Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Співвідношення суспільства і держави

Співвідношення суспільства і держави
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Співвідношення суспільства і держави

Суспільство і держава, їх співвідношення - кардинальна проблема для науки ТДП. Ця проблема вивчається недостатньо. Довгий час наукова думка взагалі не робила відмінностей між суспільством і державою. Лиш з настанням буржуазної епохи вчені почали відрізняти політичну державу і суспільство, громадянське суспільство і правову державу. Марксизм трактує співвідношення суспільства і держави головним чином під кутом зору вчення про базис та надбудову.
Суспільство виникло задовго до держави і довгий час обходилося без неї. Об'єктивна потреба в державі виникла в міру ускладнення внутрішньої будови суспільства (соціальне розшарування), загострення в ньому протиріч через місцеві володіння інтересів соціальних груп і збільшення числа антисуспільних елементів. Отже, держава прийшла на зміну віджившої свій вік родової організації, як нова форма організації нового, ускладненого суспільства.
Держава - соціальний інститут всього суспільства, вона забезпечує багато функцій, забезпечує життєдіяльність суспільства. Її головне призначення заключається в управлінні соціальними справами, в забезпеченні порядку і суспільної безпеки. Держава повинна мати апарат (механізм) управління та примусу. Політичним та класовим вона стає поступово, по мірі розвитку в суспільстві класів, антагоністичних відношень. З розколом суспільства на класи, з виникненням класових антагонізмів екомічно-пануючий клас підкоряє собі державу.
З виникненням держави починається складна та протирічна історія її взаємодії з суспільством. Як форма організації суспільства та управляюча система, держава виконує функції в інтересах всього суспільства, протиріччя, які виникаю в ньому переборює кризові ситуації.
Взаємодія суспільства і держави діалектична обґрунтована.
Суспільство здійснює контроль за діяльністю держави, а також за оцінкою цієї діяльності. Передусім це стосується громадянського суспільства та правової держави.
Громадянське суспільство, як система соціальних, соціально-економічних, соціально-політичних об'єднань громадян діє на підставах самоуправління, а правова держава, де влада функціонує на правових принципах, в рамках закону.
Правова держава самостійна в тій мірі, в якій вона служить інтересам громадянського суспільства, яке впливає на розвиток демократичної держави, здійснює гнучкий контроль за її діяльністю.
Суспільство і держава взаємо впливають один на одного. Демократичному суспільству відповідає демократичний розвиток держави, який забезпечує цілісність суспільства, порядок та організованість здійснення життя.
Цивілізоване громадянське суспільство забезпечує демократичний порядок формування важливих державних органів, здійснює гнучкий контроль за їх діяльністю, на основі закону та права.
Вплив суспільства на державу прийнято вважати прямим, а вплив держави на суспільство - зворотним зв'язком.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить