Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття предмету теорії держави і права

Поняття предмету теорії держави і права
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття предмету теорії держави і права

Загальну теорію держави і права можна розглядати як логічне узагальнення державно-правової практики, що відбиває закономірності розвитку держави і права, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять самостійну юридичну науку. Теорію держави і права можна визнати як систему узагальнених знань про основні і загальні закономірності розвитку держави і права, про їх сутність, призначення, функціонування і розвиток.
Предмет загальної теорії держави і права складає, практично, вся система юридичних наук. Пояснюється це тим, що галузеві й інші юридичні науки вивчають лише окремі аспекти держави і права або історію державно-правового життя, тому не можуть дати цілісного й повного уявлення про державно-правову організацію суспільства.
Держава і право, як відносно самостійні складові всього суспільства, підпорядковуються дії, як загальносоціологічних закономірностей, так і специфічних, властивих тільки їм як певній соціальній системі. Без розуміння специфічних закономірностей, властивих державі і праву, як єдиній системі, не можна не тільки скласти цілісного уявлення про державно-правові інститути але й значною мірою глибоко зрозуміти окремі правові і державні явища. Вивчення специфічних закономірностей держави і права є основним завданням загальної теорії держави і права. При цьому під специфічними закономірностями держави і права слід розуміти реальні стійкі зв'язки, котрі виражають сутність даних явищ.
Закономірності розвитку і функціонування держави і права розглядаються у нерозривному зв'язку із законами розвитку суспільства. Тому предметом загальної теорії держави і права є також вивчення загальних закономірностей розвитку суспільства в тій мірі, в якій вони впливають на розвиток держави і права.
Існують певні державно-правові явища (правовідносини, правопорушення і ін.), котрих вивчають галузеві науки лише в певному аспекті, з погляду характеристик, властивих даним явищам в конкретних галузях державно-правового життя. Загальні ж закономірності даних явищ в цілому - предмет дослідження загальної теорії держави і права. Так, теорія держави і права вивчає не кримінально-правові правопорушення, не цивільно-правові і т. ін., а досліджує правопорушення, враховуючи загальне і спеціальне, що їх характерізує.
Таким чином, предметом вивчення загальної теорії держави і права є загальні й специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути.
Теорія держави і права не ставить перед собою завдання вивчити всі сторони діяльності держави, зміст конкретних юридичних норм, практику їх застосування. Таке завдання виконує вся система наук про державу і право.
Предмет науки не залишається незмінним. Навпаки, він перебуває в постійному розвитку. Знання загальних закономірностей дозволяє заздалегіть розпізнавати головні тенденції розвитку державно-правових норм. Тим самим методом здобуття нових знань виступає сама теорія та пізнані нею закономірності. Предмет загальної теорії держави і права вдосконалюється не тільки у зазначених напрямах, його становлення відбувається і на базі спеціальної науки, включення у сферу наукового пізнання нових явищ, руху науки від пізнання менш глибокої до більш глибокої сутності явищ, насамперед, держави і права.
Предмет загальної теорії держави і права потрібно відрізняти від її об'єкта. Коли поняття "об'єкт пізнання" виражає об'єктивну реальність явищ, що вивчаються (стосовно теорії держави і права - це сфера державно-правового функціонування суспільства, самі держава і право), то поняття "предмет науки" акцентує увагу на закономірностях, які характеризують об'єкт наукового знання, визначає межі, в яких вивчається об'єкт.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить