Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Політична система України

Політична система України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Політична система України

Політична система суспільства розглядається в широкому і вузькому розумінні.
У широкому – система “матеріальних” і “нематеріальних” компонентів, зв'язаних політичними відносинами з приводу здійснення політичної влади.
У вузькому – взяті в єдності і взаємодії державні, громадські організації, трудові колективи та інші політичні інститути, що беруть участь у здійснені політичної влади.
Структура політичної системи включає в себе:
а) суб'єкти політики;   
б) політичні норми;   
в) політичні відносини;    
г) політичні функції;   
д) політичні погляди;        
е) політичний режим;
є) політичний процес;
ж) політичну свідомість;
з) політичну культуру;
и) зв'язки між названими компонентами.
Суб'єкти політики – носії політичної влади, що об'єднані в соціальній спільності, державні і громадські організації, політичні рухи партії і рухи, трудові колективи та інші групи людей, а також окремі особистості.
Соціальні спільності - національно-етнічна структура суспільства, що характеризується такими формами, як народ, народність, нація.
Держава і її організації - суб'єкт політики, ядро політичної системи. Вона характеризується суверенітетом, уособлює в собі суверенітет національностей і народу.
Державний суверенітет - властивість державної влади, що визначає її верховенство, повноту, самостійність і неподільність у зовнішніх відносинах, забезпечує можливість державі діяти за своїм розсудом, вирішувати самостійно всі внутрішні і зовнішні справи
Народний суверенітет - повновладдя народу, який здійснює свою невід'ємну і неподільну владу самостійно і незалежно від інших соціальних сил.
Національний суверенітет - реальна спроможність нації визначати зміст, характер і повноту свого політичного, економічного, соціального, культурного та інших сфер життя, забезпечувати своє самовизначення аж до утворення незалежної держави.
Суверенітет
Внутрішні ознаки:   
•    верховенство;
•    самостійність;                   
•    повнота;
•    неподільність влади.
Зовнішні ознаки:
•    незалежність;
•    рівноправність.
Політичні партії - об'єднання громадян прихильників певної програми суспільного розвитку, які мають на меті вироблення державної політики, формування органів держави, місцевого і регіонального самоврядування, а також представництво в системі цих органів.
Громадські організації - об'єднання громадян для задоволення і захисту своїх закон них соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів.
Трудові колективи - політико-економічні об'єднання всіх працівників для суспільної трудової діяльності на державних, громадських, приватних підприємствах, установах, організаціях та інших кооперативних об'єднаннях..
Політична особа - особа, людина (індивід), що бере активну участь в політичному житті суспільства.
Політичні норми - правила поведінки, що регулюють політичні відносини суб'єктів політики.
Політичні відносини - вид суспільних відносин, що складається між суб'єктами політики з приводу здійснення політичної влади.
Політичні функції основні напрямки політичної діяльності політичних суб'єктів. До них відносяться:
а) політичне цілевизначення;
б) політична інтеграція суспільства;
в) регулювання політичної діяльності;
г) забезпечення цілісного впливу на суспільні процеси.
Політичний процес - сукупна діяльність всіх суб'єктів із політичних відносин, що націлена на формування, зміну, перетворення і функціонування політичної системи суспільства, здійснення політичної влади.
Політичний режим - сукупність засобів, прийомів і способів реалізації політичної влади, яка характеризується якісною та кількісною мірою участі народу, нації, соціальних груп, інших верств населення, окремих громадян у її здійсненні
Політична свідомість - ідеї, теорії, погляди, переконання, почуття, настрої, звички, спонукання відносно діючої чи бажаної політичної системи суспільства.
Політична культура - ідеологічні і психологічні характеристики і оцінки людини існуючого політичного буття, вибір варіанта поведінки у відповідності з індивідуальними і суспільними інтересами та здійснення правомірних дій чи утримання від неправомірних.
Елементи політичної системи України:
•    народ України; українська держава;
•    українські політичні партії, громадські організації і рухи;
•    трудові колективи підприємств, установ, організацій;
•    українські політичні діячі;
•    політичні норми, відносини, свідомість і культура в Україні;
•    інші політичні явища, які існують в Україні.


 

You have no rights to post comments