Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Типологія правових систем

Типологія правових систем
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Типологія правових систем

Правова карта світу містить у собі безліч національних правових систем, кожна з який інтегрує всю правову дійсність конкретної держави (доктрину, структуру, джерела, що ведуть інститути й галузі, традиції, правосвідомість, правопорядок, правову культуру і т. п. ). Категорія "правова родина" служить для позначення групи правових систем, що мають подібні юридичні ознаки, подібність є результатом їх конкретно-історичного й логічного розвитку.
Заслуговує підтримки підхід західних компаратактивістів, що заперечують типологію правових систем єдино по ознаці їхньої класової сутності. При класифікації вони використовують різні фактори, починаючи з етичних, расових, географічних, релігійних та закінчуючи юридичною технікою та стилем права. Звідси безліч класифікацій. Самою популярною виявилася класифікація правових родин, дана французьким ученим Р. Давидом.
Вона заснована на сполученні двох критеріїв: ідеології, що включає релігію, філософію, економічні і соціальні структури, і юридичної техніки, що включає в якості основи складові джерела права, Р. Давид висунув ідею трихотомії -виділення трьох родин (чи систем): романо-германської, англосаксонської, чи англоамериканської, і соціалістичної. До них примикає інший юридичний світ, що охоплює 4/5 планети, що одержав назву "релігійні і традиційні системи".
В основі іншої класифікації лежить концепція "західного права", і тоді виникає дуалізм: західне право, як продукт ліберального суспільства, заснованого на індивідуалізмі, традиціях християнства, волі підприємництва і прагненні до правової стабільності, покликаного зберегти фундаментальні цінності, і соціалістичне право, як винятково нестабільне, минуле (доктрина "відмирання права при комунізмі"), обумовлене соціалістичними економічними, політичними і культурними умовами, зокрема пануванням державної власності і планування.
У структурі західного права виділяються романо-германська й англосаксонська системи. Ця ідея висунута також Р. Давидом у 1950 р. у книзі "Елементарний курс порівняльного цивільного права". Згодом він відійшов від цієї позиції і став дотримувати концепції трихотомії.
К. Цвейгертом і Г. Котцем у книзі "Введення в правове порівняння в приватному праві", що вийшло в 1971 р. , в основу класифікації правових систем покладений критерій "правового стилю". "Правовий стиль" складається, на думку автора, з п'яти факторів: походження й еволюції правової системи; своєрідності юридичного мислення; специфічних правових інститутів; природи джерел права і способів їхнього тлумачення; ідеологічних факторів. На цій основі розрізняються наступні "правові кола": романське, німецьке, скандинавське, англо-американське, соціалістичне, право ісламу, індуське право. Власне кажучи, отриманий той же результат, що й у Р. Давида. При цьому у всіх випадках не враховується марксистсько-ленінська типологія права, в основі якої лежить критерій суспільно-економічної формації (рабовласницьке право, феодальне, буржуазне, соціалістичне). А. Х. Саидов думає, що тільки єдність глобальної марксистсько-ленінської типології і внутрітипової класифікації правових систем дає можливість скласти цілісне уявлення про правову карту світу.
Виходячи з групи критеріїв, що включають, по-перше, історію правових систем, по-друге, систему джерел права, по-третє, структуру правової системи ведучі інститути і галузі права, він виділяє усередині буржуазного типу права вісім правових родин: романо-германску, скандинавську, латиноамериканську, правову родину загального права, мусульманську, індуську правової родини, родину звичайного права і далекосхідну правову родину. Вони розглядаються поряд з родиною соціалістичного права. Історичний розвиток визнається головним у визначенні їхніх особливостей. У межах соціалістичної правової родини, тепер вже в історичному аспекті, існували відносно самостійні групи: радянська правова система, правові системи соціалістичних держав Європи, правова система соціалістичних держав Азії і правова система республіки Куба, що, природно, мали і мають багато загального, а також особливого й одиничного. Таким чином, існує ряд класифікацій правових систем минулого і сьогодення. З обліком загального, повторюваного в розглянутих класифікаціях, зупинимося на характеристиці основних правових родин минулого і сучасності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить