Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Державний апарат, його принципи і вимоги

Державний апарат, його принципи і вимоги
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Державний апарат, його принципи і вимоги

Апарат держави - юридичне оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередню практичну роботу з керування суспільством, виконанню задач і функцій держави.
Можливо двояке розуміння апарата держави: в вузькому і широкому змісті.
Апарат держави (в вузькому змісті) - власне управлінський апарат виконавчої влади, що складається з чиновників і очолюється виконавчими вищими органами.
Апарат держави (у широкому змісті) - поряд із власне управлінським апаратом включає главу держави, парламент, місцеві органи керування, збройні сили, міліцію (поліцію), дипломатичні представництва за кордоном і ін.
Ознаки апарата держави:
1) система державних органів, що представляє собою налагоджену структурну організацію, засновану на загальних принципах, єдності кінцевої мети, взаємодії й орієнтовану на забезпечення реалізації функцій держави;
2) система юридично оформлених державних органів, тобто наділених компетенцією (повноваженнями, предметом ведення, юридичною відповідальністю) і суспільства, що займаються керуванням, на професійній основі як носіїв влади;
3) система державних органів, у рамках якої діяльність державних службовців строго відмежована від "власності", що належить їм як суб'єктам;
4) система органів, кожний з яких має матеріально-технічні засоби для здійснення цих функцій;
5) система органів, диференційованих відповідно до принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову;
6) система органів, що здійснює свою діяльність по керуванню суспільством і виконанню функцій держави у формах безпосередньо управлінських і правових.
Безпосередньо управлінські форми діяльності державного апарата не мають юридичного характеру їхньої функції.
• організаційно-регламентуюча - розробка наукових рекомендацій, підготовка проектів документів, організація виборів і ін.;
• організаційно-господарська - бухгалтерський облік, статистика, постачання й ін.;
• організаційно-ідеологічна - роз'яснення нормативних актів, формування суспільної думки й ін.
Правові форми діяльності державного апарата мають юридичний характер: правотворча, правозастосовуюча, правоохоронна, контрольно-наглядова, установча.
Правотворча діяльність - форма діяльності компетентних органів держави по встановленню, або зміні скасуванню правових норм. Ця діяльність містить у собі підготовку проектів нормативних юридичних актів, їхнє прийняття і видання.
Правозастосовуюча діяльність - форма діяльності компетентних органів держави по реалізації правових норм. Ця діяльність містить у собі організацію і контроль над дотриманням правових норм.
Правоохоронна діяльність - форма діяльності компетентних органів держави по попередженню правопорушень і залученню правопорушників до юридичної відповідальності. Вона здійснюється з метою охорони і захисту правових норм шляхом застосування заходів юридичного впливу до правопорушників (див. докладніше § "Правові форми діяльності держави").
Для державного апарата вимагаються спеціально підготовленні кадри чиновників-керівників, що володіють необхідною кваліфікацією і професіоналізмом. Шар людей, зайнятих на роботі в апараті держави, визначають як бюрократію (бюрократ - греч. столоначальник). Даний термін використовують і для негативної характеристики таких проявлень у діяльності державного апарата, як формалізм, тяганина, кар'єризм, прагнення до особистої вигоди, корумпованість, байдужість до людей і їхніх нестатків.
Щоб перебороти негативні явища, використовуються демократичні методи і стиль роботи, ціла система спеціально розроблених, реально діючих мір і механізмів, прикликаних приборкати, стримати бюрократизацію. Ефективні такі міри, як заміщення посадових посад по конкурсі, переклад управлінського апарата на роботу з контракту, але одночасне встановлення для них високого рівня заробітної плати (соціально-правова захищеність), що забезпечує зацікавленість у чесній службі.
Управлінський апарат повинний бути інструментом органів влади, обраних і контрольованих народом.
Для підвищення ефективності і якості функціонування державного апарата необхідно, щоб в основі його організації і діяльності знаходилася система принципів.
Принципи організації і діяльності державного апарата - відправні початки, незаперечні вимоги, які пред'являються до формування і функціонування державних органів.
Основні принципи організації і діяльності державного апарату:
1) пріоритет прав і воль людини;
2) єдність і поділ влади;
3) верховенство права - виражається, наприклад, у праві прожалуваня в суді рішень державних органів, возміщення шкоди, заподіяного їхньою незаконною діями;
4) законність;
5) ієрархічність - підпорядкованість по вертикалі;
6) організаційно-правова зв'язаність діяльності державних органів і посадових осіб;
7) сполучення виборності і призначення;
8) демократизм методів і стилю роботи;
9) змінюваність;
10) сполучення колегіальності і єдиноначальності;
11) гласність і облік суспільної думки;
12) професійна компетентність;
13) економічність, програмування, науковість;
14) право рівного доступу до державної служби.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить