Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Система законодавства

Система законодавства
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система законодавства

На відміну від системи права система законодавства - це система нормативно-правових актів, перш за все законів, що є зовнішньою формою існування правових норм, засобом надання їм об'єктивності, визначеності, загальності. Система права і система законодавства співвідносяться як зміст і форма його виразу. Право і законодавство взаємопов'язані, але вони не тотожні правові явища.
Структуру системи права складають галузі, підгалузі, інститути, правові, комплексні об'єднання та норми права; структуру законодавства його галузі, комплексні галузі та нормативно-правові акти.
Відміни внутрішньої структури системи права зумовлені головним чином тим, що засадами будування законодавства є структура не тільки системи права, але й система здійснення державного керівництва у цілому. Саме тому структура системи законодавства певним чином залежить не тільки від логіки самої системи права, а також і від інших факторів об'єктивного і суб'єктивного порядку.
Галузі законодавства в деяких випадках співпадають з галузями права (кримінальне, цивільне), в інших - з підгалузями права (авторське, водне законодавство) чи міжгалузевими комплексами (законодавство про охорону природи, морське законодавство, сільськогосподарське законодавство).
Галузі законодавства складають його горизонтальну структуру: вертикальна будується у відповідності з юридичною чинністю нормативно-правових актів і умов, що багато в чому залежить від місця суб'єкта законодавства в системі нормотворчих органів. Вертикальна структура законодавства України складається з Конституції і конституційних законів України; поточних органічних, надзвичайних законів України і Республіки Крим; постанов - Верховної Ради України і Республіки Крим; Указів Президента України; постанов Кабінету Міністрів України і Ради Міністрів Республіки Крим; розпоряджень представників Президента України і т. д.
Розбіжності у часі і суб'єктах нормоутворчості, наявність значної кількості нормативно-правових актів і умов викликають необхідність їх впорядкування, погодження, усунення протиріч, тобто систематизації.
Систематизація нормативно-правових актів - це діяльність по впорядкуванню і удосконаленню їх в певну внутрішньо злагоджену систему.
Систематизація законодавства необхідна для ефективного здійснення правотворчої діяльності, в тому числі для виявлення причин, протиріч, невідповідностей в нормативному регулюванні і їх усунення, а також застосуванні і реалізації нормативно-правових актів і умов. Систематизація законодавства спрямована і на поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб'єктів.
Розрізняють два основних види систематизації законодавства: інкорпорацію і кодифікацію. Інкорпорація нормативно-правових актів - це засіб систематизації, при якому здійснюється зовнішнє їх впорядкування , а зміст не змінюється. При інкорпорації нормативно-правові акти і угоди об'єднуються в зібрання в хронологічному, алфавітному, предметному чи якомусь іншому порядку. Інкорпорація поділяється на:
1) офіційну, що здійснюється суб'єктами, які ухвалили акт чи спеціально на те уповноваженими ("Відомості Верховної Ради України");
2) неофіційну, що здійснюється іншими суб'єктами (видавництвами, навчальними закладами, громадянами).
Кодифікація - це засіб систематизації, при якому здійснюється така обробка нормативно-правових актів, що певною мірою змінює їх структуру (погоджує, усуває протиріччя, об'єднує і т. д. ). Результатом кодифікації є новий нормативно-правовий акт (кодекс, інструкція, положення і т. д.).
Кодифікація носить тільки офіційний характер і поділяється на:
1)    загальну, в результаті чого утворюється кодифікований нормативний акт з основних галузей права (звід законів);
2)    галузева, що охоплює нормативно-правові акти певної галузі законодавства (основи законодавства, кодекси);
3)    міжгалузеву та підгалузеву (інституційну), що відповідно розповсюджуються на декілька галузей (Повітряний кодекс) чи інститутів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить