Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Нові підходи до типології держав

Нові підходи до типології держав
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Нові підходи до типології держав

Сучасна наука розглядає два підходи до типології держави: цивілізований і формаційний.
Поняття "цивілізація" має різні і часто навіть протилежні значення, а саме - це і синонім культури, рівня та ступеня розвитку матеріального і духовного світу, це також епоха занепаду культури та ін.
Використовуючи різні тлумачення цивілізації, можна виділити такі типи держави:
а) східні, західні та мішані;
б) стародавні, середньовічні, сучасні;
в) селянські, промислові та науково-технічні;
г) індустріальні та постіндустріальні;
д) локальні, особливі, сучасні та ін. Недоліки такого підходу полягають у тому, що в них не виділяється розуміння головного змісту держави, а саме те, кому належить політична влада.
Формаційний підхід оснований на суті і соціальній належності влади і тому дає чіткіше уявлення про сутність держави і послідовність зміни історичних типів держав у процесі їх історичного розвитку.
Історичний тип держави - це сукупність найважливіших рис держави певної суспільно-економічної формації, що мають єдину соціально-класову сутність.
В умовах колишнього Союзу теорія держави і права як наука розглядала такі типи держав:
а) рабовласницький;
б) феодальний;
в) капіталістичний;
г) соціалістичний.
У сучасних умовах в Україні виділяють (П.М. Рабінович) типи держав:
а) племінно-бюрократичний;
б) рабовласницький;
в) феодальний;
г) буржуазний;
д) перехідний від буржуазного до соціально-демократичного;
е) соціальне-демократичний.
На нашу думку, існують такі за формаційною ознакою типи держав:
•    рабовласницький:
а) економічна основа - рабовласницький спосіб виробництва;
б) політична основа - диктатура рабовласників;
в) соціальна основа - наявність класу рабів і рабовласників.
•    феодальний:
а) велика земельна власність феодалів, дрібне натуральне господарство залежних від феодалів селян;
б) диктатура класу феодалів;
в) наявність основних класів - феодалів і селян.
•    капіталістичний:
а) капіталістична система господарства основана на свободі приватної власності на знаряддя і засоби виробництва;
б) експлуатація найманої робочої сили;
в) політичне панування класу буржуазії над найманими робітниками;
г) наявність класу буржуазії і робітників.
•    соціалістичний:
а) планова система господарства;
б) спільна соціалістична власність;
в) політичне панування робітників і селян;
г) соціальна структура населення поділяється на робітників, селян та інтелігенцію.
•    держави соціально-демократичного типу:
а) організація політичної влади більшості населення країни;
б) забезпечення реального здійснення основних прав людини і громадянина;
в) задоволення загальнолюдських потреб на засадах свободи, гуманізму, справедливості;
г) комбінація приватної (колективної та індивідуальної), державної і комунальної форм власності;
д) наявність різних соціальних груп, прошарків населення та створення умов для їх солідарності і консолідації.


 

You have no rights to post comments