Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Юридичні факти

Юридичні факти
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Юридичні факти

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правових відносин. Без юридичних фактів правовідносини неможливі. Отже, юридичні факти, і правосуб'єктність, є необхідною умовою виникнення, зміни або припинення правовідносин. За різними ознаками юридичні факти поділяються на такі видові групи:
1. 3а юридичними наслідками:
а) правоутворюючі - на основі яких суб'єкти набувають певних прав та обов'язків (наприклад, при досягненні певного віку суб'єкт має право брати участь у виборах депутатів);
б) правозмінюючі - що тягнуть за собою збільшення або зменшення обсягу певних прав чи обов'язків (так службове підвищення розширює компетенцію посадової особи);
в) правоприпинюючі - що ліквідують певні права і обов'язки, носієм яких суб'єкт був до виникнення цих фактів (звільнення особи з посади судді анулює її права та обов'язки, що були пов'язані з зайняттям цієї посади).
2. За складом:
а) прості - що складаються з одного факту, якого досить для настання юридичних наслідків;
б) складні - що являють собою певну сукупність окремих фактів необхідних для настання юридичних наслідків.
Так, для виникнення пенсійних відносин необхідна сукупність таких юридичних фактів: досягнення особою обумовленого законом віку, наявність у неї трудового стажу, рішення відповідного органу про призначення пенсії.
3. За тривалістю у часі:
а) одноактні - що складаються з одноразового акту їх виявлення (купівля квитка, що дає право на проїзд у транспорті);
б) триваючі - (або юридичні стани) тривала у часі ознака (перебування у шлюбі, перебування на дійсній службі у збройних силах).
4. За відношенням до волі суб'єктів:
а) події - відбуваються незалежно від волі суб'єктів (стихійне лихо, природна смерть людини);
б) дії - відбуваються по волі суб'єкта (подача заяви про прийом на роботу).
В свою чергу, дії поділяються на:
а) правомірні - що відповідають вимогам норм права;
б) протиправні - що не відповідають вимогам правових норм.
Правомірні юридичні факти поділяються на:
а) юридичні акти - дії, що спеціально чиняться з метою виникнення певних юридичних наслідків (подача заяви про прийом на роботу);
б) юридично значущі вчинки - дії, що не мають на меті спричинення корисних наслідків, але вони виникають в силу закону (знахідка скарбу).
Як юридичнії факти можуть виступати правові! презумції.
Презумція - це припущення про наявність або відсутність певних фактів, що спираються на зв'язок між фактами які припускаються, та такими, що існують і це підтверджується наявним життєвим досвідом. Презумція не є достовірним фактом, а фактом, що припускається з великою мірою ймовірності і застосовується в юридичній практиці як засіб що полегшує досягнення істини у вирішенні справи.
Правова призумція - це закріплене в законодавстві припущення про наявність або відсутність певних юридичних фактів.
Правові призумції поділяються на:
а) призумції, що не можуть бути спростовані - це закріплені в законі припущення про наявність або відсутність певних фактів, які не підлягають сумнівам, а тому не потребують доказу (наприклад, призумція недієздатності неповнолітнього);
б) призумції, що можуть бути спростовані - це закріплені в законі припущення про наявність або відсутність певних фактів, які мають юридичне значення до того часу, поки у відповідності із встановленою процедурою не буде встановлене інше (презумція невинності).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить