12% - з ФРН, стільки ж - з Великої Британії, з Австрії - 8%, Канади — 6%, Франції - 4%, Польщі — 3%.
Найбільше інвесторів планують вкладати капітал найближчим часом у Львівській, Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, Києві та Автономній Республіці Крим.
Перспективними для інвестицій респонденти також вважають Донецьку, Харківську, Закарпатську, Запорізьку, Миколаївську, Полтавську, Івано-Франківську, Чернігівську області.
Як зазначалося, регіональна структура дослідження загалом відповідає загальному розподілу в рамках держави. Аналогічна ситуація з галузевою структурою респондентів.
Так, інвестори в Україні здебільшого працюють у харчовій промисловості — 21 %, транспорті— 16%, фінансовому секторі — 12%, зв'язку— 11%, тобто галузях, які забезпечують швидкий оборот капіталу і порівняно високу середньогалузеву норму прибутку, що характерно для всіх держав з перехідною економікою.
Багато респондентів вклали інвестиції у сільське господарство - 13%, а близько 9% - у виробництво електроенергії і газу, добувну промисловість і будівництво.
Менше інвесторів працюють у металургійному комплексі - 8%, у легкій, деревообробній і паливній промисловості — 7%.
Найбільш перспективним капіталовкладенням у короткостроковій перспективі респонденти вважають інвестиції у харчову промисловість — 13%, виробництво електроенергії і газу — 9%, будівництво — 8%.
Згідно з результатами дослідження, майже третина респондентів (30%) має порівняно невеликий досвід інвестиційної діяльності в Україні — від одного до п'яти років.
Варто зазначити, що половина респондентів (50%) — досвідчені інвестори, які працюють в Україні від п'яти до десяти років. Близько 17% опитаних інвесторів здійснюють капіталовкладення в Україні понад десять років і лише 3% - менше року.
Вивчення оцінок інвесторами конкретних умов інвестиційної діяльності дало змогу провести аналіз — визначення слабких і сильних сторін України на конкурентному світовому ринку капіталів. Так, найкращі оцінки інвесторів отримали висока родючість українських ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, порівняно низька вартість праці за високої кваліфікації робочої сили, велика місткість внутрішнього ринку, соціальна й економічна стабільність, достатня забезпеченість економіки основними фондами. Більшість інвесторів також високо оцінюють можливості оренди майна в Україні, розвиток ринку нерухомого майна й економічну стабільність. Головне завдання чергового блоку питань — визначити, через які канали до інвесторів потрапляє інформація про Україну і які з них активно формують сприйняття нашої держави іноземними підприємцями.
Дослідження дало змогу визначити основні проблеми залучення в Україну іноземних інвестицій, які, на думку закордонних підприємців, найбільш актуальні.
Зокрема на макроекономічному рівні респонденти звернули увагу на численні податки і складність їх адміністрування. Головною перешкодою для діяльності іноземних інвесторів тут є навіть не податки як такі, а нестабільність законодавства у цій сфері, що не дає змоги провадити довгострокове планування діяльності підприємства. Великою мірою діяльність іноземних інвесторів ускладнюється через проблему невідшкодування податку на додану вартість під час експорту, особливо враховуючи, що більшість підприємств з іноземними інвестиціями мають експортну орієнтацію.
Наступними за значущістю перешкодами в діяльності іноземних інвесторів стали занадто складні процедури ліцензування та сертифікації, митного оформлення, застави землі і придбання її іноземцями. Враховуючи численні дозволи й узгодження, які потрібно зібрати для започаткування бізнесу і провадження поточної роботи, заорганізованість господарської діяльності негативно впливає на інвестиційний клімату державі.
Експрес-аналіз також виявляє, що керівництво практично кожної п'ятої компанії-інвестора витрачає від 25 до 50% свого робочого часу на вирішення різних формальних питань з українськими чиновниками.
Майже однакова кількість інвесторів позитивно оцінює діяльність українських дипломатичних установ з формування інвестиційного іміджу України або взагалі не спілкувалася з ними і тому не змогла відповісти на це запитання. Лише 13% респондентів лишилися невдоволеними діяльністю дипломатичних установ України.
Поки що слабко реалізуються для залучення іноземних інвестицій механізми угод про розподіл продукції, концесії, промислово-фінансові групи, які знайшли широке використання за кордоном.
Напевно, одним з найважливіших результатів цих досліджень і експрес-аналізів стали відповіді інвесторів про найочікуваніші заходи, спрямовані на вирішення проблем із залученням іноземних інвестицій в Україну.
Так, більшість респондентів вважають, що найсуттєвішого ефекту для поліпшення інвестиційного клімату в Україні можна досягти через ліквідацію бюрократизму і корупції в місцевих і центральних органах влади, прискорення податкової реформи та спрощення податкових, ліцензійних, сертифікаційних, зовнішньоекономічних і митних процедур.
Водночас суттєвому поліпшенню умов інвестування в Україну сприяли б лібералізація ринку землі, спрощення процедур її викупу та оренди, а також запровадження застави землі.
Численні пропозиції інвесторів стосуються також скорочення кількості контрольних інстанцій, дерегуляції підприємницької діяльності, посилення прозорості приватизації, захисту малих інвесторів, прав інтелектуальної власності, розвитку банківської системи і зменшення кредитних ставок та ін.
Важливого значення інвестори надають напрямам поліпшення українського інвестиційного клімату: ідеться про розвиток інфраструктури, страхового і фондового ринків, спрощення реєстрації інвестицій, поліпшення криміногенної ситуації, обмеження місцевих зборів, реалізація таких відомих у світі механізмів залучення інвестицій, як спільні підприємства, промислово-фінансові групи, концесії, угоди про розподіл продукції та ін.
Інвестори зазначають, що поліпшення умов інвестування можна досягти через запровадження мораторію на зміни у законодавстві, оптимізацію структури виробництва, створення в державі іноземних підприємств-резидентів, удосконалення трудового законодавства, галузеву та регіональну диверсифікацію виробництва та ін.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить