Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕКОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕКОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕКОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ

І.О.СОЛОВЙОВ, кандидат економічних наук, доцент
Херсонський державний аграрний університет

Економічне середовище в Україні нині характеризується значною нестабільністю. Зростає рівень невизначеності та ризику, що ускладнює діяльність підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Ці труднощі зумовили появу негативних тенденцій та змін у плодоовочеконсервній галузі. Галузь, яка відіграє важливу роль як в економіці АПК, так і всієї країни, знаходиться у скрутному становищі, хома останнім часом і спостерігаються деякі прояви відносного поліпшення справ та по¬жвавлення виробничої діяльності на ряді підприємств, зокрема плодоовочеконсерв-ного виробництва Херсонської області. Особливе місце в галузі завжди займало ви¬робництво плодоовочевих консервів для дитячого харчування. Ця продукція має ве¬лике соціальне значення, оскільки раціональне харчування — важливий чинник збереження здоров'я дітей та їх гармонійного розвитку.
У цілому ринок дитячого харчування в Україні за останні три роки зазнав істот¬них змін. По-перше, після кризи український ринок залишила більшість іноземних фірм, які спеціалізуються на баночному харчуванні. По-друге, оператори, які зали¬шилися, відмічають постійне зростання обсягів продажу продуктів дитячого харчу¬вання вітчизняного виробництва. Ще одна з причин скорочення ринку дитячого хар¬чування — постійне зменшення народжуваності в Україні. Якщо в 1990 році народи¬лося 657 тис. дітей, то в 1999 році — 387 тис. У Херсонській області в 2000 році народжуваність становила 10,2 тис. дітей, що на 42% менше, ніж у 1990 році. Нині діти до 1,5 poky в Україні становлять менше 1% населення1.
ТОВ Теснерія", яка в минулому була значним імпортером дитячого харчування, зайнялась власним виробництвом на Херсонському консервному заводі дитячого харчування ім. 8 Березня (торгова марка "Карапуз") та на Сімферопольському кон¬сервному заводі ім. 1 Травня (торгова марка "Барвінок"),
Група компаній Теснерія-Центр" складається з трьох підприємств. Перше займа¬ється імпортом, друге — виробництвом, третє — реалізацією через роздрібну мере¬жу України продуктів дитячого харчування. "Асоціація дитячого харчування" найпо¬мітніше підприємство на ринку як учасник цієї групи.
ВАТ "Херсонський консервний завод дитячого харчування ім. 8 Березня" випус¬кає фруктово-овочеві, фруктово-молочні соки та пюре і є найстарішим виробником продуктів для дітей в Україні. Тому "Геснерія-Центр", вкладаючи значні кошти в під¬приємство, не помилилось: завод має відповідний досвід, потенціал та потужності для виробництва баночного дитячого харчування. Однак навіть за значної фінансової підтримки діяльність заводу стримується рядом проблем як фінансово-економічного, так і технологічного характеру (труднощі з отриманням кредитів, старі борги, заста¬ріле устаткування, що відпрацювало свій ресурс, та ін.).
Підприємство є правонаступником Херсонського дослідного консервного заводу дитячого харчування ім. 8 Березня, який було введено в експлуатацію в 1929 році.
Через ряд чинників як макроекономічного характеру, так і породжених місцевими умовами завод у 1995 року практично було зупинено. При виробничій потужності 13000 туб (1 туб — 2222 фізичні банки) у 1995 році було випущено 1398 туб, у 1996 — 694, у 1997 році — 93 туб консервів. У липні 1997 року після акціонування підприємства та реконструкції устаткування почалося освоєння нових видів консервів для дитячого харчування.
Аналіз фінансового стану підприємства свідчить про постійну залежність від зов¬нішніх джерел фінансування, нестачу власних обігових коштів. Використання вироб¬ничих потужностей характеризується наступними даними: 1999 рік — 4,8%, 2000 рік — 7,9%. Загальний рівень збитковості заводу в 1999 році становив 21%, а в 2000 році — 6%. Рентабельність же виробництва консервів дитячого харчування залишається позитивною. У 1999 році прибуток від реалізації продуктів дитячого харчування досяг 196,1 тис. грн., рівень рентабельності — 19,5%, у 2000 році — відповідно 1023,2 тис. грн. та 30,9%. У 2000 році виробництво продукції зросло як у натуральному, так і вартісному виразі майже вдвічі порівняно з 1999 роком.
Асортимент продукції підприємства складається з ЗО найменувань консервів (таб¬лиця). Крім того, на заводі діє лінія "ELPO" з виробництва напівфабрикатів пюре з яблук, персиків, слив, абрикос з розфасуванням в асептичні мішки вагою 200 кг, які завод реалізує іншим споживачам, а також використовує для створення запасів си¬ровини для роботи у міжсезоння. •
Консерви виробляються із свіжої екологічно чистої сировини та напівфабрикатів, які характеризуються підвищеною харчовою та біологічною активністю, що дозволяє забезпечувати дітей різних вікових груп цілорічним збалансованим харчуванням. Якість сировини, напівфабрикатів і матеріалів визначає лабораторія заводу, беручи до уваги сортність сировини, масову частку сухих речовин, питому частку нестандар¬тної сировини та інші показники якості.
Плідні наслідки мало співробітництво заводу з Одеським ДНВО "Консервпромко-мплекс". Були розроблені нові рецептури та визначені параметри технологічного процесу, обґрунтовані режими термічної обробки, проведені клінічні випробування. До виробництва були рекомендовані нові види овочевих та багатокомпонентних кон¬сервів з використанням лікувально-профілактичних добавок, зокрема для дітей, які проживають на території, забрудненій радіонуклідами.
Основний обсяг заготівель сільськогосподарської сировини та матеріалів здійс¬нює "Геснерія — Центр", а основними постачальниками є ТОВ "Вікінг" (Київ), ПФ "Елікон" (Дніпропетровськ), ТОВ "Дніпровська асоціація дитячого харчування" (Дніпропетровськ) та господарства Білозерського, Дніпровського, Цюрупинського районів Херсонської області й Автономної Республіки Крим.
Реалізацією консервів дитячого харчування на українському ринку займається ТОВ "Асоціація дитячого харчування", яке відкрило філію у м. Херсоні, орієнтовану на роботу в Херсонській, Миколаївській областях та Криму.

Класифікація асортименту продукції ВАТ "Херсонський консервний завод дитячого харчування ім. 8 Березня"
Показник  Рекомендована продукція торгової марки "Карапуз"
1. Вік дитини: один місяць два місяця
чотири місяця  Сік яблучний натуральний неосвітлений Сік яблучний Сік персиковий Сік сливовий Пюре з яблук з чорносмородиновим соком Пюре з яблук та чорної смородини Пюре з яблук та чорниці Пюре з яблук та слив Пюре з яблук та вишень з цукром Пюре з яблук та абрикос Сік гарбузовий Сік морквяний Пюре з яблук та персиків Пюре з слив з вершками Пюре з яблук, персиків з вершками Пюре з яблук та ожини
2. Якщо дитина погано набирає вагу, є ознаки рахіту  Пюре з яблук, персиків із сиром Пюре з яблук, слив із сиром Пюре з чорної смородини з яблуками та сиром
3. Для профілактики харчування дітей, які проживають на територіях, забрудне¬них радіонуклідами та важкими метатами  Пюре з яблук та чорноплідної горобини Пюре з яблук
4. Для профілактики та лікування затізо-дефіцитних анемій  Пюре з яблук, слив із сиром Пюре з яблук, персиків із сиром Пюре з черниці та яблук Пюре з яблук та чорної смородини із сиром
5. Інше  Пюре "Рум'яні щічки" Пюре з яблук та чорної смородини із сиром Пюре з яблук та чорноплідної горобини Пюре з яблук, персиків з вершками
Для підвищення ефективності збутової діяльності на підприємстві розроблено маркетингову стратегію, в основу якої покладені результати досліджень ринку бано¬чного дитячого харчування в Херсонській області. Було опитано 240 респондентів в 40 торгівельних точках міста та населених пунктах області. Суб'єктами досліджень були жінки віком від 23 до 35 років, які мають дітей від одного місяця до 1,5 року. "Нестле " та "Hipp", третє — "Топ-Топ". Виходячи з цього, можна зробити висно¬вок: у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення Херсонської області споживачі баночного дитячого харчування перейшли на більш дешеву продукцію віт¬чизняних виробників. Водночас спостерігається загальне скорочення попиту, яке змушує завод шукати нові ринки збуту.
Було проведено оцінку рівня конкурентоспроможності пюре торгової марки "Ка¬рапуз", за методикою порівняльної оцінки якісних та кількісних параметрів. У про¬цесі досліджень визначені груповий показник конкурентоспроможності за якісними параметрами, а також інтегральний показник конкурентоспроможності аналізованого товару щодо товару-зразка.
Розраховані коефіцієнти конкурентоспроможності плодоовочевих консервів для дітей становили для: "Нестле" — 0,78, "Малыша" — 0,98, "Hipp" — 0,78. Тобто продукція марок "Нестле" та "Hipp" стала неконкурентоспроможною по відношенню до продукції торгової марки "Карапуз".
У результаті аналізу виробничо-збутової діяльності підприємства було розробле¬но маркетингову стратегію виробництва та збуту продукції, сутність якої полягає в інтенсивному зростанні шляхом глибшого проникнення на український ринок баноч¬ного дитячого харчування і виходом на зарубіжні ринки. Було прийняте рішення про орієнтацію на декілька сегментів цих ринків одночасно і розробку окремої пропози¬ції для кожного з них для отримання найбільших конкурентних переваг.
Значна увага була приділена питанню розробки торгової марки продукції. На під¬приємстві розуміли, якщо виходити на ринок всерйоз і надовго, то необхідно попра¬цювати спочатку над ім'ям і на ім'я. З метою збільшення обсягів виробництва проду¬кції, орієнтованої на зарубіжні ринки, був підписан контракт із словенською компа¬нією "Kolinska" на виробництво плодоовочевих консервів для дітей під торговою маркою "Bebi". Маркетологами Теснерії" були прийняті назви "Карапуз" та "Bebi" як такі, що найкраще характеризують продукцію та викликають певні позитивні асо¬ціації у споживачів. У сучасних умовах підприємства, як правило, мають обмежені кошти для розробки та "розкрутки" торгової марки. В даному випадку завод отри¬мав не тільки інвестиції у виробництво, а й зареєстровану торгову марку, яка сприяє ідентифікації консервів дитячого харчування та їх успішному просуванню на ринку. Пюре та соки "Карапуз" реалізуються на всій території України за допомогою філій "Асоціації дитячого харчування" через оптові торгові організації та роздрібну мере¬жу, у тому числі через аптеки.
Практичний досвід останніх років показав, що консерви дитячого харчування в традиційній склотарі мають невисокий попит як на внутрішньому ринку, так і на рин¬ках близького зарубіжжя. Споживачі віддають перевагу консервам у склобанках та склопляшках із закупоркою "Твіст — Офф" і яскраво оформленою етикеткою на рівні європейських стандартів. Тому підприємство визнало за доцільне перейти на випуск консервів у сучасній склотарі. Вартість устаткування з випуску консервів із закупоркою "Твіст — Офф" та робіт з його монтажу становила 2091 тис. грн. Нині консерви на заводі випускаються на двох технологічних лініях, що працюють пара¬лельно.
Одним з напрямів реалізації стратегії є вихід на ринки інших регіонів торгової марки "Карапуз" з просуванням до споживачів, які мають рівень доходів, вищий за середній. Для цього запропоновано сконцентрувати зусилля на вдосконаленні спо¬живних характеристик та якості продукції, її зовнішньому вигляду. При встановленні ціни на продукцію прийнята стратегія зональних цін, тобто встановлення різних цін для різних регіонів залежно від транспортних витрат, споживчих переваг населення та від рівня існуючих цін на продукцію.
Реклама — найважливіша частина системи маркетингових комунікацій, тому для створення та затвердження переваг над конкурентами прийняте рішення активізувати рекламну діяльність. Розроблені рекламні заходи спрямовані на доведення спожива¬чу, що якість вітчизняних продуктів дитячого харчування не нижча, ніж імпортних. Вважається, що найкраща реклама консервів дитячого харчування — рекомендації лікарів-педіатрів. Тому в Академії медичних наук та Інституті харчування були замо¬влені дослідження з метою порівняння якості імпортних соків та пюре з продукцією, що виробляє Херсонський консервний завод. Результати досліджень наводяться на етикетках, що прикрашають продукцію заводу. Для привернення уваги нових опто¬виків та магазинів розміщені прайс-листи в ділових виданнях, газетах та журналах як Херсонської так і інших областей України. Крім того застосовані такі методи просу¬вання продукції, як співробітництво з медичними робітниками, пряма адресна розси-лка зразків товару, розіграші та конкурси серед споживачів.
За пропозицією словенської компанії "Kolinska", відносно торгової марки "Bebi" визнано доцільним експортувати з кожної підгрупи асортименту продукції по декіль¬ка найменувань консервів.
Отже, маркетингова діяльність ВАТ "Херсонський консервний завод дитячого ха¬рчування ім. 8 Березня" грунтується на поступовому усвідомленні її сутності та зміс¬ту в процесі нагромадження власного досвіду через ряд проб і аналіз помилок. Під¬приємство, яке прагне утриматися на ринку та досягти успіху, не може замикатися тільки на власних потребах, оскільки доводиться діяти в ситуаціях, які постійно змі¬нюються, та будувати свої плани під впливом технічних, економічних і соціальних тенденцій розвитку суспільства.
Література:
Херсонщина у цифрах 2000 рік: Стат. довідник / За ред. В.А.Вознюка. — Херсон, 2001. — 480 с.;
Шайгородская Л. В пасть детству'2000 // Бизнес. — 2000. — № 37. — С. 52.
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу: ситуационные задачи и тест-контроль: Учеб, пособие / Под ред. акад. А.Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 240 с.


 

You have no rights to post comments