Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття, зміст і види правових відносин

Поняття, зміст і види правових відносин
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Поняття, зміст і види правових відносин

У суспільстві існує багато різних за своїм змістом відносин, з-поміж яких правові відносини займають особливе місце. Правові відносини є результатом дії вимог норм права та відносин між різними суб'єктами. Вони мають низьку ознаку, що відрізняють їх від інших видів суспільних відносин.
Такими ознаками є:
1) належність правовідносин до сфери ідеологічних відносин, як результат свідомої діяльності людини;
2) правовідносини з формальної точки зору суто юридичного підходу нерозривно пов'язані з нормами права, виникають на їх основі. Реально можуть виникати лише правовідносини, які визначені юридичною нормою. Єдиний виняток з цього правила - виникнення правовідносин у випадку вирішення справи на основі аналої права;
3) правовідносини - це особлива форма взаємозв'язку суб'єктів через їх права і обов'язки, що закріпленні у правових нормах. У правовідносинах завжди є дві сторони - одна, що має суб'єктивні права, і друга, на яку покладені відповідні юридичні обов'язки;
4) у правовідносинах реалізація суб'єктивних прав і здійснення юридичних обов'язків забезпечуються можливістю застосування заходів державного примусу;
5) правовідносини - це вольові відносини між суб'єктами, тобто вони виникають за їх волевиявленням. При цьому є правовідносини, для виникнення яких потрібне волевиявлення всіх його учасників:
Наприклад: вступ до шлюбу, договір купівлі-продажу, та правовідносини, для виникнення яких досить волевиявлення лише одного з його учасників: Наприклад: проведення обшуку, накладання адміністративного стягнення.
Отже, правові відносини - це специфічні вольові суспільні відносини, що виникають на основі відповідних норм права, учасники яких взаємопов'язані суб'єктивними правами та юридичними обов'язками. Виходячи з того, що правовідносини - це поєднання фактичних суспільних відносин і юридичних норм, розрізняють їх юридичний і фактичний зміст.
Юридичний зміст правовідносин - це зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки їх учасників. Суб'єктивне право розглядається, як міра можливої поведінки, що належить уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка забезпечується відповідними юридичними обов'язками інших (зобов'язаних) осіб.
Юридичний обов'язок - це покладена на зобов'язану особу і забезпечена можливістю застосування засобів державного примусу, міра необхідної поведінки, яку вона повинна здійснювати в інтересах уповноваженої особи.
Фактичний зміст правовідносин - це реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію їх суб'єктивних прав та юридичних обов'язків.
Існуючи у суспільстві правовідносини, залежно від їх певних ознак, поділяються на декілька видів.
1. За функціональною спрямованістю норм права, на основі яких вони виникають, правовідносини поділяються на:
а) регулятивні, в яких поведінка суб'єкта повністю відповідає приписам норм права, тобто є правомірною;
б) охоронні - виникають з факту неправомірної поведінки суб'єктів як реакція держави на таку поведінку.
2. За рівнем індивідуалізації суб'єктів:
а) відносні - в яких точно визначені права і обов'язки всіх учасників як уповноважених, так і зобов'язаних (покупець і продавець, наречений і наречена);
б) абсолютні - в яких визначена лише одна сторона -носій суб'єктивного права, а всі інші визначаються зобов'язаними не заважати здійсненню ним своїх прав.
Наприклад: відносини власності, в яких точно визначений власник, а всі інші - зобов'язані не втручатися у його справи.
3. За галузями норм права: державно-правові, адміністративно-правові, кримінально-процесуальні і т. ін.
4. За кількістю суб'єктів:
а) прості, що відбуваються лише між двома суб'єктами;
б) складні - між трьома і більше суб'єктами.
5. За розподілом прав і обов'язків між суб'єктами:
а) односторонні, в яких кожна сторона має або лише права, або лише обов'язки;
б) двосторонні, в яких кожна із сторін має як права, так і обов'язки.
6. За характером дій зобов'язаного суб'єкта:
а) активні, в яких зобов'язаний суб'єкт мусить вчинити певні дії;
б) пасивні, в яких він повинен утриматись від певних дій.
7. За волевиявленням сторін:
а) договірні, для виникнення яких необхідне виявлення (згода) як уповноваженої, так і зобов'язаної сторони. Наприклад: договір найму.
б) управлінські, для виникнення яких досить бажання лише уповноваженої сторони. Наприклад: накладання адміністративного стягання.


 

You have no rights to post comments