Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Проблеми у праві і способи їх поповнення

Проблеми у праві і способи їх поповнення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проблеми у праві і способи їх поповнення

У будь-якій державі існують та постійно розвивається значний масив правових норм. Ця обставина робить доцільною і необхідною розподіл їх на певні види, тобто класифікацію всієї сукупності норм права на групи відповідно тієї або іншої ознаки (критерію).
Такі, за функціональною спрямованістю, норми права поділяються на:
а) регуметивні (правоустановчі) - що встановлюють права та обов'язки суб'єктів;
б) правоохоронні - що регламентують засоби юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, що встановленні регуметивними нормами.
За предметом правового регулювання (за галузями права) - на норми державного, адміністративного, цивільного і інших галузей права.
Галузеві норми поділяються:
а) матеріальні - що встановлюють бажане правило поведінки, права та обов'язки суб'єктів;
б) процесуальні - що регламентують порядок, форми і методи реалізації прав і обов'язків, встановлених в нормах права.
За функціональним призначенням норми права поділяються:
1. Відправні, що мають найбільш загальний характер, достатньо високу форму абстрагування і містять у собі відправні початки, основи правового регулювання суспільних відносин.
Відправні норми досить неоднорідні за своїм характером, змістом, цільовим призначенням і, в свою чергу, поділяються на:
а) норми-початки, які містять у собі положення, що закріплюють основні підвалини суспільного та державного устрою;
б) норми-принципи, які закріплюють вихідні принципи права;
в) визначально-установчі норми, які містять положення, що визначають цілі, завдання окремих галузей права, правових інститутів, предмет, форми і засоби правового регулювання;
г) норми-дефеніції, що містять повні або неповні визначення певних правових категорій та понять.
2. Норми-правила поведінки. На відміну від відправних - це норми, що безпосередньо регулюють поведінку людей, суспільні відносини. З точки зору характерів приписів, що містять у собі норми, вони поділяються на:
а) зобов'язуючі, що закріплюють обов'язки повних суб'єктів;
б) забороняючі, що містять у собі заборону на здійснення тих або інших діянь;
в) уповноважуючі, що поділяють суб'єктів певними правами.
По формі закріплення бажаної поведінки суб'єктів норми права поділяються на:
•    категоричні (імперативні), що приписують чітко визначені дії, однозначно закріплюють вичерпний перелік прав і обов'язків суб'єктів і не допускають від них ніяких збочень;
•    диспозитивні, що встановлюють певні правила і обов'язки суб'єктів, але за погодженням між суб'єктами допускають їх доповнення;
•    рекомендаційні, що встановлюють варіанти бажаної але не обов'язкової поведінки;
•    заохочувальні - що встановлюють засоби заохочування за здійснення бажаних, або корисних для держави і суспільства діянь.
В літературі зустрічаються і інші підходи до класифікації норм права.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить