Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Загальна характеристика теорій походження держави і права

Загальна характеристика теорій походження держави і права
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

Загальна характеристика теорій походження держави і права

Теологічна.
Представником теологічного походження держави був Хома Аквінський (1225-1274). Його вчення побудовано на ієрархії форм - від Бога - чистого розуму - до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує найбільш реакційні держави, підкреслює думку про те, що будь-яке посягання на державу приречене на невдачу, оскільки влада вкладена в руки правителя Богом і покликана захищати благо всіх.
Патріархальна.
Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї і є результатом історичного розвитку і розростання сім'ї, а отже абсолютна влада монарха - це продовження батьківської влади. Основними представниками названої теорії є Арістотель, Фільмер, Михайловський та ін. Наприклад, Роберт Фільмер у своєму творі "Патріархія чи верховна влада короля" твердить, що абсолютна влада монарха бере свій початок безпосередньо від Адама. Держава виростає із сім'ї, а влада монарха через Адама дана Богом і непідвласна ніяким людським законам.
Договірна.
Вона пояснює виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди (договору) про те, що одні будуть управляти, а інші виконувати їх управлінські рішення. Представниками цієї теорії були Гроцій, Спіноза, Гоббс, Руссо, Радіщев та ін.
Психологічна.
За цією теорією держава виникла завдяки особливим властивостям психіки людей. Начебто людській психіці притаманна потреба покори, наслідування усвідомлення залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Й. Петражицький (1867-1931).
Насильства.
За цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення одного народу іншими. На думку прихильників теорії, держава є тією силою, яку утворюють завойовники для утримання в покорі завойованих народів і зміцнення влади переможців. Представниками теорії були Гумплович, Каутський, Дюрінг та ін.
Органічна.
Її обґрунтував англійський філософ Геберт Спенсер (1820-1903). Він проводив аналогією між державою і біологічним організмом. На думку Спенсера, держава, подібно біологічному організму, народжується, розмножується, старіє і гине. Як і біологічний організм держава має політичне тіло: руки, ноги, голову, тулуб, що виконують відповідні функції.
Історико-матеріалістична.
Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає як результат розвитку і занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що і визначає соціальні зміни в суспільстві. Ця теорія включає в себе два підходи:
1. Підхід радянської науки що пов'язаний з виникненням класів і класових антагонізмів;
2. Підхід, що пов'язаний з ускладненням структури суспільства і суспільних відносин виникнення "загальних справ" і необхідності удосконалення управління суспільством. Саме ця теорія має наукове обґрунтування і обидва підходи в рівній мірі мали місце при виникненні держави права. Представниками цієї теорії є Л. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін.
Космічна.
Держава і право завезені нам іншими цивілізаціями.
Технократична.
Держава і право виникають як необхідний результат спілкування людини з технікою.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить