Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук

Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук

Теорія держави і права, маючи свій предмет, функції і методи, займає специфічне місце в системі суспільних наук.
Філософія і теорія держави і права. Філософія - це наука про загальні закони розвитку природи, суспільства, мислення. Філософія не обходить своєю увагою держву і право, однак вона визначає їх сутність, природу, призначення і місце в системі соціальних явищ і цим обмежується. Що стосується теорії держави і права, то вона вивчає державу і право всестороннє, звертаючись при цьому до передових досягнень філософії і використовуює філософські категорії - сутність, зміст і форму, частину і ціле, можливість і дійсність, систему і структуру і т. п.
Філософія виробляє засоби орієнтації світогляду людини, дає ключ до відгадки державно-правових явищ. Теорія держави і права озброює філософію матеріалом, який дозволяє робити узагальнення та формулювати загальні принципи соціального прогресу, виробляти загально-методологічні принципи дослідження свободи а також в областях усіх приватних наук, в тому числі в області держави і права.
В останній час завдяки тісному зв'язку логіки і теорії держави і права оформилась як самостійна наука логіка права, її досягнення широко застосовуються в теорії права.
Економічна теорія і теорія держави і права вивчає систему виробничих відносин, організацію господарського життя, поведінки індивідів і інститутів, котрі займаються підприємством, обміном та споживанням товарів і послуг. Теорія держави і права використовує положення і висновки економічної теорії, в тому числі такі її категорії, як виробничі відносини, власність, уставний капітал та інш. Між ціми науками існує тісний взаємовплив та взаємозв'язок. Економічні відношення потребують найбільш адекватних собі державно-правових інститутів. Інститути держави і права, котрі виникають у відповідь на економічні потреби, самі виступають важливим фактором формування соціально-економічних відносин.
Соціологія та теорія держави і права. Об'єктом соціалогічного дослідження є всі соціальні явища, в тому числі й державно-правові. Будучи засобом пізнання держави і права, соціологія завдяки цьому поглиблює свій власний предмет. Теорія держави і права використовує результати соціологічних експериментів для підвищення соціальної ефективності норм права, засобів вдосконалення державного апарату, пізнання причин та умов правопорушень, вивчення рівня правосвідомості, соціальної структури та ін. На межі цих двох наук виникла соціологія права, як наука про соціальні умови існування, розвитку, умови та дій права.
Політологія та теорія держави і права. Політологія, як і філософія, озброює теорію держави і права матеріалом, котрий дозволяє різньостороннє вивчити запитання про місце держави і права в політичній сфері та політичних процесах, про взаємодію держави з іншими політичними інститутами. В свою чергу, політологія використовує теоретико-юридичні дослідження в вивченні проблем держави.
На межі теорії держави і права та політології формується наука політології права, як система знань про державне правову політику, про напрями політичного розвитку держави і права, заснованих на об'єктивних закономірностях цього розвитку.
Соціальна психологія та теорія держави і права. Увага соціальної психології зосереджена на закономірностях поведінки людей, котра обумовлена їх участю у соціальних групах. Дослідження соціальної психології враховуються теорією держави і права при вивченні правосвідомості, ефективності впливу права на поведінку людей та інш. Соціальна психологія допомагає теорії держави і права узагальнювати результати практичної діяльності державно-правових інститутів, поведінки посадових осіб та громадян.


 

You have no rights to post comments