Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття і види юридичного процесу

Поняття і види юридичного процесу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Поняття і види юридичного процесу

Курс на побудову в нашій країні правової держави вимагає теоретичних розробок проблем усіх різновидів юридичного процесу. До нинішнього часу єдиного визначення юридичного процесу немає. Але більшість вчених-юристів, як правові форми діяльності, визначають такі: правотворчість, правозастосування, правосуддя і контроль. На основі аналізу цих форм діяльності держави можна дійти висновку, що всі вони мають однакові ознаки, тобто всі вимагають розгляду юридичних справ, здійснюються на ґрунті норм права і завжди обумовлюють відповідні юридичні наслідки. До того ж це діяльність лише уповноважених суб'єктів, результат якої здебільшого фіксується в офіційних документах, регулюється процесуальними нормами і забезпечується правилами юридичної техніки.
Отже, юридичний процес - це система взаємопов'язаних правових форм діяльності уповноважених державних органів, посадових осіб, а також визначених нормами права інших суб'єктів, що знаходить свій вираз у здійсненні операцій для вирішення юридичних справ, що обумовлюють відповідні юридичні наслідки і регулюються процесуальними нормами.
Відтак, юридичний процес починається з розгляду відповідної юридичної справи. Юридична справа - це передбачена нормами чинного права конкретна життєва обставина, що розглядається і вирішується на підставі закону, маючи відповідні юридичні наслідки. Ці два моменти і визначають природу юридичної справи, вони є юридичними фактами для виникнення процесуальних правовідносин.
Юридичний процес - це визначений нормами права порядок здійснення відповідних операцій, який веде до вирішення юридично значущих питань. Тобто державний орган чи посадова особа знаходиться у таких умовах, коли вони повинні безпосередньо використовувати норми права для вирішення конкретних юридичних справ. Здебільшого суддя, слідчий чи інший суб'єкт процесуальних правовідносин починають цю діяльність з стадії вибору і аналізу правових норм. До наступних стадій належать:
1)    перевірка чинності та юридичної сили норм права;
2)    перевірка правильності тексту статті і нормативного акта;
3)    тлумачення правових норм;
4)    з'ясування меж дії норм права у просторі, часі і по колу осіб. Для встановлення достовірності норм права ці стадії є обов'язковими. Всі операції з нормами права здійснюються лише точно визначеним колом органів держави і посадових осіб.
Конкретний склад, обсяг компетенції кожного з уповноважених учасників процесу, встановлені відповідним законодавством, у якому зафіксовано, хто може бути суб'єктом процесу, що він повинен робити і яким чином здійснювати свої функції.
Законодавством передбачено також коло суб'єктів, уповноважених проводити дізнання, попереднє слідство по кримінальних справах, здійснювати нагляд за слідством і правосуддям, підтримувати державне звинувачення, виконувати вироки і рішення судів.
Засобом для забезпечення результатів, що мають бути одержані у процесі розгляду справ здебільшого являються процесуальні документи, що містять приписи індивідуального і особливого характеру. Список процесуальних документів у їх традиційному розумінні складають вироки, рішення суду, постанови судді, слідчого і т. ін. За своїм функціональним призначенням процесуальні документи різняться між собою.
Особливе місце серед них займають правозастосувальні процесуальні акти, що містять у собі приписи підсумкового твердження щодо юридичної справи. Це, звинувачувальний висновок слідчого, вирок суду.
Неабияке значення мають процесуальні акти, що виконують допоміжну, проміжну чи інформаційну функції. Так, допоміжним процесуальним актом є постанови слідчого про проведення різних слідчих дій; до проміжних - постанову слідчого про визнання потерпілим; до інформаційних - протоколи судового засідання.
Юридичний процес набуває регламентації за допомогою, передусім, норм цивільно-процесуального і кримінально- процесуального права. Види юридичного процесу, здебільшого, класифікують за предметною ознакою. За функціональною ознакою виділяють такі види процесів: установчий правотворчий, правозастосувальний, судовий і контрольний.
Установчий процес - це діяльність уповноважених органів держави, посадових осіб і організацій щодо реалізації норм матеріального права, що встановлюють їхні права по формуванню, скасуванню чи перебудові органів держави, призначення чи звільнення посадових осіб й інших суб'єктів управління.
Правотворчий процес - це діяльність уповноважених органів держави, організацій і посадових осіб по підготовці затвердженню і офіційному проголошенню нормативно-правових актів.
Правозастосовчий процес - це діяльність уповноважених органів держави, організацій, посадових осіб, пов'язана із розглядом і вирішенням індивідуальних справ, що мають юридичне значення.
Судовий процес - є діяльність суду і суддів щодо здійснення правосуддя. Контрольний процес - це діяльність органів держави, громадських організацій і посадових осіб для перевірки відповідності дотримання підлеглими суб'єктами правових приписів і припинення правопорушень передбаченими організаційно-правовими засобами.
Діяльність органів правосуддя урегульована процесуальними нормами. Норми ці регулюють процесуальні дії всіх суб'єктів процесу, незалежно від їх правового положення. При цьому основна функція процесуальних норм полягає у тому, щоб встановити істину. Процесуальне право похідне від матеріального і обслуговує потреби ефективної реалізації останнього.


 
загрузка...

Комментарии   

 
0 #1 ifgen 27.05.2016 17:11
В свое время нужна была юридическая помощь, которую мне оказали юристы из Legalprofservic e.com. Не смотря на сложившуюся сложную ситуацию и краткие сроки им удалось разрешить мою проблему.
Плюсы: очень хорошие юристы, меня оперативно ввели в курс всего дела, всё объяснили, рассказали. Минус: не всегда работал их сайт, были какие-то проблемы. Но это совсем не повлияло на мнение об этой юридической фирме, так как для меня главное это результат и моё время.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить