Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Порядок підготовки інформації про вантаж

Порядок підготовки інформації про вантаж
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порядок підготовки інформації про вантаж

Для тих організацій, що ставлять перед собою задачу виходу на закордонний ринок, сертифікація на відповідність вимогам стандартів ISO 9000 у більшості випадків дійсно необхідна, тому що в противному випадку ваш закордонний покупець змушений проводити дорогі процеси вхідного контролю партій продукції, що поставляється, що, природно, позначиться на ціні. Деякі види сертифікованої продукції можна продати в середньому в 2 рази дорожче, ніж несертифікованої. А в деяких випадках покупець взагалі відмовляється брати контракт із несертифікованим підприємством, побоюючись складностей вхідного контролю. Крім того, одержання державного замовлення може в найближчому часі також вимагати сертифіката по стандарті ISO від українського підприємства — як це уже відбувається в наших сусідів — у Росії.
Для тих українських підприємств, що орієнтуються на внутрішній ринок, приведення їхньої системи керування у відповідність з міжнародними стандартами на сьогоднішньому етапі може показатися необов'язковим. Однак варто пам'ятати, що не поставивши перед собою, хоча б у довгостроковій перспективі, мети підвищення ефективності системи керування, компанія утрачає величезні резерви росту конкурентноздатності. Використовувати підходи ISO, або іншу методику оптимизації системи керування — рішення це залежить від конкретного випадку, однак варто пам'ятати, що «найкращий конкурент — той, що встиг».
Особливі   властивості і транспортні характеристики вантажу,  безпечні умови його перевезення,  виконання вантажних  і складських  операцій  з  вантажем  повинні  бути  відоми учасникам транспортного процесу.
Найважливішим моментом при підготовці вантажу до транспортування є підготовка інформації про вантаж. Порядок підготовки інформації про вантаж затверджено наказом МТУ №497 від 14.12.98 “Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання  інформації  про  вантаж для його безгрубного морського перевезення”.
«Для підготовки спеціалізованими організаціями Декларації про вантаж,  а також, якщо потрібн свідоцтва на вантажі та інші документи,  що містять інформацію про  вантаж,  вантажовідправнику або  уповноваженій  їм особі разом із заявками на виконання робіт слід подавати початкову інформацію про вантаж:
а) нормативний  акт  (стандарт,  технічні  умови тощо)  на продукцію походженням з України, яка буде перевозитися морем;
б) підтверджені виробником продукції і (або) вантажовідправником характеристики   вантажу   і   документальні матеріали про вантаж, у тому числі: сертифікат відповідності  на  продукцію,  якщо  вона підлягає сертифікації; відомості про  вантажні одиниці з вантажем і організацію його перевезення; за споживи - додаткові відомості та документи, а також свідоцтва, встановлені в пункті 4.5 цього Положення, які потрібні для встановлення розумив безгрубного перевезення вантажу морем; проби вантажу і можливість відбору проб вантажу.
в) при завантаженні кораблів навалочним грузом вантажовідправник декларує плотність вантажа додатково до інформації, що вимагається. Навалочній груз плотностью 1250-1780 кг/м 3 должен пройти проверку на плотность віполненную акредитованой на проведение испітаний организаций для перевозки на навалочніх судах (балкерах).
Підготовка інформації про вантаж доручається вантажовідправником,  за його власні кошти, спеціалізованим організаціям, які залучені  Мінтрансом  та відповідають вимогам цього Положення.
Терміни    підготовки   спеціалізованими   організаціями інформації про вантаж встановлюються за узгодженням із замовником, виходячи з трудомисткості замовлюваних робіт.     Підготовлені документи зі справжніми  підписами  і  печатками вручаються   вантажовідправником   або  уповноваженою  їм  особою причетним учасникам транспортного процесу та контрольним органам.»
Перелік спеціалізованих організацій, які залучены  до підготовки інформації про вантаж, встановлени Минтрансом згідно з Положенням про Миністерство транспорту України.
Інформацію про вантаж можна знайти в банку даних "Продукція України", що на сьогоднішній день мистить більш 35 тис. технічних розумив по усіх видах виробленої в Україні продукції.
На основі інформації банку даних здійснюється пошук і надання інформації: про продукцію, виробленої по ТУ України; про виготовлювачів продукції і власниках оригіналів технічних розумив; про область поширення технічних розумив і т.п. У банк даних "Продукція України" заносяться зареєстровані в Україні технічні умови, чим забезпечується безкоштовна реклама продукції у виданнях Укрметртестстандарта, а також можливість виходу виробника на загальнодержавний і світовий ринок.


 

You have no rights to post comments