Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Походження права

Походження права
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Походження права

Право розуміння неможливе без висвітлення історичних аспектів виникнення становлення і розвитку права, але різноманіття тлумачень сутності права, його змістовних характеристик накладає свій відбиток і на проблеми право утворення.
Класовий підхід до праворозуміння зумовив і дослідження походження права через призму класогенезу, тісний зв'язок виникнення права з утворенням приватної власності, класів та держави.
Нормативістська інтерпретація походження права акцентує увагу на виникненні права як системи правових норм, що утворюються і захищаються державою і тому в здебільш ому залежать від останньої. Разом з тим соціологічний підхід до права дозволяє розглянути історію розвитку права в більш широкому контексті, покладаючи в якості критерія його періодизації безпосередньо ступінь розвитку суспільства, в тому числі його докласову, класову і пост класову фази. Крім того, важливо виділити не тільки етапи (стадії) сталого функціонування суспільства, але й стадії переходу від одного до іншого ступеню його розвитку.
Право являє собою міру свободи у взаємодії між суб'єктами. Ця міра може усвідомлюватись суб'єктом чи ні, але вона зумовлена матеріальними обставинами життя суб'єкта, його відносинами з іншими суб'єктами, а тому існує об'єктивно. Тобто шукати право там, де ще нема розподілу соціуму на окремих суб'єктів недоцільно. Проте і там, де є цей розподіл, але він не усвідомлюється суб'єктами, права суб'єктів в єдності його об'єктивного і суб'єктивних значень нема. Крім того, випадкові можливості і діяння суб'єктів, які не мають кількісно масового характеру, теж не є правом. Ці обмеження дозволяють підійти до розгляду докласової стадії виникнення права, більш вірно соціального права, як сукупності прав суб'єктів.
Склад первісного суспільства характеризується своїм розподілом на роди та племена, але йому притаманні також невиділеність особи, як індивіда, а не розвиненість свідомості не дозволяє окремому роду, племені чи індивіду адекватно усвідомлювати ті можливості, що складаються у процесі розвитку суспільства. Тобто, як розподіл первісного суспільства на роди, невиділеність індивіду з роду, так і усвідомлення обставин життя лише поколіннями, підводить до висновку щодо існування права як соціального права, яке має характер звичаїв, стихійного формується, належить роду як цілому і усвідомлюється членами роду тільки як необхідність певної поведінки у відповідних обставинах. Це так зване "примітивне", "традиційне" право родового устрою суспільства.
З розвитком родових відносин, свідомості їх членів міжродове право трансформується у внутрішньо родове, тобто права роду по відношенню до його членів і, навпаки, права членів роду по відношенню один до одного. Але це все ще звичаєве право.
Виникнення юридичного права пов'язане з утворенням держави як форми організації суспільства, механізму забезпечення його сталого існування і розвитку.
Як виникнення держави складним чином пов'язане з утворенням класів, тобто розподілом членів суспільства в залежності від наявності власності, а з іншого боку їх об'єднанням за територією, а не за родовими і племінними зв'язками, так і виникнення юридичного права пов'язане з необхідністю зберігання цілісності суспільства і здійснення державної влади, визначенням сфери незалежності, непідвладності свободи членів суспільства.


 

You have no rights to post comments