Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Удосконалення організаційної структури управління маркетингом на агропідприємстві

Удосконалення організаційної структури управління маркетингом на агропідприємстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Удосконалення організаційної структури управління маркетингом на агропідприємстві

Сільськогосподарські товаровиробники використовують різноманітні організаційні структури управління аграрним маркетингом. Найбільш ефективна організація маркетингової діяльності властива великим за розмірами підприємствам, які займаються багатогалузевим виробництвом, переробкою, зберіганням та реалізацією готової продукції. У таких агроформуваннях, як асоціації та агроконсорціуми  маркетинг є спеціалізованим, цілеспрямованим та багатоаспектним видом діяльності. В них створюються агромаркетингові підрозділи, діяльність яких здійснюється згідно таких напрямів : за товарами, за функціями, за ринками та покупцями, за регіонами, за функціями і товарами, за функціями та регіонами, за функціями і ринками. Всі вони мають одну мету – забезпечення відповідними умовами цілістності тріади : “ринок – функції – товар”.
Агрофірма радгосп-завод “Білозерський” посідає одне з провідних місць серед господарств Херсонської області. Підприємство досить успішно діє на ринку, займаючись виробництвом, переробкою, зберіганням, реалізацією плодів та винограду. Один з найважливіших напрямків її діяльності – переробка виноматеріалів та виготовлення високоякісних вин. Господарство також займається переробкою та зберіганням плодово-виноградної та  овочевої продукції, що є однією з найважливіших складових його економічної стабільності. Продукція господарства має високі показники якості, конкурентоспроможності і користується великим попитом у споживачів. В цілому підприємство немає проблем з її збутом. Цьому також сприяє власна розгалужена збутова мережа та співпраця з відомою фірмою “Сандора”, під чиєю торговою маркою реалізується більшість винної продукції радгоспу-заводу, яка відома не тільки на Херсонщині а і за її межами. Але в цілому признати задовільним рівень маркетингової діяльності на підприємстві не можна. В першу чергу тому, що глибинний смисл маркетингу, як філософії бізнесу залишається не сприйнятим більшістю менеджерів-аграріїв. Маркетинг асоціюється у них з зусиллями по збуту продукції або рекламою. Розуміння того, що маркетинг є дійовим інструментом вирішення багатьох проблем підприємства ще не прийшло. Вирішувати цю проблему необхідно комплексно, займаючись підготовкою спеціалістів відповідної кваліфікації та організацією структур по управлінню маркетинговою діяльністю.
Єдиних рецептів по використанню чітко визначених організаційних структур управління маркетингом не існує. Їх гнучкість, вміння швидко та своєчасно реагувати на зміни в оточуючому середовищі є необхідними умовами адаптації організації до нових життєвих реалій. Менеджменту підприємства стає дедалі важче передбачати і прогнозувати зміни, особливо при нестабільності політичних і економічних умов. При цьому одним з основних принципів організації управління маркетингом у великих фірмах є максимальне приближення місць прийняття маркетингових рішень до підрозділів, де займаються практичним маркетингом.
Існуюча структура управління агрофірмою радгосп-завод “Білозерський” не забезпечує ефективної діяльності системи агромаркетингу. Вона нечутлива та не адаптивна відносно попиту споживачів, інновацій та змін у кон’юнктурі  ринку. Проведений нами аналіз роботи маркетингової служби підприємства виявив, що його діяльність не завжди відповідає вимогам споживачів та ринку в цілому.
На нашу думку в сьогоднішніх умовах керівництво господарства не в змозі забезпечити необхідний рівень ефективності маркетингової діяльності, оскільки керівники підрозділів перевантажені роботою пов’язаною з виконанням специфічних функцій управління. Більшість робочого часу вони займаються розв’язанням проблем, пов’язаних з технологічними процесами та організацією праці.
З метою виключення всіх цих недоліків і підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності на підприємстві співробітниками кафедри менеджменту та маркетингу ХДАУ була розроблена та запропонована до впровадження  нова структура управління маркетингом (рис. 1).
Згідно розроблених рекомендацій необхідно створити відділ маркетингу, який буде складатися з чотирьох секторів. Два з них – продуктово-функціональні (плодів та винограду, вина та виноматеріалів) будуть спрямовані на виконання таких маркетингових функцій, як збут, встановлення зв’язків з споживачами та реалізація товарної політики.
Планово-аналітичний сектор буде спрямований на реалізацію функції дослідження ринкового середовища, визначення стратегії і тактики підприємства, накопичення та обробки інформації, що використовується у процесі планування виробничо-збутової діяльності.
Сектор маркетингових комунікацій об’єднує учасників, канали та прийоми комунікацій, організує встановлення і підтримання взаємовідношень з їх адресатами. Головна роль в цій діяльності належить формуванню попиту та стимулюванню збуту.
В результаті впровадження розроблених рекомендацій агромаркетинг радгосп-заводу “Білозерський” стане більш чутливим до запитів споживачів, підвищиться ефективність використання ресурсів. Всі підрозділи почнуть функціонувати в межах однієї системи, що дозволить узгодити діяльність маркетологів та керівників виробничих ланок, удосконалити комунікаційну політику господарства і як результат, значно підвищити економічну ефективність виробництва, переробки, зберігання та реалізації продукції.


 

You have no rights to post comments