Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття механізму держави

Поняття механізму держави
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття механізму держави

Механізм держави – цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються задачі і функції держави.
Ознаки механізму держави:
1) це ієрархічна система, тобто система, побудована на засадах субординації і координації. Політико-організаційну основу системи складають органи держави, територія держави, збройні сили й інші державні військові формування, державні символи, столиця держави;
2) це цілісна система внутрішньо організованих елементів, що має єдині принципи побудови і єдині задачі і мету діяльності. Кожний із суб'єктів механізму держави, як його системний елемент органічно обумовлений всіма іншими його елементами і функціонуванням системи в цілому;
3) це система, що має чітку структуру з визначеними зв'язками між її елементами. Первинними елементами є державні органи.
Як механізм годин складається з різних елементів, так і механізм держави, будучи єдиним, містить у собі органи, блоки, підсистеми і навіть самостійні галузі влади: законодавчу, виконавчу, судову. У цій розчленованості просліджується ієрархія: різні державні органи, їхні блоки, підсистеми займають неоднакове місце в державному механізмі, але усі разом повинні діяти злагоджено і без збоїв. Так, одну з підсистем держави утворюють вищі органи держави: представницькі, виконавчі, голову держави. Інша підсистема - місцевого рівня: Ради і їхні виконкоми, державні адміністрації і їхні глави. Особливою підсистемою є судова, а також правоохоронні органи: прокуратура, міліція, органи служби безпеки й ін. ;
4) це система, що володіє єдиною бюджетною, грошовою, банківською системами, державною власністю, що складають її організаційно-економічну основу;
5) це взаємодіюча, динамічна і реально працююча система, за допомогою якої функціонує держава, здійснюється керування суспільством (по суті, механізм держави створюється для виконання його функцій).
У літературі можна зустріти ототожнення "механізму" і "апарата" держави. Тим часом поняття механізму держави ширше поняття державного апарата по складу і структурі. Механізм держави, по суті, є апаратом у дії, у функціонуванні - із усіма зв'язками, що існують і виникають між його частинами.
Механізм держави повинний розглядатися не як проста сукупність складових його елементів (державних органів, організацій, установ), а як система цих елементів, функціонально сумісних, погоджених між собою і системою в цілому, що знаходяться в постійному відновленні з метою підтримки своєї основної функції - керування.
Варто розрізняти державні органи, що мають владні повноваження, і державні підприємства й установи, що не мають владних повноважень. За цим критерієм можна розмежувати механізм держави й апарат держави, що тільки у своїй основі збігається.
Під "державним апаратом" розуміється система органів, що безпосередньо здійснюють управлінську діяльність і наділених для цього державно-владними повноваженнями. У поняття "механізм держави" включаються державні підприємства і державні установи, що під керівництвом апарата держави практично здійснюють функції держави в сфері виробничої діяльності, зв'язаної зі створенням матеріальних цінностей держави (державні підприємства) і нематеріальних цінностей (державні установи). Для державних установ типової є невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, наукових досліджень, проектування, навчально-виховної, духовно-освітньої роботи і т. п.
Чому державні підприємства і державні установи не можна віднести до державних органів? Тому що вони відрізняються від державних органів рядом ознак:
1) не мають державно-владних повноважень, тобто не є носіями державної влади;
2) безпосередньо створюють матеріальні або духовні блага;
3) мають специфічну організаційну структуру: являють собою організовані державою трудові колективи робітників та службовців на чолі з відповідальним керівником, що діє на основі єдиноначальності;
4) мають строго позначене коло повноважень: адміністрація підприємств і установ здійснює управлінські функції винятково в сфері своєї діяльності, у границях  підприємства або установи;
5) керуються у своїй діяльності власним статутом відповідно до законодавства.
Таким чином, державні підприємства і державні установи варто відрізняти від органів держави, але їх не можна протиставляти один одному, оскільки усі вони відносяться до державних організацій, що діють у єдності і взаємозв'язку: державний апарат забезпечує реалізацію функцій держави завдяки діяльності підприємств і установ, яким керує.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить