Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури

Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури

Професійна правосвідомість співробітників органів внутрішніх справ включає у себе структурні елементи, властиві усім громадянам і також функціонує в єдності та взаємодіяльності з політичним, есте¬тичним, етичним та іншими видами свідомості суспільства. Однак специфіка виконуючих задач, прав та зобов'язанностей накладає своєрідний відбиток на правосвідомість виконання співробітником ОВС у цілому. Якість та ефективність виконання співробітником ОВС своєї праці створює імідж галузевої підсистеми державного правління та впливає на правосвідомість та правову культуру суспільства. У свою чергу, від рівня його професійної свідомості і професійної культури залежить поведінка населення в відповідності, з правом, та забеспечення особистої безпеки кожної людини.
Правосвідомість співробітників органів внутрішних справ від¬ображає правову дійсність скрізь призму повинного, з позицій, які склалися в суспільстві принципів та норм права. Робиться це у розумін¬ні прав та зобов'язанностей у відповідності із посадовим положен¬ням. Їх правосвідомість оціночне, причому оцінці підлягає не сті¬льки саме право, скільки правові вчинки на предмет їх відповіднос¬ті законослухняності, правомірності.
Особливості правосвідомості співробітників ОВС формуються у період навчання та являють собою різносторонню підготовку:
1) загальна правова підготовка, одержання фундаментальних пра¬вових знань;
2) спеціальна правова підготовка, навчання майбутньої професії (оперативно-розшукова підготовка, підготовка слідчого та ін.);
3) загальна фізична підготовка;
4) бойова підготовка, у тому числі володіння табельною зброєю;
5) оволодіння засобами зв'язку;
6) вміння управляти транспортними засобами та ін. Для правосвідомості співробітників ОВС особливого значення набуває відношення до злочинності та заходи боротьби з нею. До особливо¬стей правосвідомості ОВС у цій сфері слід віднести:
1) осудження посягнень на охоронні законом цінності і розуміння об'єктивної необхідності вести з ними боротьбу;
2) суворе та неухильне додержування законності, недопустимість порушення правових норм та принципів;
3) більш високий рівень оцінки права та забезпечуваного їм право¬порядку та законності, ніж у інших законослухняних громадян;
4) негативна реакція на злочинність, неприйнятість її, переконливість у необхідності активної боротьби з нею;
5) збіг його оцінки зла та добра із загальнодержавними правовими цінностями у відповідності з чинним законодавством;
6) більш високий рівень вимог за правопорушення, по порівнянню з іншими законослухняними громадянами, орієнтація на жорстке покарання.
7) більш вища оцінка особистої діяльності і діяльності свого відомс¬тва ніж інших.
8) недооцінка процесуальних гарантій по зрівнянню з іншими, у тому числі матеріальними.
9) наявність елементів правового нігілізму, що тягне за собою вибір варіанта правомірної поведінки не по переконуванню, а страху покарання, боязкість, що настануть  небажані наслідки та ін. В загальненому виді зобов'язану правосвідомість співробітників ОВС можна представити так:
1) переконання у необхідності забеспечення прав та свобод грома¬дян;
2) засудження протиправної поведінки;
3) усвідомлення об'єктивної необхідності вести боротьбу із правопорушниками та дотримання правопорядку;
4) переконаність у необхідності дотимуватися законності при виконанні службових обов'язків.
Всі ці якості співсвідомості дають можливість співробітнику ОВС вірно орієнтуватися у складній сітуації та оперативно обирати варі¬ант діянь.
Професійна-правова культура співробітників ОВС пропонує глибоке знання системи права і законодавства, переконанність у необхідності іх дотримання, вміння користуватися усією сукупністю правових засобів при виконанні службових обов'язків в рамках компетенції, встановленої законом та іншими правовими актами. Правова культу¬ра співробітників ОВС проглядається також в критичному творчому осмисленні правових норм, законів, правових явищ, з точки погляду іх гуманістичного та морального змісту.
Співробітник ОВС – особа, яка призвана стати вище своїх звичок, бажань:він повинен робити свою справу так, як цього вимагають вищі інтереси суспільства. Правопорушники-часто особи мужні, ціле¬спрямовані, вести поєдинок з якими не легко. Нерідко праця над роз¬криттям та розслідуванням злочинів, сутички між особами, характе¬рами.
Людина формується, як особа, у процесі соціальної практики. Юри¬дичне виявлення, перший крок до утвердження себе як особи, в області реалізації права. Юридична освіта повинна, забеспечити знання та розуміння мови та технічної майстерності, необхід¬ної для практикуючого співробітника ОВС, включаючи розуміння правових і етичних обов'язків, прав та основних свобод людини, поважаючих законодавством країни і міжнародне право. Треба звернути увагу на систему деонталогічних вимог, які пред'являються до випускників в майбутньому, співробітників ОВС в області культури:
•    морально-етичне (усвоення гуманістичних принципів моралі, вміння ними керуватися на практиці);
•    політичне (знання політичної стратегії та практики держа¬ви, ведучих політичних партій і рухів, вміння використовувати інструментарій політичної діяльності і бути політично активним);
•    психологічне (знання психологічного складу особи, вміння користу¬ватися психодіагностикою у процесі рішення юридичної справи);
•    естетичне (відображається у службовому етикеті, мові спілкування, зовнішньому вигляді юриста, естетичному виді оформляємих їм документів та ін).
Вони доповнюють його правову культуру та створюють кодекс його професійної поведінки, стержнем якої являється внутрішнє велення службового обов'язку.
Правова культура співробітника ОВС визначається не тільки навча¬льним знанням по суті, характері та взаємодії правових явищ взагалі, механізмі правового регулювання, правовому полі держави, його ок¬ремих напрямків. Вона включає критичне творче осмислення право¬вих норм, законів, правових явищ з точки погляду їх гуманістичного, демократичного та морального змісту.
В культуру співробітників ОВС входить знання державної мови України, особливостей етичної культури та національних традицій того регіона;де він здійснює професійну діяльність. Виняткове значення має проблема подолання правового нігілізму співробітників ОВС, їх некомпетентність, низький професіоналіз¬м, невміння розбиратися у конкретних життєвих ситуаціях, дати їм правильну юридичну оцінку, в результаті чого з'являються незаконні та необґрунтовані рішення.
Професійно-правова культура співробітника ОВС повинна бути більш вищою, ніж правова культура інших громадян.
Свідомість людини – це потреби суспільного розвитку. Свідомість складається з різних суспільних відносин: політичні, пра¬вові, етичні філософські, релігійні. Правосвідомість - це поняття, ідеї, емоції та почуття. В структуру правосвідомості входять такі елементи:
1) правова психологія (почуття та емоції); відношення індівиду до права);
2) правова ідеологія - це правові концепції, котрі відображають правову дійсність, осмислення правових явищ;
3) правова поведінка - це процес переходу правових норм в правову поведінку.
Правова культура-тісно зв'язана з культурою народу та базується на її початках.
Культура, засіб існування людини, її діяльності та результат цієї діяльності. Формування правової культури не є обособленим проце¬сом від розвитку інших видів культури: політичної, моральної, есте¬тичної. Відрізняють три види правової культури:
1) правова культура суспільства;
2) правова культура особистості;
3) правова культура професійної групи.
Правове виховання - діяльність, спрямована на формування в людині правової культури та правомірної поведінки.
Способи правового виховання:
1) правова освіта;
2) правова пропаганда;
3) юридична практика державних органів;
4) правомірна поведінка громадян;
5) самовиховання;
Правосвідомість співробітника ОВС має елементи властиві грома¬дянам, та функціонує з політичними, естетичними, етичними та іншими функціями.
Від рівня професійної свідомості і професійної культури співробіт¬ника ОВС залежить забеспечення безпеки кожної людини та населення.
Правосвідомість співробітника ОВС набуває значення відносин до злочинності та мірою боротьби із нею.
Правова культура співробітника ОВС.
Вміння користуватися правовими повноваженями у разі службових зобов'язанностей у рамках своєї компетенції, знання своїх прав та зобов'язанностей. Співробітник ОВС обраний виконувати волю народу, а саме розслідувати злочини, припиняти їх, та забеспечувати безпеку громадського суспільства.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить