Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Прийом – здача, контроль якості вантажу

Прийом – здача, контроль якості вантажу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Прийом – здача, контроль якості вантажу

Головна задача перевізника/експедитора, що прийняв на собе відповідальність у транспортуванні вантажу здати вантаж у цілості покупцю. При перетені кордону відбувається зміна транспортного права і це означає, що новий перевезник приймає вантаж на свою відповідальність, алі тому що цілком якісно вантаж занурити/вивантажити і перевезти без ушкоджень практично не можливо, то його задача зводиться до фіксації і контролю якості вантажу. Він організує рахунок вантажу, контроль за якістю вантажу з залученням чи експертів власних працівників, контроль за ушкодженням у плині погрузочно-выгрузочных робіт і транспортування вантажу, і видачу, підписання відповідної документації.
При перевезенні автотранспортом прийом/здача вантажу здійснюється по тоннажу, кількості місць і пломбі відправника. При прийнятті вантажу перевізник зобов'язаний перевірити: точність записів, зроблених у накладній щодо числа вантажних місць, а також їхнє маркування і розміри (ваги), зовнішній стан вантажу і його упакування. Якщо перевізник не має можливості перевірити правильність записів, він повинний вписати в накладну обґрунтовані застереження; якщо потрібно перевірити ваги, кількість і стан те година і витрати відносяться за рахунок відправника. Водій (експедитор) повинний одержати всі необхідні документи, що додаються до вантажу (пакувальний аркуш, страховий сертифікат, сертифікат якості і сертифікат небезпечного вантажу). Прийом, здача вантажу; відповідальність, претензії і покликай  детально описані  в КДПГ Глава IV,V,VII.
Порядок приймання і видачі вантажів, правила перевезення залізничним транспортом регламентується наказом МТУ №644 від 21.11.00 «Про твердження окремих розділів Правил перевезення вантажів»:
- Правил приймання вантажів до перевезення;
- Правил видачі вантажів;
- Правил оформлення перевізних документів;
- Правил розрахунків за перевезення вантажів;
- Правил числення терминів доставки вантажів;
- Правил збереження вантажів;
- Правил перевезення вантажів з оголошеною вартістю;
-Правил перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів);
- Правил реалізації вантажів;
- Правил перевезення вантажів, що змерзаються;
- Правил перевезення вантажів залізничними вузькоколійними лініями;
- Правил перевезення вантажів у спеціальних і спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів;
- Правил перевезення вантажів, що підлягають фітосанітарному контролю;
- Правил перевезення вантажів у транспортних пакетах;
- Правил обслуговування залізничних під'їзних колій;
- Правил пломбування вагонів і контейнерів;
- Правил переадресування вантажів;
- Правил перевезення вантажів навалом і насипом;
- Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу;
- Правил перевезення вантажів дрібними відправками;
- Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах;
- Правил перевезення вантажів маршрутами відправника;
- Правил перевезення вантажів у прямому змишаному залізнично-водяному повідомленні;
- Правила складання актів;
- Правила пред'явлення і розгляди претензій;
- Правила планування перевезень вантажів;
- Правила перевезення швидкопсувних вантажів;
- Правила перевезення тварин, птаха й інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю;
- Правила перевезення наливних вантажів.
Приймання  до  перевезення  експортних вантажів у прямому мижнародному вантажному залізничному  сполученні,  а  також  через морські  порти  й  прикордонні  станції  не в прямому мижнародному сполученні  здійснюється  на  підставі  цих  Правил  і  угод   про залізничні мижнародні сполучення. Вивезення таких вантажів за межі митної території України провадиться тільки  після  завершення  їх митного  оформлення.  Порядок  митного  оформлення  встановлюється Митним кодексом України.
Імпортні вантажі, завантажені в портах, приймаються за справними пломбами портів,  експедиторів або вантажовласників  без перевірки маси й стану вантажу; тарні й штучні вантажі у відкритих вагонах за наявності ознак  недостачі,  псування  або  пошкодження приймаються  з  перевіркою їх кількості й стану лише в пошкоджених мисцях;  навалочні  та  насипні  вантажі  приймаються згідно з Правилами перевезення вантажів навалом і насипом. Про прибуття вантажу на станцію призначення залізниця зобов'язана повідомити одержувача в день прибуття вантажу,  але не пізніше 12-ї години наступного дня, із зазначенням найменування та кількості вантажу, а також роду й кількості вагонів (контейнерів).Після проведення  розрахунків  за  перевезення держувачу видається накладна під розписку в  дорожній відомості із зазначенням дати видачі вантажу, номера та дати видачідовіреності, а також номера  рахунку  одержувача і найменування відділення банку, МФО.
Якщо вантажі прибули в справних вагонах, контейнерах з непошкодженими пломбами (ЗПП) відправників видача на станціях  призначення провадиться без участі залізниці, за винятком випадків,  передбачених статтею 52 Статуту.
Перевезення морським транспортом через його масовість і розмаїтість кількості вантажу є найбільш складним процесом.    
Морське перевезення   вантажів  без  надання  інформації  про вантаж є неприпустимим.
При прийоми/здачі вантажу на морському транспорті рахунок вантажу здійснює тальманская компанія (найнята агентом), тальманск розписки (накладні, пакувальні аркуші, сертифікати) при навантаженні/вивантаженню повинні видаватися відразу по закінченні змини (сертифікати на небезпечний вантаж повинні видаватися до початку вантажних операцій) - кількість вантажу, застереження по якості і кількості вантажу, повинні бути записані акуратно і чисто, розбіжності в кількості повинні бути обговорені. Тальманские розписки повинні бути пронумеровані, копії розписок (накладні, пакувальні аркуші, сертифікати) повинні розсилатися всім зацікавленим сторонам. Під годиною перевезення на морському транспорті на підставі тальманских розписок підписується - Штурманська розписка. В неї вноситися: відправник вантажу; порт навантаження/вивантаж; назву судна; докладні дані про вантаж, його кількість, ваги брутто. Штурманська розписка підписується вантажним помичником капітана. При необхідності в ній (існує практика оформлення прикладеного документа) він вносити  обґрунтовані застереження про кількість чи вантажу про його стан, якість. 
При навантаженні/вивантаженню навалочних вантажів облік кількості вантажів виробляється шляхом зважування засобів укрупнення (трейлери, контейнери, вагони й ін.) чи при навантаженні транспортером на елеваторах електронними вагами. Так саме існує практика обмирювання судна (розрахунок кількості вантажу по усередненому осіданню, процедура дуже складна і вимагає спеціальних знань і досвіду) із залучення експертів.
Стивидорная (бригада висококваліфікованих вантажників) компанія винна використовувати тільки захищені вантажні пристосування щоб уникнути ушкодження самого вантажу, робити вантажні операції з обережністю і відповідно до правил. Стивидорная компанія несе відповідальність відповідно до договору навантаження-вивантаження.
При ушкодженні вантажу, суднових пристроїв стивідорами, існує практика подачі листів інформаційного чи характеру листів протестів.
Для огляду якості вантажу, а також контролю за навантаження залучаються експерти, що готують докладні звіти. Експерти бувають державні: інспектора портнадзора,  експерти торгово-промислових палат (ТПП),  експерти хлібної інспекції, експерти National Cargo Bureau чи недержавні мижнародні (SGS, експерти P&I клуба) чи мисцеві які проводять оглянь й огляд вантажів і суднів. При оформленні звітів про якість вантажу (survey report) експерт готує два звіти: перший – попередній (preliminary) про стан вантажу, що знаходиться на чи складі вантажній площадці й остаточний звіт (final) про стан вантажу, зануреного на борт судна. Копії цих звітів пересилаються всім зацікавленим сторонам.
Приблизна форма залишкового звіту: ФИО експерта; дата звіту; найменування вантажу; назва судна; його тип; брутто реєстровий тоннаж; порт реєстрації; класифікаційне суспільство; дані про будівлю судна; копії сертифікатів про безпечну конструкцію; класифікаційний сертифікат, дата останнього огляду корпуса, вантажної марки; кількість вантажних трюмив; система закриття трюмив; вентиляційна система; кількість лазів (вхід) у трюму судна; ФИО капітана; назва оператора; назва фрахтувальника і його агента в порту навантаження; назва й адреси судновласника; назва і Клуб взаємного страхування; розташування вантажної площадки (складів); година і копія попереднього звіту; година і дата початку навантаження;   година і дата закінчення навантаження; усі деталі про перевірку водотечности кришок трюмив (якщо були зауваження – чи зроблений ремонт); опис, фотографії зануреного і закріпленого вантажу, а також всі ушкодження, дефекти які були виявлені. При здачі вантажу огляд відбувається по тій же схеми з додатковими копіями наступних документів: виписки із суднового журналу; копії штурманських розписок і коносаментів; копії документів про вентиляцію вантажу; копії журналу вимиру колодязів; копії переписування між судном і стивідорами в порту навантаження; копії вантажного плану; копії інших документів отриманих від фрахтувальника, відправника про стан вантажу і їхніх інструкцій, копія морського протесту (якщо заявлявся).
При здачі вантажів, під час перевезення морським транспортом підписується Генеральний акт (Outturn report), в якому вказується: назва судна, дата швартування судна, терминал; по якому маніфесті/коносаменті вантаж і яка кількість, його ваги і вмист має чи нестачу надлишки. Капітан судна має право робити застереження в генеральному акті для захисту інтересів судновласника.


 

You have no rights to post comments