Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ

СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ

Серед чинників ефективного функціонування аграрного ринку вагома роль належить ринковій інфраструктурі, суттєвим елементом якої є система маркетингу.
Поняття "система маркетингу" широко вживається в працях як вітчизняних, так і зарубіжних економістів і це зрозуміло, тому що застосування системного підходу при розгляді організаційно-економічних проблем полегшує та оптимізує процеси управління організацією.
Аналіз наукових публікацій та тривалі спостереження за практичною діяльністю суб'єктів аграрного ринку дають підстави стверджувати, що проблема розробки та втілення в практику господарювання цілеспрямованої, оптимальної за формою та змістом системи агромаркетингу залишається гостро актуальною. Матеріали наших досліджень та стан справ і перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку дозволяють запропонувати один з варіантів методичного підходу до маркетингу, як його інфраструктурного елементу. Перш за все, маркетинг розглядається як свого роду система на відповідному рівні. Вона складається з трьох блоків, які забезпечують функціонування головної системи, відповідно до її цілей і знаходяться на макрорівні, мезорівні та на рівні підприємства.
Реальні умови господарювання в АПК складаються так, що між його галузями створюється вакуум управління, який призводить до відтворювальних диспропорцій, монополізму деяких галузей та підприємств.
Виникають нові технологічні та виробничо-економічні зв'язки між сільським господарством, харчовою та переробною промисловістю, сферою матеріально-технічного забезпечення та агросервісного обслуговування а також ринковою інфраструктурою, тобто в маркетинговому середовищі АПК.
В цих умовах держава як суб'єкт управління набуває нових 'функцій,     які     головним     чином     полягають     в     регулюванні виробництва   та    координації   міжгалузевих   зв'язків,   процесів розвитку АПК в інтересах суспільства.
Мезорівень системи аграрного маркетингу має безпосереднє відношення до маркетингової діяльності товаровиробників, переробних, обслуговуючих, допоміжних та торгових підприємств, поєднаних взаємозв'язками, товарними, сировинними і інформаційними потоками та послугами в економічному просторі аграрного ринку на обласному рівні. До цієї сукупності належать сільгосппідприємства всіх форм власності, фінансові установи, посередницькі, консалтингові, юридичні фірми, агросервісні підприємства, торгівельні структури, державні і господарські служби управління ринком.
Обласний рівень управління системою агромаркетингу може бути     представлений     обласним     інформаційно-маркетинговим ,    Центром   при   Головному   управлінні   сільського   господарства   і продовольства обласної державної адміністрації.
Основними функціями Центру можуть бути визначені наступні: збір маркетингової інформації про кон'юнктуру оптових
та роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в області і за ії межами, розробка і здійснення комплексних інтегрованих маркетингових програм виробництва та реалізація продукції для суб'єктів обласного АПК, розробка стратегії розвитку сільського господарства області, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів аграрного ринку, організація науково-практичних конференцій, виставок досягнень і передового досвіду в області агромаркетингу, удосконалення системи стандартизації, моніторинг процесів формування та розвитку аграрного ринку , його інфраструктури, структури виробництва та споживання продуктів харчування, формування і розміщення замовлень на виробництво і постачання продукції агропромислового виробництва в обласні і державні фонди, підготовка кадрів, надання методичної допомоги в організації маркетингової діяльності, організація та удосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення підприємств АПК районів області у питаннях маркетингу сільськогосподарської продукції і продовольства.
Зміст роботи Центру зумовлює доцільність сформування таких функціональних відділів - маркетингових досліджень, прогнозування і стратегічного планування, товарної та цінової політики, розвитку ринкової інфраструктури, маркетингових комунікацій, інформаційно-консультаційний.


 

You have no rights to post comments