Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод»

Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод»
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розробка  маркетингової  стратегії для   ВАТ «Бериславський хлібозавод»

З  переходом   України  до   ринкових   відносин,   які супроводжуються лібералізацією цін почалися труднощі з  реалізації виноробної продукції, конкуренції на ринку, що  викликало  для  більшості  підприємств   необхідність  розробки маркетингових стратегій.
Хлібопродукти посідають особливе місце в забезпеченні життєдіяльності людей,  бо  мають високу  енергетичну,  біологічну  й  харчову цінність, коштують порівняно недорого. Структура галузі, виробляючої хлібобулочні вироби, під час економічної кризи зазнала великих втрат, що призвело до занепаду однієї з найважливіших ланок харчової промисловості.
На сьогоднішній день в Україні споживчий попит на традиційні види хліба, залишається високим. Щороку зростає попит на елітні види хлібобулочних виробів. Спеціалізовані хлібопекарські підприємства активно працюють над розширенням асортименту.
Актуальність дипломної роботи визначається тим, що забезпечення процесу зростання економіки України не можливе без ефективної маркетингової стратегії
Метою вивчення  даної  теми   є  розробка  маркетингової  стратегії для   ВАТ «Бериславський хлібозавод».
Об’єктом дослідження є Відкрите акціонерне  товариство «Бериславський хлібозавод».
Предметом  дослідження  є розробка  маркетингової  стратегії  на основі маркетингової програми у ВАТ «Бериславський хлібозавод» та поставлені слідуючі завдання:
-   розглянути теоретичні основи розробки маркетингової стратегії;
- ознайомитися з маркетинговими стратегіями на сучасних підприємствах;
- оцінити та проаналізувати ринок хлібобулочних виробів;
- оцінка та аналіз зовнішнього середовища ринку хлібопродуктів  м. Берислав;
-  організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ «Бериславський хлібозавод»;
-  виявити сильні та  слабкі  сторони   підприємства  методом  SWOT -аналізу;
-  розробити маркетингову стратегію для даного об'єкту вивчення.
При  вивченні   проекту були  використані наступні  методи: статистичний метод, АВС-аналіз, SWOT-аналіз, економіко-математичний, аналітичний, абстрактно-логічний метод .
Інформаційною   базою   дослідження   слугували   наукові  праці   вчених економістів, річні звіти підприємства, статистичні звіти.
Український продовольчий ринок, як національний, так і регіональний, представлений різноманітними виробниками, між якими вже намітилась конкуренція, яка виражається в прагненні продавати якомога більше власної продукції. У зв’язку із цим на перше місце виходить проблема точного розуміння споживчих переваг, в яких в кінцевому  рахунку залежить об’єм продаж.
В якості показників, які характеризують відношення покупців, були прийняті дані про рівень обізнаності покупців у товарі, та виробникові, найчастіше купуємої хлібної продукції.
При оцінці споживчих уподобань на ринку м. Берислав використовувався метод персонального інтерв’ю на основі анкет, розроблених автором. Методом опитування була одержана первинна інформація – це інформація отримана вперше для вирішення ряду проблем хлібного ринку: покращення споживчих якостей хлібопродуктів, отримання заданого об’єму  продаж, поліпшення асортименту.
Генеральна сукупність  на 1 січня 2009 року склала – 15 000 чоловік. Під час проведення дослідження вибіркова сукупність складала 100 респондентів  та помилка вибірки склала 10%. Із них 24% респондентів віком від 15 до 25 років, 26% від 26 – 35 років, 30% від 36 – 45 років і 20% від 46 і старше.
По результатам проведеного дослідження  по рівню обізнаності споживачів про основних виробників хліба і безпосередньо  кому вони віддають свою перевагу (як видно з рис 1(ілюстративного матеріалу)):   на першому місці (44 %) - ВАТ «Бериславський хлібозавод», на другому місці - Новокаховський хлібозавод (10%), трете місце займає   Херсонський хлібозавод, цех №3 - 9%.

Встановлено, що найбільш привабливою з асортиментних позицій  хлібопродуктів є хліб пшеничний вищого ґатунку, перевагу якому, надало 41% респондентів,  хлібу ржаному та хлібу білому споживачі відділи по 18% відповідно

При купівлі хлібопродуктів споживачі керуються: 43% наявністю свіжого асортименту, 26% - близькістю торгового підприємства до місця проживання та роботи. На 14% впливають рівень цін і для 7% не має значення де купувати хліб

Найбільш сильні позиції  на ринку хліба в місті Берислав займає ВАТ «Бериславський хлібозавод», який має саму високу ступінь обізнаності про свою продукцію серед покупців і достатньо високу оцінку зі сторони покупців якості хліба. Крім того, ВАТ «Бериславський  хлібозавод» в якості постачальника має репутацію надійного і сумлінного партнера, що також підвищує його конкурентноздатність.
На сьогоднішній день в  Україні споживчий попит на традиційні сорти хліба залишається високим, та асортиментний потенціал «масового» хліба майже вичерпаний. Разом з тим щорічно зростає попит на елітні сорти хлібобулочних виробів. ВАТ «Бериславський хлібозавод»  розвиває  виробництво   у відповідності з  даними тенденціями.  Оскільки   хліб і  досі  залишається   основним продуктом  харчування  в  меню  наших  співвітчизників,  тому головною задачею  заводу залишається  забезпечення  високої якості та різноманітності  продукції,  широкого  асортименту,  а  також доступною ціною.
27 березня 1997 року свідоцтвом № 177 зареєстровано відкрите акціонерне товариство «Бериславський хлібозавод». На теперішній час хлібозавод повністю приватизовано.
Середньорічна чисельність працівників залишається стабільною - 132 особи. Чистий оборотний капітал склав - 460,3тис.грн.
В кожному колективі існує ієрархічна підлеглість структурних одиниць, яку можна зобразити за допомогою схеми апарату управління                    підприємством
На підприємстві чітко намітились позитивні тенденції розвитку діяльності. Загальний обсяг виробництва товарної продукції збільшився у порівнянні з обсягом 2007 року на 680 тис. грн., або 107%.
Одним з найважливіших показників економічної діяльності підприємства є показники озброєності його основними фондами (фондоозброєність), яка в обраному періоді залишається незмінною, а в порівнянні із 2006 роком збільшилась на 25%. Економічна  ефективність застосування виробничих основних фондів характеризується системою показників. Основним з них є фондовіддача  та фондоємність  продукції.  При фактично незмінній протягом трьох років середньорічної вартості основних фондів ( збільшення на 0,7% в порівнянні з 2007 роком і на 22% в порівнянні з 2006 роком), середньорічна вартість оборотних фондів має тенденцію до зменшення (від 1991,3 тис.грн. в 2007 році до 1990,2 тис.грн. в 2008 році.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить