Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття правової норми

Поняття правової норми
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття правової норми

Для регулювання поведінки людей та їх об'єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, котрі орієнтують на досягнення тієї чи іншої мети. Такі правила, що покликані регулювати питання суспільства, забезпечувати в ньому бажаний порядок і стабільність, називаються соціальними нормами.
Соціальні норми здійснюють нормативне регулювання поведінки суб'єктів шляхом встановлення діянь, що повинні або не повинні здійснюватись, визначення умов, при яких передбачуване діяння дозволяється або не забороняється, чи визначаються суб'єкти, на яких при вказаних умовах розповсюджується правило поведінки, що встановлюється тією чи іншою нормою.
Особливим видом соціальних норм є норми права, що є елементарною частиною права, яке об'єктивно знаходить свій вираз, як система, сукупність правових норм (юридичне поняття права). У зв'язку з цим нормам права, як частини цілого (права в цілому) притаманні його основні ознаки і властивості. Одночасно нормам права, як окремому явищу, властиві і свої особливі риси.
Норми права характеризують такі ознаки:
а) норма права - це загальновизнане правило поведінки, яке формується державою і тому має загальнообов'язковий характер. Положення, що містять у собі норми права, повинні сприйматись, як безумовне керівництво до дії, що виходить з держаних структур і не підлягає обговоренню або оцінці з точки зору їх доцільності, раціональності;
б) норма права - це формально визначене правило поведінки. У нормі права закріплюються права і обов'язки учасників суспільних відносин, а також санкції, що застосовуються у випадках порушень постанов норм. Ці приписи повинні виконуватись саме в тому об'ємі та у випадках, у яких вони знайшли своє формальне закріплення у тексті правової норми;
в) норма права - це правило поведінки загального характеру. Правило поведінки, що міститься у правовій нормі, адресоване не конкретному суб'єктові, а розповсюджується на всіх, хто стає учасником відношення, яке регламентується даною нормою права. Коло суб'єктів, на яких розповсюджується дія тієї або іншої норми права, може бути різним - від всього населення держави, до невеликих його груп, наприклад, професійних, вікових і т. п. Це залежить як від обсягу компетенції органа, що видає норму права, так і від тієї конкретної мети, що ставиться перед нормою права;
г) норма права - це правило поведінки, що набуває якостей нормативності і загальнообов'язковості у чітко встановленому порядку. Норма права стає такою лише тоді, коли вона видається уповноваженим на те органом, в межах його компетенції і в рамках встановленої процедури, тобто з дотриманням встановленого порядку розробки, обговорення, прийняття, вступу у дію, зміни та відміни дії і змісту норм права;
д) норма права - це правило, загальнообов'язкове, здійснення якого забезпечується державою.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить