Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування

Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування

До основних сучасних концепцій соціологічного спрямування відносяться слідуючі:
Теорія солідаризму. Ця теорія поширилась в першій половині XX століття. Л. Дюгі (1859-1928) критикуючи марксизм на основі ідей французьких соціологів О. Конта, Л.Буржуа, Е. Дюркгейма розвинув концепцію соціальної солідарності. Державу він вважав засобом забезпеченням соціальної солідарності класів, організованою силою суспільства, яка встановлює взаємозалежність і спільність інтересів різних соціальних груп і класів. Дюгі відкриває класові протиріччя, політичну боротьбу і соціалістичну революцію.
Держава загального благоденства в основі цієї теорії лежать ідеї і висновки соціології. Розробив теорію видатний англійський економіст Дж. Кейнс (1883-1946 рр.) в роботі "Загальна теорія зайнятості, проценту грошей". Головний зміст теорії зводиться до слідуючого:
1) обґрунтовується, що сучасна "демократична" держава втратила класовий характер і діє в інтересах всіх членів суспільства.
2) Держава, реалізуючи функцію соціальних послуг (матеріальна допомога, поліпшення умов праці, підвищення заробітної плати і пенсій, покращення житлових умов, охорони здоров"я, освіти), забезпечує більш високий рівень життя населення всієї країни.
3) Постійно відмирає репресивна каральна функція держави, зменшується сфера державного примусу.
Теорія плюралістичної демократії. Ця теорія також ґрунтується на положеннях і висновках соціології, але використовується не сфера економічної і соціальної діяльності держави, а її політична система. Представники даної теорії Г. Ласкі, М. Дюверже, Р. Даренфорд, Р. Ален та інші обґрунтовують, що сучасна держава являє собою сукупність соціальних груп і прошарків, що виникають внаслідок тих або інших інтересів. Для захисту своїх інтересів ці спільноти утворюють різні об'єднання громадян, які в свою чергу через свої "зацікавлені групи" або "групи тиску" впливають на політичну владу, домагаючись реалізації своїх інтересів (потреб).
Таким чином, соціальні групи і прошарки приймають участь у здійсненні політичної влади, а держава координує і узгоджує можливості всіх об’єднань громадян в реалізації державної влади.
Теорія еліт. Поширилась в кінці XIX на початку XX століття. Рядові члени партії, що не здатні самі управляти, вибирають своїх представників, які рано чи пізно відокремлюються від своїх рядових товаришів по партії і перетворюються на партійну еліту. Демократія в партії переходить в олігархію.
В сучасних умовах поширилась теорія неоелітаризму або елітарної демократії.
Теорія конвергенції. Сутність цієї теорії зводиться до того, що в світі існує дві протилежні системи: капіталізм і соціалізм. Вони поступово зближаються, втрачають різницю і на певному етапі розвитку зливаються в постіндустріальне суспільство. Ця теорія виникла в 50-60 роки XX століття.
Доктрини технократії. В сучасних умовах посилюється вплив науки і техніки на політичне життя в різних країнах, зростає місце і роль науково-технічних працівників в державному управлінні.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить