Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання

Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання

Регулюючий вплив права на суспільні відносини полягає у тому, що воно в своїх нормах конструює модель обов'язкової або дозволеної поведінки різних суб'єктів цих відносин. Це знаходить свій вираз у наданні одним суб'єктам суспільних відносин певних прав і в накладанні на інших обов'язків, пов'язуючи їх тим самим взаємними правами і обов'язками. При цьому можливості права в регулюванні суспільних відносин не свавільні і не безмежні. Правове регулювання обумовлено деякими об'єктивними та суб'єктивними чинниками, до яких можна віднести:
а) рівень економічного розвитку суспільства;
б) його соціальну структуру;
в) рівень зрілості, стійкості суспільних відносин;
г) рівень правової культури громадян і посадових осіб;
д) рівень визначеності предмета, засобів і методів пра-вового регулювання.
В реальному житті право має не тільки юридичний вплив на суспільні відносини, а й вплив виховного, інформаційного та іншого характеру. Тому розрізняють два явища: правовий вплив і правове регулювання. Вони різняться:
по-перше, за предметом своєї спрямованості. Предмет правового регулювання. Це, зокрема, є коло економічних, політичних, соціальних та інших відносин, що безпосередньо правом не врегульовані, але на які воно впливає;
по-друге, вони різняться за своїм механізмом. Якщо правове регулювання здійснюється за допомогою виключно юридичних засобів, то правовий вплив - за допомогою і неюридичних (соціальних, ідеологічних, психологічних і та ін.) механізмів. Відтак, правовий вплив - це дія права на широке коло суспільних відносин, свідомість і поведінку людей, за допомогою не правових (психологічних, ідеологічних та ін.) механізмів. При цьому, якщо можна так сказати, діє не право як сукупність норм, а скорше, "дух права".
Правове регулювання - це дія права на суспільні відносини за допомогою певних юридичних засобів, насамперед, норм права. В умовах формування в Україні основ правової держави роль і значення правового регулювання суспільних відносин набуває особливої актуальності. Адже головною ознакою моделі держави, що характеризується як правова, виступає саме ознака високої правової врегульованості суспільних відносин.
Тому питання підвищення ролі права постають у центрі уваги, відображуються у найважливіших державних і громадських документах.
Що ж є предметом правового регулювання? Це суспільні відносини, які мають такі ознаки.
1. Право регулює відносини, що виникають між людьми та їх об'єднаннями. Не є предметом правового регулювання явища об'єктивної дійсності, що розвиваються за законами природи - фізичні, хімічні, біологічні процеси, стихійні явища - землетруси, повені тощо. Однак, деякі з цих явищ і процесів або їх результати можуть враховуватись, як юридичні факти, (наприклад, умови і порядок виплати страхових сум за збитки, що завдані землетрусом).
2. Право регулює відносини, суб'єкти яких є свідомими і вольовими їх учасниками. Право не може регулювати дії, що не залежать від свідомої волі людини - психічно хворих або людей, які знаходяться під гіпнозом.
3. Право регламентує найважливіші суспільні відносини, які мають принципове значення для держави, об'єднань людей. Коло таких відносин не постійне. Воно змінюється залежно від конкретних умов того або іншого етапу розвитку суспільства.
4. Право регулює ті відносини, що об'єктивно потребують і піддаються юридичній регламентації. Дружба, любов, тощо не можуть підлягати правовому регулюванню, і підпадають під дію інших соціальних норм - моралі, звичаїв.
Предметом правового регулювання є найважливіші для держави, об'єднань людей і конкретних осіб суспільні відносини, що об'єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню і сторони, які виступають їх свідомими та вольовими учасниками.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить