Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Державні органи

Державні органи
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Державні органи

Орган держави - частина державного апарата - група  осіб або одна особа, що володіє юридичне визначеною державно-владною компетенцією для виконання задач і функцій держави. Кожен орган держави створюється для здійснення визначеного виду державної діяльності, тобто має свій предмет ведення, задачі і функції.
Ознаки органа держави:
1) формується державою чи безпосередньо народом (наприклад, парламент) відповідно до закону і функціонує на його основі;
2) має передбачені конституцією або іншими законами спеціальні функції, що він здійснює від імені держави;
3) має державно-владні повноваження, що дозволяють йому робити юридичне обов'язкові дії:
а) видає нормативні й індивідуальні акти;
б) здійснює контроль за точним і неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами;
в) забезпечує і захищає ці вимоги від порушень шляхом застосування мір виховання, переконання, стимулювання, у разі потреби - державного примуса.
4) функціонально взаємодіє з іншими органами в процесі реалізації своїх повноважень, керуючись принципом "дозволено тільки те, що прямо передбачено законом". Принцип "дозволене усе, що не заборонено законом" не відноситься до діяльності державних органів. Цей принцип діє в сфері майнових відносин громадян, юридичних осіб;
5) складається зі службовців, що знаходяться в особливих правовідносинах один з одним і органом: обсяг, порядок використання ними владних повноважень установлюються законом і одержують конкретизацію в посадових інструкціях, штатних розкладах і ін.;
6) має необхідну матеріальну базу - казенне майно, що знаходиться в його оперативному керуванні; свій рахунок у банку; джерело фінансування - державний бюджет;
7) має організаційну структуру (будівля по видах окремих служб і чисельному складу), територіальний масштаб діяльності, систему службової підзвітності і службову дисципліну.
Державні органи, що мають владні повноваження, можуть бути розділені по різних підставах:
•    По способі утворення:
а) виборні (представницькі органи, призначувальні) (наприклад, органи прокуратури, виконавчо-розпорядницькі органи);
б) наслідувані (спадкоємний монарх).
•    За часом функціонування:
а) постійні - створюються без обмеження терміну дії;
б) тимчасові - створюються для досягнення короткострокових цілей.
•    По території дії.
а) загальні (загальфедеральні у федеративній державі) - розповсюджуються на всю територію держави;
б) суб'єктів федерації - у федеративній державі);
в) місцеві - діють в адміністративно-територіальних одиницях;
•    По характеру компетенції:
а) органи загальної компетенції - уряд;
б) органи спеціальної компетенції - міністерства і т. п.
•    Один по одному здійснення компетенції:
а) колегіальні - парламент (Верховна Рада);
б) єдиноначальні - президент.
•    По правових формах діяльності:
а) правотворчі;
б) правозастосовуючи;
в) правоохоронні;
г) контрольно-наглядові;
д) установчі.
•    За принципом "поділу влади":
а) законодавчі;
б) виконавчі;
в) судові.
•    По характеру і змісту діяльності:
а) законодавчі (парламент);
б) виконавчі (уряд);
в) правоохоронні (міліція, органи безпеки);
г) судові (суди - вищі і місцеві);
д) контрольно-наглядові (прокуратура, державні інспекції).
Підрозділом держави є його глава (президент у республіці, монарх у конституційній монархії). Президент в Україні не віднесений Конституцією до посадових осіб виконавчої влади. Він вважається вищим посадовцем держави. Фактично він є і главою держави і главою виконавчої влади. Дане фактичне положення має потребу в конституційному закріпленні.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить