Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основи і принципи побудови формування системи права

Основи і принципи побудови формування системи права
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основи і принципи побудови формування системи права

Система права України складається із галузей державного, адміністративного, фінансового, земельного, цівільно-процесуального, кримінально-процесуального та інших галузей права.
Кожна галузь права має свої ознаки, серед яких основа - специфіка предмета регулювання.
Розглянемо, що становлять собою конкретні галузі.
Конституційне (державне) право - це система правових норм, перш за все принципів і норм Конституції, що закріплюють основи суспільного і державного ладу, засади політики і здійснення державної влади, взаємодії держави і громадян, їх основні права, свободи і обов'язки.
Адміністративне право - система правових норм, що регулюють управлінські відносини в сфері здійснення виконавчої влади, розпорядчої діяльності державного апарату, його взаємовідносини з іншими державними, а також громадськими організаціями і громадянами. Обов'язковою ознакою відносин, що регулюються адміністративним правом є ніаявність в їх складі суб'єкта, що володіє державою - владними повноваженнями.
Фінансове право - система правових норм, що регулюють відносини, які виникають в процесі здійснення фінансової діяльності, накопичення і використання фінансових ресурсів. Суб'єктами фінансових відносин можуть бути держави, її органи і організації, громадські структури, окремі громадяни.
Цивільне право - це система правових норм, що регулюють майнові і особисті немайнові відносини, що складаються між фізичними і юридичними особами, як рівноправними. Підгалузями цивільного права є авторське, винахідницьке, спадкоємницьке право.
Сімейне право - система правових норм, що регулюють особисті і майнові відносини, що регулюють відносини у сфері, здійснення трудової діяльності (порядок найму і звільнення з роботи, умови праці і її охорони, час праці і відпочинку і т. д. ). Суб'єкти цих відносин можуть бути як рівноправними, так і знаходитися (один з них) в стані підлеглості.
Земельне право - система правових норм, що регулюють відносини, що складаються у зв'язку з використанням і охороною земельних ресурсів.
Цивільно-процесуальне право - це система правових норм, що регулюють відносини, пов'язані із розглядом у судах цивільних, трудових фінансових, сімейних та інших справ, здійсненням судових рішень, а також проведенням органами юстиції різноманітних дій, які мають юридичне значення.
Кримінальне право - система правових норм, що спрямовані на боротьбу із злочинами і встановлює міру кримінальної відповідальності за їх скоєння.
Кримінально-процесуальне право - система правових норм, що регулюють відносини, що виникають в діяльності правоохоронних органів та судів у зв'язку з викриттям злочинів, розслідуванням кримінальних справ, їх розглядом у суді та виконанням вироку.
Міжнародне право - це система правових норм, що регулюють взаємовідносини між державами (міжнародне публічне право) чи між грамодянами різних країн і їх об'єднаннями (міжнародне приватне право). Міжнародне право не відноситься до галузей внутрішнього права держав, а складається на основі міждержавних угод. Норми міжнародного права у випадку протиріч з нормами внутрішнього права держави мають перевагу перед ними.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить