Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Оцінка ефективності впровадження зарплатних проектів і використання банкоматів

Оцінка ефективності впровадження зарплатних проектів і використання банкоматів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка ефективності впровадження зарплатних проектів і використання банкоматів


Останнім часом досить розповсюдженої стала ситуація, коли підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам шляхом перерахування коштів на спеціальний картковий рахунок, власник якого має можливість одержати свою зарплату в будь-який час. Чи дійсно це так вигідно і що здобувають від упровадження зарплатних проектів банк, працівник і роботодавець?
Зарплатна пластикова карта має наступні можливості:
-    одержання заробітної плати (премій, гонорарів і інших виплат, що перелічуються підприємством на картковий рахунок) у будь-який час доби в будь-якій крапці світу;
-    одержання додаткового доходу у вигляді відсотків на залишок засобів на картковому рахунку;
-    оплата комунальних платежів за допомогою зарплатної карти;
-    зняття наявних, необхідних тільки для поточних витрат, зберігаючи гроші на картковому рахунку і плануючи свій бюджет;
-    поповнення карткового рахунка в будь-який час і при необхідності можливо доручити поповнення рахунка довіреній особі;
-    забезпечення конфіденційності інформації про доходи;
-    блокування картрахунку по телефонному дзвонику в банк у випадку втрати карти;
-    одержання кредиту шляхом установлення на зарплатну карти кредитного ліміту;
-    значно скорочуються витрати підприємства на зарплату для касирів і устаткування для кас;
-    зменшуються витрати на транспортування і збереження коштів;
-    зберігається повна конфіденційність оплати праці [17, с.88].
Ключовим і самим витратної для банку ланкою в зарплатному проекті є банкомат – автомат, що видає готівку.
Ще пари років тому не тільки фінансові установи, але і багато хто, т.зв. системні інтегратори і постачальники програмного забезпечення, заперечували сам факт доцільності використання банкоматів в Україні. Аргументація - посадити операционіста і всі питання видачі готівки вирішені. Саме життя показує повну неспроможність подібної позиції. Банкомати виявилися не тільки необхідними з метою привабливості системи для власників карток, але й економічно вигідним приміщенням капіталу. Як підтвердження приведене розрахунок економічної ефективності одного з банкомата Радомишльський АППБ «Аваль».
Банк емітує зарплатний проект. На картковий рахунок переводиться заробітна плата співробітників підприємства. Вихідні дані:
•    Середня заробітна плата - 400 грн.,
•    Повна вартість четирьохкасетного банкомата і ПО - 55 тисяч доларів,
•    Кожна касета містить 2800 банкнот, касети завантажені купюрами по 100, 50, 20, 10 грн. (разом одне завантаження - 126 тис. грн.),
•    Комісія при видачі готівки через банкомат - 1% (прийнятна для клієнтів банку величина, з урахуванням нарахування відсотків на залишки),
•    Середньомісячні залишки по рахунках - 20%.
За умови одержання грошей кожним клієнтом у середньому два рази на місяць, одного завантаження банкомата досить для обслуговування приблизно 1000 чоловік, тобто на місяць необхідно здійснити 4,4 завантаження. У випадку використання банкоматів з касетами меншої місткості (1900 банкнот), число завантажень на місяць складе 6,5.
Тому що один клієнт може бути обслугований протягом двох - трьох хвилин, тобто за годину порядку двадцяти - тридцяти чоловік, а банкомат може працювати цілодобово, і вуж, у всякому разі в активний час з 8 ранку до 10 вечора, з погляду зручності клієнтів, усі вони можуть бути обслуговані менше ніж за тиждень. Таким чином, у цих умовах одного банкомата досить для обслуговування 5 тисяч чоловік.
Комісія від операцій складе близько 34 тис. грн. (6,3 тис. діл.). Спробуємо також не випустити з уваги витрати банку на заробітну плату для своїх співробітників і відповідні відрахування в державні і суспільні фонди (наприклад, обов'язкового медичного страхування і пенсійний). Припустимо, ці витрати на сервісного інженера складають тисячу гривень щомісяця. З іншого боку, для забезпечення видачі коштів 5000 чоловік протягом місяця, причому тільки по одному разі, необхідно принаймні 4 чоловік (2 оператора і 2 касири). Одна пара протягом години обслуговує не більш 15 клієнтів. З огляду на, їх більш низьку кваліфікацію в порівнянні з інженером, щомісячні витрати банку на кожний складуть порядку 500 грн. Крім цих витрат, необхідно обладнати робочі місця загальною вартістю не менш 5000 грн.
Таким чином, використання банкомата принесе банку щомісячний прибуток у розмірі 7300 доларів, тобто цілком банкомат може окупитися за 6-7 місяців. У випадку обслуговування клієнтів по тимчасовому регламенті аналогічному наданому використанням банкоматів, тобто два рази на місяць, що, до речі, відповідає звичці кожного працівника (наприклад, п'ятого і двадцять п'ятого), строк окупності знижується до 5 місяців.
Незважаючи на безумовно дуже приблизний характер приведених розрахунків, вони досить вірно відбивають реальну картину. Необхідно також врахувати, що наявність банкомата в системі, полегшить саму задачу залучення в банк нових клієнтів (як фізичних, так і юридичних осіб). Тут розглянутий тільки випадок використання банкоматів із зарплатними картами, однак не можна забувати про інші варіанти застосування. Зокрема, це - міжнародні платіжні системи, що дуже швидко розвиваються в Україні. А найпростіше рішення обслуговування міжнародних карток, як резидентів, так і нерезидентів - це банкомати.
Банк емітує зарплатні карти наступних типів:
-    VISA Gold, EC/MC Gold;
-     VISA Classic, EC/MC Mass;
-    VISA Аutосаrd;
-    VISA Electron, Cirrus/Maestro
Клієнтами Радомишльський АППБ «Аваль» по реалізації зарплатних проектів уже є більш 4600 підприємств і організацій України, а загальне число власників зарплатних карт банку перевищує 551000 чоловік!
Число клієнтів Радомишльського АППБ «Аваль» у 2003 склало 180 підприємств із чисельністю персоналу 30 тис. чоловік. Серед найбільших організацій, з якими укладені зарплатні проекти –  Кримський державний медичний університет (КМГУ), ВАТ «Фиолент», 8 військових частин.
Перш ніж упроваджувати зарплатний проект необхідний економічний аналіз ефективності його впровадження. Як приклад можна привести особливості висновку договору на установку і використання зарплатного проекту для обслуговування ВАТ «Фиолент». У даному випадку проводяться додаткові економічні розрахунки величини взаємовигідного відсотка комісії, стягнутої в доход банку, від суми нарахованої заробітної плати співробітникам даної організації. Економічні розрахунки будуються виходячи з логіки мінімально достатньої рентабельності окремо узятої операції з оцінкою величини додаткової вигоди, одержуваної банком. Таким чином, сума комісії, одержувана банком, може знаходитися на рівні його витрат на зміст і амортизацію банкомата, а в окремих випадках і нижче.
Середній рівень нарахованої заробітної плати по заводу складає 600 грн., середньоспискова чисельність працівників заводу – 1950 чоловік, відповідно розрахунковий зарплатний оборот ВАТ«Фиолент» складає розмірі 1170 тис. грн. на місяць.
Кримське керування Радомишльський АППБ «Аваль» установило мінімальну ставку комісійного відсотка на суму нарахованих до видачі засобів – 1%, відповідно щомісячний доход банку складе 11,7 тис. грн.
Розрахунок щомісячних витрат на зміст банкомата складає 4500 грн. на місяць:
•    інкасація 500 грн./мес.
•    канал зв'язку й інсталяція 1000 грн./мес.
•    зарплата співробітникам та інші витрати 3000 грн./мес.
Середня ринкова вартість банкомата сьогодні в Україні – 100 тис. грн. При рівні амортизації банкомата в сумі 7200 грн./мес. (11700-4500) його окупність відбудеться за 14 місяців.
Зарплатний проект у Ново-Волинському медичному держуніверситеті з чисельністю 500 викладачів і 4000 студентів, що одержують стипендію, забезпечує щомісячні нарахування в сумі 300 тис. грн., що при ставці комісії 1,5% забезпечить окупність банкомата за 2 роки. Реально в даному випадку строк окупності наступить набагато раніш за рахунок одержання комісійних і додаткових непрямих доходів від користування вільними засобами на картрахунках іноземних студентів (переважно – із близькому Схід), що навчаються в університеті.
При проведенні моніторингу кожної окремої крапки установки устаткування (торгового чи термінала банкомата), створюється так називана «картка-схема», що докладно враховує рух грошових потоків як засобів клієнтів, так і банку, що виникають доходи і витрати за визначений період розрахунку економічної ефективності і т.д. «Картка-схема» є допоміжним інструментом, що служить для більш детального аналізу, а також для включення в загальну таблицю даних при введенні в експлуатацію нових обладнаних чи крапок нових послуг по пластикових картах, що є важливим допоміжним інструментом для подальших автоматизованих розрахунків економічної ефективності.
Усі види витрат і доходів повинні відбиваються в «картці-схемі». Якщо «Картка-схема» має електронне наповнення, то, маючи єдину методику (методологію) не представляються складним результати розрахунків зводити в електронні автоматизовані таблиці у всій сукупності прямих і непрямих результатів фінансової діяльності.
Розглянемо основні моменти розрахунку ефективності системи банкоматів Радомишльського АППБ «Аваль»:
Базові статті прибутковості банкоматів, що приймаються в економічні розрахунки:
1.    Одержання відсотків у доход банку від суми нарахованих засобів клієнтів у безготівковій формі для наступної видачі готівки через банкомат (зарплатний варіант і варіант корпоративної карти).
2.    Одержання відсотків у доход банку від суми нарахування засобів клієнтів у безготівковій формі для наступної конвертації і видачі наявної валюти через банкомат (варіант конвертації).
3.    Стягування комісії в гривнях і валюті в доход банку у вигляді відсотка від суми зняття наявних засобів через банкомат.
Базові статті витрат, що приймаються в розрахунки:
1.    Витрати, віднесені на собівартість банкоматів.
2.    Плата організаціям за оренду місця установки банкоматів.
Керуванням Радомишльським АППБ «Аваль» на території установлено 14 банкоматів, що беруть участь у проведенні конвертаціоних операцій і впровадженні зарплатних проектів на клієнтах банку. Усереднена оцінка економічної ефективності всіх банкоматів Радомишльським АППБ «Аваль» у 2002 році представлена в табл.3.4 [20, с.75].


Середній прибуток, принесений одним банкоматом Радомишльський АППБ «Аваль» у 2003 році склала 6,3 тис. грн. Якщо врахувати, що більшість з банкоматів були встановлені в 2002 році і першій половині 2003 року, а середній строк окупності кожного складає порядку 12-14 місяців, то результати дуже значні. До середини 2004 року практично всі банкомати проїдуть період своєї окупності і почнуть приносити банку підвищену норму прибутку.
У світлі цього цілком реалістичні плани керування Радомишльського АППБ «Аваль» по установці на території області ще 10 банкоматів протягом 2004 року з доведенням їхнього загального числа до початку 2004 року до 24 банкоматів.


 

You have no rights to post comments