Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Анархізм, етатизм і держава

Анархізм, етатизм і держава
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Анархізм, етатизм і держава

Ідея анархізму і етатизму. Анархізм виникає одночасно з марксизмом. Сучасний анархізм поділяють на анархо-комунізм і анархо-синдикалізм. Основними представниками анархістсь¬ких ідей були М. Штірнер, Ж. Прудон, М. Бакунін, П. Кропоткін та ін.
Теорія етатизму. Протилежністю анархізму є теорія етатизму, тобто одержавлення всіх сфер суспільного життя. Статизація суспільства веде до диктатури.
Фашизм і соціалізм Г. Моска вважав різновидностями дикта¬тури. Фашизм охоплює конгломерат самих реакційних полі¬тичних ідей, націлених на виправдання і заохочення найбільш низьких спонукань, спираючись на які можна обґрунтування всяку анти людську дію.
Головними ідеями німецького фашизму були слідуючі:
1) Проповідування і втілення в життя расизму, тобто розподіл людей по біологічним і соціальним ознакам на раси. При цьому одна раса об’являється вищою, і істинними представниками роду людського, а інша - напівзвірями, які покликані забезпе¬чувати процвітання пануючої раси. Фашистські лідери всіляко пропагували расизм: "Живуть інші народи в достатку чи дох¬нуть з голоду, цікавить мене лише в тій мірі, в якій ми відчу¬ваємо потребу в рабах для підтримки нашої культури" цинічно заявляв Гітлер.
2) Загарбання і перетворення на рабів народів інших країн для поширення арійської раси і забезпечення життєвого простору.
3) Проповідь тоталітарної держави, де всі сторо¬ни життя суспільства, всіх членів держави чітко регламентовані. Держава об’являється "живим організмом народу", вимагається беззаперечне підкорення індивіда державі. Всяка ініціатива окремого індивіда придушується, практично ліквідується всі права і свободи.
4) Проповідується свобода свавілля фашистської партії і держа¬ви, її чиновників, які не зв’язані ніякими законами, суд вершить¬ся не на основі законів, а згідно з ідеологічними установками.
5). Обґрунтовується і постійно деталізується ідея вождізму. На чолі держави і нації стоїть фюрер, який не зв’язаний ніякими законами. Право – це те, чого хоче народ, а волю народу відо¬бражає фюрер, який має вищій авторитет і його діяльність не підлягає критиці.
6). У відношеннях між людьми і між державами проповідується культ сили. Насильство об"являється важливим фактором розви¬тку суспільства, а гуманізм розглядається як виправдання слабо¬вілля і боягузтва.
7). Вихваляється ідея Ніцше про зверхлюдину, так званого "білявого бестію", що є ідеалом істинного арійця.
8). Німецький фашизм використовував в ті часи ідею соціалізму, проголошуючи свій "націонал соціалізм". О. Шпенглер підкреслював, що соціалізм – це дисципліна і твердий державний порядок, ієрархія влади.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить