Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави

Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави

1.    Групування державних функцій за соціальним; значення діяльності держави здійснюється на основні та неосновні.
2.    В залежності від територіальної спрямованості розрізняють внутрішні і зовнішні функції.
3.    По часу здійснення функції групуються на постійні і тимчасові.
4.    За сферами суспільного життя їх поділяють на гуманітарні, економічні, політичні та ін.
Основні - найбільш загальні та важливі комплексні напрямки її діяльності по здійсненню стратегічних завдань і цілей, що стоять перед державою в конкретний історичний період. До основних функцій відносять функції оборони, підтримання зовнішніх відносин, охорону правопорядку, інформаційну, економічну, екологічну, соціальну, культурно-виховну та інші.
Неосновні - напрямки діяльності держави по здійсненню конкретних завдань в другорядних сферах суспільного життя. До них відносять:
а) управління персоналом;
б) матеріально-технічне забезпечення та управлінь майном;
в) забезпечення реалізації бюджетної справи, бухгалтерського обліку;
г) правосуддя і юридичні функції;
д) пошук, збирання і розповсюдження потрібно і для управління інтелектуальної інформації та ін.
Внутрішні - такі напрямки її діяльності, в яких конкретизується внутрішня політика відносно економічних ідеологічних, екологічних, культурних та інших сторінок життя громадянського суспільства.
До внутрішніх функцій відносять:
а) економічну;
б) культурно-виховну,
в) охорони і захисту всіх форм власності,
г) соціального обслуговування населення;
д) екологічну;
є) охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина та інші.
Зовнішні - основні напрямки діяльності держави за її межами у взаємовідносинах з іншими державами, світовими громадськими організаціями і світовим товариством в цілому. До зовнішніх функцій держави відносять:
а) організацію співробітництва. , іншими суб'єктами міжнародних відносин;
б) захист державного суверенітету;
в) підтримка миру в регіоні та боротьба за мирне співіснування держав різного напрямку орієнтації.
Постійні - напрямки діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку.
Тимчасові - напрямки діяльності держави, що обумовлені конкретним етапом історичного розвитку суспільства.
Гуманітарні - напрямки діяльності держави і її органів по забезпеченню кожній людині належних умов життя.
Економічні - напрямки діяльності держави (її органів) на перехід від планової до ринкової економіки і подальший розвиток виробничих сил і виробничих відносин на основних засадах ринку і добросовісної конкуренції.
Політичні - напрямки діяльності держави (органів держави) по створенню умов для формування і функціонування державної влади на засадах демократії.
Держави соціально-демократичної орієнтації мають відповідні внутрішні напрямки своєї діяльності (функції). В гуманітарній сфері:
а) забезпечення прав людини і громадянина;
б) охорона навколишнього природного середовища;
в) забезпечення охорони здоров'я, матеріальне та інше соціальне забезпечення нормальних умов існування людини;
г) організація освіти, виховання, розвиток мистецтва та культури тощо.
В економічній сфері:
а) господарсько-стимулюючу (виробничу);
б) господарсько-організаторську (програмування і організація виробничої діяльності);
в) науково-організаторську (організація і стимулювання наукових досліджень й господарській сфері);
г) господарчо-перехідну (перехід від планової до ринкової економіки);
д) економічно-регулювальну (регулювання і охорона праці, забезпечення мінімального рівня споживання) та ін.
У політичній сфері:
а) національне забезпечувальну (створення і збереження умов національної самобутності всіх корінних народів і національних меншин);
б) демократизаторську (створення умов для реалізації народом своєї влади);
в) охоронну (охорона конституційного ладу, правопорядку і дисципліни, всіх форм власності, прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина) і деякі ін.
Зовнішні функції. В гуманітарній сфері:
а) міжнародне забезпечення прав людини і громадянина,
б) допомога народам інших країн в разі стихійного лиха та інших кризових ситуацій;
в) забезпечення чистоти, ефективного використання і відтворення оточуючого людину земного природного середовища:
г) міжнародне культурно-виховне співробітництво між країнами;
д) участь у забезпеченні розробок і безпосередній охороні здоров'я людей у всьому світі тощо.
В економічній сфері прийняття участі у:
а) створенні на основі міжнародної кооперації та інтеграції виробництва і праці світової економічної системи;
б) розв'язання глобальних господарських проблем та їх наукове обґрунтування (енергетика, космос, освоєння полюсів, світового океану) тощо.
У політичній сфері:
а) розвиток міждержавних договірних відносин;
б) забезпечення суверенітету і обороноздатності країни;
в) участь у ненасильницькому забезпеченні миру у всьому світі;
г) участь у боротьбі з міжнародними правопорушеннями і особами, винними у їх скоєнні:
д) поступова консолідація здорових, сил світу на забезпечення подальшого вирішення глобальних проблем всесвітнього значення та інші.


 

You have no rights to post comments