Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Фінансова стратегія,її цілі,завдання

Фінансова стратегія,її цілі,завдання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансова стратегія,її цілі,завдання.

В умовах ринкових відносин,самостійності,відповідальності підприємств за результатами своєї діяльності виникає обєктивна необхідність визначення тенденцій фінансового стану,орієнтації і фінансових можливостей та перспективної оцінки фінансового стану інших госпо-дарюючих субєктів.Підприємства зацікавлені в виробітки фінансової стратегії.Фінансова стратегія –це генеральний план дій по забезпече- нню підприємства грошовими засобами.Вона обхватує питання теорії та практики формування фінансів,їх планування,вирішує задачі,які забезпечують фінансову стабільність підприємства в ринкових умовах господаювання.Теорія фінансової стратегії досліджує обєктивні закономірності ринкових умов господарювання,розробляє способи і форми виживання в нових умовах,підготовки та ведення фінансових операцій.
Фінансова стратегія підприємства включає в себе:
●аналіз фінансового стану;
●оптимізацію основних та оборотних засобів;
●розподіл прибутку.
Більш детальна інформація щодо складу фінансової стратегії наведена в додатку.
Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною ціллю забезпечує :
●формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
●виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;
●відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;
●визначення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішаль- ної переваги над конкурентами;
●створення та підготовка стратегічних резервів;
●ранжування та поетапне досягнення цілей;
Таким чином успіх фінансової стратегії підприємства гарантується при взаєморівновазі теорії і практики фінансової стратегії,при співпаданні стратегічних цілей з реальним економічним та фінансовим можливос- тям через жорстку централізовану фінансову стратегію.
Завданнями фінансової стратегії є:
●визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та ви-
користання фінансових можливостей;
●визначення перспективних фінансових взаємовідносин із субєктами
господарювання,бюджетом,банками,тощо.
●фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності;
●вивчення економічних та фінансових можливостей ймовірних конку- рентів,розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;
●розробка способів виходу з кризового стану та методів управління за
умов кризового стану підприємств[2,3].


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments