Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Охорона праці АППБ «Аваль»

Охорона праці АППБ «Аваль»
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Охорона праці АППБ «Аваль»


Згідно нової редакції Закону України “Про охорону праці” від 17 листопада 2002 року ст. 1. Охорона праці – це система правових, соціально-гігієнічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці. 
Завданням охорони праці є забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне значення в розв’язанні цих завдань має науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки та тахніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, культури та організації виробництва, дозволяє полегшити працю, підсилити її привабливість.
Продуктивність праці працівника підприємства залежить від вірної організації праці на кожному робочому місці. Облаштоване згідно з вимогами стандартів робоче місце забезпечує зручне положення людини. Це досягається регулюванням положення крісла, висоти та кута нахилу підставки для ніг за умови її використання, або висоти та розмірів робочої поверхні. Організація робочих місць повинна забезпечувати стійке положення та вільність рухів працівника, безпеку виконання трудових операцій, виключати або допускати лише в деяких випадках роботу в незручних позиціях, котрі зумовлюють підвищену втомлюваність.
На підприємствах дуже широко використовуються персональні комп’ютери, що є джерелом шкідливого впливу на організм людини. Тому проблема збереження здоров’я працюючих за персональним комп’ютером являється особливо актуальною на всіх підприємствах, в яких працюють на комп’ютерах, а не тільки для підприємств інформаційного обслуговування.
Як відомо при роботі з персональним комп’ютером з’являються електромагнітні поля, котрі характеризуються магнітними та електричними складовими.
Негативний вплив на оператора здійснює світлове та ультрафіолетове  випромінювання, мерехтіння зображення, ренгенівське випромінювання.
Згідно стандарту ГОСТ 12.0.003-85 ССБТ “Опасные и вредные производственные факторы”.
Всі ці негативні фактори поділяють на 4 групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізиологічні.
Кольорове оформлення приміщення. Аналізуя приміщення фінансового відділу можна описати таким чином: стіни та стеля пофарбовані світлорожевим кольором, а підлога – світло-коричневим. Таке кольорове оформлення не призводить до напруги зору та швидкої втоми, тому, що не складає різкого контрасту. Це благосприятливо впливає на трудову діяльність робітників.
Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на чи ділянках на територіях підприємств, що виникає під час виробничого процесу.
Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності, підвищення ступеня ризику травм і нещасливих випадків, зв'язаних з порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слухового контролю функціонування технологічного устаткування, зниження продуктивності праці.
Характер виробничого шуму залежить від виду його джерел. Механічний шум виникає в результаті роботи різних механізмів з неврівноваженими масами внаслідок їхньої вібрації, а також одиночних чи періодичних ударів у зчленуваннях деталей складальних чи одиниць конструкцій у цілому Аеродинамічний шум утвориться при русі повітря по трубопроводах, вентиляційним чи системам унаслідок стаціонарних чи нестаціонарних процесів у газах. Шум електромагнітного походження виникає внаслідок коливань елементів електромеханічних пристроїв (матрічного принтера, ксерокса і т д) під впливом перемінних магнітних полів.
У залежності від рівня і характеру шуму, його тривалості, а також від індивідуальних особливостей людини шум може робити на нього різна дія.
Шум, навіть коли він невеликий (при рівні 50—60 дба), створює значне навантаження на нервову систему людини, роблячи на нього психологічний вплив. Це особливо часто спостерігається в людей, зайнятих розумовою діяльністю. Слабкий шум по-різному впливає на людей. Ступінь шкідливості якого-небудь шуму залежить також від того, наскільки він відрізняється від звичного шуму. Неприємний вплив шуму залежить і від індивідуального відношення до нього. Так, шум, вироблений самою людиною, не турбує його, у той час як невеликий сторонній шум може викликати сильний дратівний ефект.
Під впливом шуму, що перевищує 85—90 дба, у першу чергу знижується слухова чутливість на високих частотах.
Людина, працюючи при шумі, звикає до нього, але тривала дія сильного шуму викликає загальне стомлення, може привести до погіршення слуху, а іноді і до глухоти, порушується процес травлення, відбуваються зміни обсягу внутрішніх органів. Сильний шум в умовах виробництва може сприяти виникненню травматизму, тому що на тлі цього шуму не чутно сигналів транспорту, автонавантажувачів і інших машин.
Міри щодо зниження шуму варто передбачати на стадії проектування промислових об'єктів і устаткування. Особлива увага варто звертати на винос гучного устаткування в окреме приміщення, що дозволяє зменшити число працівників в умовах підвищеного рівня шуму і здійснити міри щодо зниження шуму з мінімальними витратами засобів, устаткування і матеріалів Зниження шуму можна досягти гірко шляхом обезшумливания всього устаткування з високим рівнем шуму.
Роботу відносно обезшумливания діючого виробничого устаткування в приміщенні починають зі складання шумових карт і спектрів шуму, устаткування і виробничих приміщень, на підставі яких виноситься рішення відносно
напрямку роботи.
Боротьба із шумом у джерелі його виникнення — найбільш діючий спосіб боротьби із шумом. Створюються малошумные механічні передачі, розробляються способи зниження шуму в підшипникових вузлах, вентиляторах.
Архітектурно-планувальний аспект колективного захисту від шуму зв'язаний з необхідністю обліку вимог шумозахисту в проектах планування і забудови міст і мікрорайонів. Передбачається зниження рівня шуму шляхом використання екранів, територіальних розривів, шумозахисних конструкцій, зонирування і районування джерел і об'єктів захисту, захисних смуг озеленення.
Організаційно-технічні засоби захисту від шуму зв'язані з вивченням процесів шумоутворення промислових установок і агрегатів, транспортних машин, технологічного й інженерного устаткування, а також з розробкою зроблених малошумних конструкторських рішень, норм гранично припустимих рівнів шуму верстатів, агрегатів, транспортних засобів і т.д.
Акустичні засоби захисту від шуму підрозділяються на засоби звукоізоляції, звукопоглинання і глушителі шуму.
Зниження шуму звукоізоляцією. Суть цього методу полягає в тім, що шумовипромінюючий чи об'єкт трохи найбільш гучних об'єктів розташовуються окремо, ізольовано від основного, менш гучного приміщення звукоізольованою чи стіною перегородкою. Звукоізоляція також досягається шляхом розташування найбільш гучного об'єкта в окремій кабіні. При цьому в ізольованому приміщенні й у кабіні рівень шуму не зменшиться, але шум буде впливати на менше число людей. Звукоізоляція досягається також шляхом розташування оператора в спеціальній кабіні, відкіля він спостерігає і керує технологічним процесом. Звукоізолюючий ефект забезпечується також встановленням екранів і ковпаків. Вони захищають робоче місце і людину від безпосереднього впливу прямого звуку, однак не знижують шум у приміщенні.
Звукопоглинання досягається за рахунок переходу коливальної енергії в теплоту унаслідок утрат на тертя в звукопоглиначеві. Звуковбирні матеріали і конструкції призначені для поглинання звуку як у приміщеннях із джерелом, так і в сусідніх приміщеннях. Утрати на тертя найбільш значні в пористих матеріалах, що унаслідок цього використовуються в звуковбирних матеріалах. Звукопоглинання використовується при акустичній обробці приміщень.
Акустична обробка приміщення передбачає покриття стелі і верхньої частини стін звуковбирним матеріалом. Унаслідок цього знижується інтенсивність відбитих звукових хвиль. Додатково до стелі можуть підвішуватися звуковбирні щити, конуси, куби, установлюватися резонаторні екрани, тобто штучні поглиначі. Штучні поглиначі можуть застосовуватися чи окремо в сполученні з облицюванням стелі і стін. Ефективність акустичної обробки приміщень залежить від звуковбирних властивостей застосовуваних матеріалів і конструкцій, особливостей їхнього розташування, обсягу приміщення, його геометрії, місць розташування джерел шуму. Ефект акустичної обробки більше в низьких приміщеннях (де висота стелі не перевищує 6 м) витягнутої форми. Акустична обробка дозволяє знизити шум на 8 дба.
Глушителі шуму застосовуються в основному для зниження шуму різних аеродинамічних установок і пристроїв.
У практиці боротьби із шумом використовують глушителі різних конструкцій, вибір яких залежить від конкретних умов кожної установки, спектра шуму і необхідного ступеня зниження шуму.
Глушителі розділяються на абсорбційні, реактивні і комбіновані. Абсорбційні глушителі, що містять звуковбирний матеріал, поглинають звукову енергію, що надійшла в них, а реактивні відбивають її назад до джерела. У комбінованих глушителях відбувається як поглинання, так і відображення звуку.
ДСТ 12.1.003-86 не враховує розмаїтості трудової діяльності. Найбільше раціонально при встановленні гранично припустимих рівнів шуму виходити з категорій ваги і напруженості праці.
Оздоровлення повітряної середи. Мікроклиматичні параметри приміщення, як температура, відносна вологість та швидкість руху повітря в значній мірі впливає на функціональну діяльність людини. Нормируванні значення мікрокліматичних параметрів визначаються згідно ССБТ ГОСТ 12.1.005 – 88.
Метеорологічні умови виробничих приміщень регламентуються СН 245-71 в залежності від виділення тепла, характеру виконуваних робіт, пори року, вологості та швидкості руху повітря.
Значно впливають на мікроклімат в приміщенні фінансового відділу джерела    тепла – обчислювальне прилади  обчислювальних центрів, прилади освітлення, які обслуговують персонал, сонячна радіація. Від приладів освітлення виділеня тепла складає в середнюму 12%, від обслуговуючого персоналу – 1%, від сонячної радіації – 6%. Притік тепла через непрозорі конструкції складає 1%.
В приміщені фінансового відділу використовується кондиціонування повітря для створення оптимальних умов і автоматичного забезпечення в закритих приміщеннях мікроклиматичних параметрів.
Як джерела штучного освітлення на підприємстві використовують лампи розжарювання. Води відносяться до теплових джерел світла. Під дією електричного струму нитка розжарювання нагрівається до високої температури і випромінює потік променевої енергії. Ці лампи характеризуються простотою конструкції, відносно низькою вартістю, зручністю експлуатації, широким діапазоном напруг та потужностей. Але разом з привілеями їм характерні і недоліки: велика яркість (осліпляюча дія), низька світлова віддача (7-20 лм/вт), відносно невеликий строк експлуатації (до 2,5 тис.год.), привілеєю жовточервоних променів зрівняно з природнім освітленням, висока температура нагріву (до 140С та вище), що робить їх пожежонебезпечними.
Природнє освітлення в приміщені фінансового відділу двубічне, здійснене через світлову диру у зовніх стінах.
Надійність та ефективність природнього освітлення залежить від своєчасного та ретельного його обслуговування. Забруднення скла вікон в приміщені знижує освітленність в 1,5-2 рази, тому вікна в приміщені намагаються мити два три рази на рік.
Електробезпечність. На підприємстві електробезпечність виконується згідно ДСТ 12.1.019-79 ССБП "Электробезопасность. Общие условия”.
Вимоги здійснювані до забезпечення електробезпечності робітників, роботаючих на персональних комп’ютерах:
-    всі вузли одного персонального комп’ютера та підключені до нього периферійні прилади живляться від одної фази електромережі;
-    корпуса системного блоку і зовнішніх пристроїв заземленні радиально з одною загальною точкою;
-    для отключення комп’ютерних приладів використовується окремий пристрій з автоматами захисту і загальним рубильником;
-    всі з’єднання ЕОМ і зовнішнього обладнання виробляються при відключенному електрострумі.
На підприємстві для безпечної роботи за комп’ютером використовують засоби, захищаючі користувача від впливу шкідливих випромінювань    - фільтри для екранів моніторів. Вони відносяться до категорії фільтрів повного захисту, забезпечуючих практично повний захист від усіх шкідливих випромінювань монітора.
На підприємстві діє система організаційних і технічних засобів, які гарантують захист людей від шкідливої та небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля.
Засоби захисту від враженя електричним струмом передбачають використовування їх при нормальном режимі роботи електропристроїв і піддержують їх безпечність в аварійних умовах. На підприємстві захист від враження електричним струмом забезпечується: конструкцією електропристроїв, технічними засобами, засобами захисту, організаційними заходами. Конструкції електропристроїв відповідають вимогам технічних умов і стандартів.
До технічних засобів і заходів захисту від враження електричним струмом відносяться: низька напруга, ізоляція токоведучіх частин, забезпечення недосяжності неізольованих токоведучіх частин, захисне заземлення, захисне відключення, вирівнювання потенціалів, електричне розділення мереж, компенсація струмів замкнення на землю, огорожуючі пристрої, блокировка, засоби захисту і т.ін..
До організаційних заходів по забезпеченню електробезпечності під час експлуатації електропристроїв відносяться: призначення осіб, відповідальних за організацію та виконання робіт, документальне оформлення завданя на проведення робіт.
Контроль по використанню електрозахистних засобів покладається на виконувача робіт, майстра і механіка в межах доручених їм ділянок.
Пожежна безпечність. На підприємстві пожежна безпечність проводиться згідно з Законом “Про пожежну безпеку”.
На території підприємства на видних місцях вивішені інструкції (правила) пожежної безпеки.
Наказом керівника на підприємстві встановлено такий порядок при якому всі робітники та службовці в період оформлення на роботу зобов’язані пройти первинний протипожежний інструктаж. Особи, які не проходять цей інструктаж до роботи не допускаються.
Особи, відповідальні за пожежну безпечність, перш, ніж допустити до роботи новоприйнятого робітника, повинні преконатися в том, що він пройшов первинний протипожежний інструктаж.
Інструктаж робітників на службовців проводиться у вигляді групової або індивідуальної бесіди. При цьому викладається їм найбільш характерні причини виявлення пожеж і про заходи їх попередження. При інструктажах використовують учбові експонати, фотознімки, схеми.


 

You have no rights to post comments