Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Структура норми права

Структура норми права
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура норми права

Питання про структуру норм права є одним з дискусійних у юридичній науці.
Найбільше розповсюдження ідея про трьохелементну побудову правової норми. Ця позиція виходить з того, що норма права,
по-перше, повинна встановлювати певне правило поведінки шляхом закріплення прав і обов’язків суб’єктів;
по-друге, вона повинна визначати умови, при наявності яких суб’єкти можуть реалізовувати ці права та обов’язки, і,
по-третє, - закріплює певні засоби забезпечення  приписів, що в ній містяться.
У відповідності з цими завданнями кожна норма логічно складається з диспозиції, гіпотези та санкції.
Диспозиція – це частина правової норми, в якій у вигляді владного припису визначається те або інше правило поведінки.
Диспозиції можна поділити на такі види:
а) визначена диспозиція – закріплює однозначне правило поведінки, тобто учасники певних відносин можуть поводити себе лише так, як вказано у нормі права і їм не надається можливості для вибору іншої поведінки;
б) не повністю визначена диспозиція – вказує лише на загальні ознаки поведінки, в рамках яких суб’єкти уточнюють свої права та обов’язки самостійно;
в) відносно-визначена диспозиція – вказує на права і обов’язки суб’єктів, але надає можливості для їх уточнення в залежності від конкретних обставин.
Гіпотеза – це частина норми, в якій визначаються умови, при яких наступає дія правил, що встановлює диспозиція.
Гіпотеза відповідає на питання: коли? де? в якому випадку? При якій умові? Вона визначає можливості застосування норми до тих або інших умов, вказує на межі дії диспозиції. Тому відсутність, або нечіткість викладання змісту гіпотези правової норми, може привести до нерівної оцінки фактів, а значить – довільні, не передбачені у праві, дії суб’єктів.
Визначена гіпотеза вичерпно визначає ті умови, при наявності яких вступає в дію правило поведінки, що міститься в диспозиції правової норми.
Не повністю визначена гіпотеза містить формулювання в загальній формі типу: “у необхідному випадку”, а наявність, або відсутність цієї необхідності визначається відповідними суб’єктами.
Відносно визначена гіпотеза обмежує умови застосування норми певним колом формальних умов.
Санкція – це частина правової норми, в якій міститься вказівка на юридичні порушення правила, що зафікосване в диспозиції, або умов, визначених в гіпотезі. Мета санкції – у створенні тих, або інших несприятливих наслідків для правопорушника. Ці наслідки можуть знайти вираз у різних формах у примусі до здійснення певних дій; у визнанні недійсними певних діянь; у зміні правового статусу тих або інших суб’єктів та ін. При цьому характер санкцій залежить від характеру врегульованих нормою суспільних відносин, і, відповідно, від особливостей окремих галузей права, до яких включається та чи інша норма.
Так, санкція норм державного права у своїй більшості зводиться до визнання недійсними певних діянь, що здійснювались з порушеннями правових приписів, а санкції норм цивільного права – до заходів майнової відповідальності.


 

You have no rights to post comments