Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття системи права і характер її структурних елементів

Поняття системи права і характер її структурних елементів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття системи права і характер її структурних елементів

Основою нормативного підходу до праворозуміння є тлумачення права, як системи правових норм, що підкреслює дві його важливі властивості
1) право складається із норм права;
2) норми права у своїй сукупності утворюють право, як цілісність, певну соціальну нормативну систему.
Поняття системи права на відміну від правової системи, відбиває не сукупність всіх правових явищ у їх взаємодії, а тільки внутрішню будову права, як системи правових норм. Для внутрішньої форми (структури) права характерні:
1) єдність його складових частин, що зумовлено системою суспільних відносин, які визначають зміст правових норм, утворенням і дією останніх на основі єдиних принципів, можливістю застосування заходів примусу з боку держави, волею більшості населення і т. д.;
2) диференціація права на відносно відокремлені складові частини у вигляді певних об'єднань правових норм (галузі та інститути права);
3) наявністю різних видів зв'язків норм права і їх об'єднань між собою (соціальних, ідеологічних, юридичних, державних та інших).
Внутрішня будова права має складний характер і може бути виявлена за допомогою різних критеріїв. Так, характер та зміст впливу норм права на суспільні відносини об'єднує їх відповідно у регулятивні і охоронні групи правових норм. Іншим критерієм може бути віднесення соціальних зв'язків, що регулюють норми права до координаційних (на засадах рівності суб'єктів) чи субординаційних (відповідно на засадах підлеглості) і т. д. Найбільшу розповсюдженість має об'єднання норм права у певні угрупування, на основі особливостей предмета і метода правового регулювання. У цьому випадку внутрішня структура (форма) права складається із міжгалузевих комплексів, галузей, підгалузей, інститутів права. Центральною складовою частиною права є його галузь, яка об'єднує норми права, виходячи із єдності предмета і метода правового регулювання притаманних цим нормам.
Предмет правового регулювання - це сукупність якісно однорідних відносин у певній сфері суспільного життя, що врегульовані за допомогою правових норм (майнові відносини, пов'язані з визначенням кари за злочин, управлінські і т. д.).
Другим критерієм об'єднання норм права і відокремлення галузей права є метод правового регулювання, під яким розуміється сукупність засобів впливу права на суспільні відносини. Він складається із:
1) характеру зв'язків суб'єктів між собою (відносини рівності чи підлеглості);
2) способів правового регулювання - заборона, дозвіл, зобов'язання, заохочення, стимулювання;
3) юридичних наслідків - винагорода, юридична відповідальність.
Кожній галузі права притаманний певний метод правового регулювання, характеристика якого зумовлена природою суспільних відносин, що є предметом регулювання тієї чи іншої галузі права.
Галузь права - це складова частина системи права, відносно самостійна сукупність його норм, об'єднаних загальністю предмета і метода правового регулювання.
В галузі права виділяють підгалузі та інститути права.
Підгалузь права - це складова частина галузі права, яка об'єднує норми права, що регулюють суспільні відносини певного виду. Наприклад, підгалузями цівільного права є авторське і винахідницьке право, фінансове право - банківське право і т. д.
Інститут права - це таке угрупування норм права певної галузі чи підгалузі, що регулює конкретний вид чи сторону однорідних суспільних відносин. Наприклад, в цивільному праві є інститут права власності, норми якого регулюють відносини власності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить