Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання

Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання

Суспільство - соціальний організм, частина природи, що включає в себе людей, які постійно працюють над удосконаленням способу виробництва.
Природа - оточуюче людське суспільство, географічне середовище і тілесна організація самих людей.
Вплив географічного середовища завжди опосереджується суспільними умовами і в першу чергу рівнем розвитку виробництва.
Вплив людини на природу залежить від рівня розвитку виробничих сил, від характеру суспільного ладу, від рівня розвитку суспільства і самої людини.
Суспільно-економічна формація - певний тип суспільства, цілісна соціальна система, що функціонує і розвивається за своїми специфічними законами на основі конкретного способу виробництва. Кожне суспільство характеризується певним типом суспільних відносин, тобто, відносин між людьми, які виникають змінюються чи припиняються в процесі їх спільно практичної і духовної діяльності.
Види суспільних відносин:
1)    Матеріальні - виробничо-економічні суспільні відносини, що виникають в процесі виробництва матеріальних благ.
2)    Ідеологічні - вторинні, надбудовчі відносини, похідні від матеріальних.
Суб'єкти соціальних відносин.
Розрізняють спільності, організації, групи, особистості.
Спільності - національно-етнічні об'єднання людей, що характеризуються такими формами як рід, плем'я, нація, народ, населення та інші.
Народність - спільність людей, що проживають на одній території, зв'язані спільною мовою, особливостями психічного складу, культури і способу життя та іншими загальними цінностями, що закріплені в звичаях, традиціях та інших соціальних нормах.
Нація - це спільність людей, які проживають на одній території, зв'язані загальними економічними відносинами, спільною мовою, культурою, одним законодавством, національними інтересами, митними кордонами та іншими ознаками державності. Поняття нація тотожне поняттю народ.
Народ - це населення певної країни.
Населення - сукупність людей, що проживають на певній території, здійснюють свою життєдіяльність в межах адміністративної чи політичної одиниці.
Організації - соціальні суб'єкти, що мають конкретну мету і завдання в залежності від області діяльності і поділяються на державні та громадські.
Групи - це різновид соціальних суб'єктів, об'єднань людей по статевому, расовому, національному, професійному та інших критеріях, в основі яких лежать природні чи суспільні причини.


 

You have no rights to post comments