Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Функція, система і форма права

Функція, система і форма права
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Функція, система і форма права

У правознавстві і юридичній практиці термін "джерело права" розуміється багатозначно, а іноді вживається як тотожний до терміну "форма права". Разом з тим, для юристів-практиків важливо вміти чітко розрізняти ці терміни для правильного використання в правозастосуванні саме форм права. Зміст цих понять буде різним залежно від того, в якому контексті вони вживаються - чи по відношенню до прав як цілого, чи по відношенню до окремої норми, групи норм.
Скажімо, право має внутрішню і зовнішню форму, під якими традиційно розуміється, у першому випадку, внутрішня будова права, його структура, поділ на галузі та інститути; зовнішня форма права - це система законодавства. Крім цього, під формою права іноді розуміють засоби встановлення правових норм і нормативний акт, нормативна угода, судовий прецедент, правовий звичай. Для позначення цього явища використовується також термін "джерело права". Цей термін часто використовується в двох аспектах: соціальне (матеріальне) джерело права або право юридичне.
Соціально-правові джерела - це, насамперед, суспільні відносини, які мають правову природу, правосвідомість і т. ін. Юридичні - це нормативні настанови, юридична практика, юридична наука тощо. Нині у правознавстві домінує точка зору, що основною формою встановлення правових норм є юридичні нормативні акти органів держави. Другою по значимості формою є юридичні нормативні договори. Правовий звичай має обмежене застосування, а судовий прецедент не використовується в Україні взагалі. Форма права - це офіціальна форма виразу і закріплення, а також зміна і відміна, правових норм, діючих в даній державі.
Система права - це обумовлена економічним і соціальним ладом структура права, яка виражає внутрішнє узгодження і єдність юридичних норм і одночасно їх поділ на відповідні галузі й інститути.
Поняття системи права на відміну від правової системи відображує не сукупність всіх правових явищ у їх взаємодії, а тільки внутрішню будову права, як системи правових норм. Внутрішня форма (структура права характеризується: єдністю його складових частин, диференціацією права на окремі складові частини і галузі та інститути, наявність різних видів зв'язків норм права та їх об'єднань між собою (соціальних, ідеологічних, юридичних, державних і інших).
Найбільш поширеними є об'єднання норм права у певні угрупування, на основі особливостей предмета і метода правового регулювання. У цьому випадку внутрішню структуру (форму) права складають міжгалузеві комплекси, галузі, підгалузі, інститути права.
Галузь права - це складова частина системи права, відносно самостійна сукупність його норм, об'єднаних загальністю предмета і метода правового регулювання. Галузі права поділяються на підгалузі та інститути. Підгалузь права - це складова частина галузі права, яка об'єднує норми права, що регулюють суспільні відносини певного виду. Інститут права - це таке угрупування норм права певної галузі чи підгалузі, що регулює конкретний вид чи сторону однорядних суспільних відносин. Функція права - основні напрямки правового впливу на суспільні відносини і на особу, як соціальне явище.
Функції права поділяються на соціальні і спеціально-юридичні.
Соціальні функції права - це напрямки взаємодії права та інших соціальних явищ як єдності форми і змісту. Так, праву притаманні ідеологічна, економічна, політична функції і т. ін.
Спеціально-юридичні функції права - це напрямки правового впливу на суспільні відносини. У цьому випадку виділяють регулятивну і охоронну функцій права. Регулятивна функція, як об'єкт свого впливу має нормальні, позитивні, корисні суспільні відносини, які право впорядковує шляхом:  закріплення сталих, розвинутих відносин в нормативних актах, у такий спосіб гарантуючи їх недоторканість (статична функція); заохочення, стимулювання розвитку тих суспільних відносин, що відображають певні соціальні цінності і знаходяться на етапі свого становлення (динамічна функція). Охоронна функція спрямована на захист позитивних суспільних відносин шляхом усунення соціально шкідливих і небезпечних діянь людей і їх об'єднань, відновлення порушених прав суб'єктів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить