Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Правова держава та шляхи її формування

Правова держава та шляхи її формування
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правова держава та шляхи її формування

Сучасна Українська держава характеризується активним процесом громадянського суспільства правової держави.
Громадянське суспільство – організація вільних рівноправних індивідів, сім'ї, класів, інших груп і прошарків, кожному з яких держава забезпечує юридичні рівні можливості бути власниками, користуватися свободами в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ. Повинний бути надійний захист, участь у політичній та інших сферах життєдіяльності людини.

Основні риси громадянського суспільства:

•    свобода та ініціативність особистості, які спрямовані на задоволення розумних потреб членів суспільства без шкоди цього загальним інтересам;
•    розвиток суспільних відносин у відповідності з фундаментальним принципом кантівської філософії, згідно якому людина завжди повинна розглядатися як мета і школи як засіб;
•    ліквідація відчуженості людини стосовно соціально-економічних структур і політичних інститутів, реальне забезпечення здійснення принципу рівних можливостей;
•    послідовний захист прав і свобод людини і громадянина, де громадянське суспільство може діяти як сила, незалежна від держави;
•    плюралізм духовного життя суспільства, в основі якого визнання гуманістичних та демократичних, по своїй суті, загальнолюдських цінностей;
•    існування так званого "середнього класу", як соціальної бази громадянського суспільства;
•    відсутність жорсткої регламентації з боку держави приватного життя членів суспільства, існування розвинутої соціальної структури, яка гарантує задоволення різноманітних інтересів різних груп і верств населення;
•    активна участь у суспільному житті недержавних самоврядних людських спільностей (сім'я, корпорація, господарські корпорації, громадські організації, професійні, творчі, спортивні, етнічні, конфесійні та інші об'єднання);
•    визнання і матеріалізація ідей верховенства права, особливістю якого має бути поділ права на публічне та приватне, де основними ознаками останнього є орієнтація на людину власника, рівний правовий статус у цивільних відносинах інтересів державних, громадських структур і громадянина, детальне регулювання різноманітних видів відносин у сфері підприємства, ринкового господарювання, розвиток орієнтованих на регулювання підприємницької діяльності нових галузей
•    права комерційного, банківського, вексельного тощо.
Правова держава – така держава, в основі діючого права реально забезпечується здійснення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина окремих груп людей і громадянського суспільства в цілому, де держава і людина несуть взаємну відповідальність згідно з діючим правовими законами.

Основні риси правової держави:

•    верховенство і панування правового закону;
•    постійне утвердження суверенітету народу єдиного джерела державної влади;
•    здійснення розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову, що характеризуються, як незалежні гілки влади;
•    забезпечення реалізації прав і виконання обов’язків людини і громадянина;
•    загальнодозволеність у відносинах особи з іншими суб’єктами і чітке визначення повноважень для держави, органів службових та посадових осіб;
•    взаємна відповідальність особи і держави;
•    організація ефективного контролю і нагляду за здійсненням законів і режимом законності.

Основні напрямки формування правової держави в Україні:

•    організація діяльності держави та п органів на правових засадах за принципом дозволено лише те, що прямо передбачено законом;
•    формування правового механізму по ліквідації відчуження людини від засобів виробництва, власності державного управління;
•    чітка робота законодавчих і виконавчих органів;
•    створення незалежної правової системи;
•    постійне підвищення правової свідомості і правової культури населення шляхом повсякденного правового виховання.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить