Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Перевезення авіатранспортом

Перевезення авіатранспортом
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Перевезення авіатранспортом

Повітряний транспорт має велике значення в міжнародних пасажирських перевезеннях, а також у країнах з великою територією (Росія, США, Канада, Китай тощо). Особливо великий обсяг роботи виконують авіакомпанії США (1/2 пасажироперевезень і 1/3 вантажоперевезень світу), а також Росії, Японії, Великобританії, Франції, Німеччини, Австралії, Канади, Сінгапура. Мережі авіаліній провідних авіафірм вкривають весь світ. Найбільші авіакомпанії - «Пан-Америкен» і «Дельта» (США), «Джал» (Японські авіалінії), «Бритіш Ейрвейзс» (Великобританія), «Ейр Франс» (Франція), «Люфтганза» (ФРН), «Сінгапур Ейрлайнзс» (Сінгапур), «Аерофлот» (Росія). Україна тільки недавно з'явилася на світових авіалініях, та шляхи літаків фірм «Ейр Юкрейн» («Авіалінії України») та «Ейр Юкрейн Інтернешнл» («Мижнародні авіалінії України») пролягли вже в десятки країн світу.
Міжнародним повітряним перевезенням називається переміщення вантажів, що здійснюється повітряними судами між двома чи більше державами. Авіація як галузь – це усі види підприємств, організацій, установ, діяльність, яких спрямована на організацію розумив і використання повітряного простору людством за допомогою літальних апаратів.
Авіаційна інфраструктура - аеродроми, аеропорти, об'єкти єдиної системи організації повітряного руху, центри і пункти керування польотами літальних апаратів, пункти прийому, збереження й обробки інформації в області авіаційної діяльності, об'єкти збереження авіаційної техніки, центри й устаткування для підготовки літного складу, інші використовувані при здійсненні авіаційної діяльності спорудження і техніка.
Авіалінії – це організація, що забезпечує вантажопотік і пасажиропотік у визначених напрямках.
Авіалінії бувають міжконтинентальними, міжнародними, місцевими чи внутрішніми.
Структура авіалініі мистить у собі:
1)    льотні екіпажі, льотний склад, персонал безпеки;
2)    команди наземного технічного обслуговування (команда по обслуговуванню авіаційної електронної техніки, багажні вручатели, агенти воріт, квиткові агенти, пасажирські агенти, польотні диспетчера).
Літаки підрозділяються за формою власності: державні, цивільні, експериментальні і по призначенню: пасажирські, грузопасажирські, вантажні.
Авіаперевезення підрозділяються на регулярні і нерегулярні рейси. Регулярні перевезення оплачуються по міжнародних авіаційних тарифах, що публікуються. Регулюванням міжнародних авіаційних тарифів  займається міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА). Офіційні міжнародні авіатарифи опубліковані в довідниках Air Passenger Tariff (APT) і Air Cargo Tariff (ACT). У довіднику АСТ опубліковані всі правила побудови і використання вантажних тарифів на світових авіалініях і особливості вантажних перевезень у кожній країні світу.
Основна маса пасажирських та вантажних перевезень виробляється на підставі дозволу на разові польоти і підрозділяється на додаткові, спеціальні і чартерні.
З погляду використання літаків авіачартерні перевезення можна розділити на три види:
1)    разове перевезення «туди і назад» — вид чартерного перевезення,
при якому турфірма чи організація орендують літак для перевезення однієї чи декількох груп пасажирів у визначений час. У цьому випадку в проміжку між чартерними рейсами авіакомпанія, що здає літак в оренду, може використовувати цей літак для своїх нестатків;
2)    тайм-чартер — вид операції, при якій літак орендується на визначений період, надходячи в повне розпорядження орендаря. У цьому випадку організація, укладаючи договір з перевізником, оплачує цілком завісься тієї годину, протягом якого літак буде знаходитися в її розпорядженні, виходячи з норм літних часів, вартості літної години і години простою літака. У сучасності тайм-чартерні операції одержують все більше поширення в масовому туризми, оскільки при їхньому проведенні задовольняються як вимоги перевізників, яким необов’язково використовувати літак у промижку миж окремими рейсами і надається гарантована оплата літака, так і вимоги орендарів, що прагнуть до найбільш економичного використання літаків.
3) чартерний ланцюжок — вид цільового перевезення великої кількості пасажирів у пункт призначення і назад; при цьому польоти відбуваються за човниковою схемою. Турфірма-замовник, як правило, одну зі своїх груп туристів відправляє заздалегідь у пункт, де проводитися тур, щоб до моменту початку чартерного ланцюжка тур цієї групи закінчився і її можна було б перевозити чартерним рейсом у зворотному напрямку. При чартерному ланцюжку скорочується кількість пустих прогонів і підвищується економична ефективність перевезення.
Основним законом регулюючим діяльність роботи авіатранспорту є Повітряний Кодекс України (Додаток 4), якщо міжнародним договором у галузі мижнародного повітряного права учасницею, якого є Україна встановлені інші авіаційні правила, чим у ВКУ, то застосовуються міжнародні норми. Міжнародні повітряні перевезення регулюються поруч багатобічних і двосторонніх міжнародних угод. Одні з цих угод вирішують питання організації повітряних сполучень, інші регулюють правові основи повітряних перевезень вантажів. Україна є учасницею Варшавської Конвенції 1929 про міжнародні повітряні перевезення (Додаток 5).
9 вересня 1992 року Україна стала 172 державою – членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Вона першою з держав СНД була прийнята до світового авіаційного співтовариства.
Традиційним методом повітряних перевезень є доставка партії вантажу, що супроводжується індивідуальною авіанакладної (Air Waybill Додаток 1) на літак, що видається перевізнику. У накладній вказуються товари, які потрібно доставити з одного зазначеного аеропорту в інший і передати в розпорядження вантажоодержувача. Авіаперевезення можуть здійснюватися сбірно, шляхом об'єднання дрібних вантажів. Можна також зафрахтувати весь літак або тільки його частину.
Плата за авіафрахт звичайно обчислюється по вазі в кілограмах, при цьому ваги округляються на півкилограма у більшу сторону. Коли співвідношення обсягу і ваги перевищує 6 (для Великобританії - 5), плата стягується виходячи з обсягу вантажу.
Вантажні авіатарифи підрозділяються на три види: основні – це стандартні тарифи встановлені за провіз 1 кг вантажу; класові – застосовуються для перевезення вантажів визначеного класу, смороду виражаються у визначеному відсотку до нормального вантажного тарифу до 45 кг. Класові тарифи вираховується на основі нормального сквозного тарифу до 45 кг, що збільшується на відповідну процентну надбавку (залежить від класу вантажу перевезення від 150 до 300%, від нормального вантажного тарифу до 45 кг), а потім збільшується на ваги відправлення; спеціальні тарифи (корейты) – це пільгові вантажні тарифи зі знижкою. Застосовуються для перевезення визначених категорій вантажів від/до визначених пунктів тільки в одному напрямку. Корейты мають переваги порівняно з іншими тарифами.
Знижки, що передбачаються при використанні корейта, розрізняються в залежності від зони застосування. Так, у Європі смороду складають від 40 до 70% від нормального тарифу до 45 кг, а при північноатлантичних перевезеннях – до 90%.
Застосування спеціальних вантажних тарифів узгоджується між авіакомпаніями, що спільно експлуатують дану авіалінію. Усі пропозиції про встановлення корейта направляються в комитет ІАТА по корейтам, що розглядається  три рази на рік.
Вантаж, що посилається авіафрахтом, надається в розпорядження вантажоодержувача, зазначеного в авіанакладній. На відмину від морського фрахту оригіналу не існує, і копії направляються на тому самому літаку разом з товаром. Швидке входження вантажоодержувача у володіння товаром припускає, щоб вантажоодержувач знав про його відправлення. У цьому зв'язку рекомендується, щоб або постачальники або їхні експедитори, яким доручено зробити відправлення вантажу, вислали вантажоодержувачу авіапоштою копію комерційного рахунка з повідомленням про відвантаження партії товару у майбутньому за кілька днів до прийняття вантажу на борт літака.
Для авіаперевезень авіанакладна є тім самим, що і коносамент при морських перевезеннях. Проте, є одна принципова відминність: авіанакладна не є оборотним документом, її не можна передати іншому обличчю за допомогою передавального напису (індосаменту – це зроблений на зворотньому боці передавальний напис), вона не є документом, що засвідчує право власності на вантаж. У накладній немає оригіналу, переданого вантажоодержувачу для наділення його правом володіння товаром. Вантаж віддається в розпорядження названого вантажоодержувача після пред'явлення їм документів, що засвідчують його особистість, підписання квитанції в прийманні вантажу і сплаті необхідних зборів.
Авіанакладна заповнюється відправником при здачі вантажу. Вона складається в трьох оригіналах і дев'яти копіях. Оригінали призначаються перевізнику, одержувачу і відправнику вантажу. Копії розподіляються, якщо необхідно, між наступними перевізниками одна з них залишається в аеропорті першого перевізника одна в аеропорті призначення, а також митницях відправлення і призначення.
Провідним підприємством у авіабудівництві пасажирських та грузових літаків – є АНТК ім.О.К.Антонова (1946 р.). Це підприємство здійснює науково-дослідну, виробничо-господарську та зовнішньоекономичну діяльність при проектуванні, будуванні, випробуваннях, сертифікації, реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках пасажирських та транспортних літаків. Поточне виробництво здійснюється на авіазаводі «Авіант» (Київських державний авіаційний завод), у виробництві агрегатів і комплектуючих, активну участь бере ХДАВП (Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство). Ведеться активна співпраця з заводами Росії.
На сучасному етапі вантажні авіалайнери представили серйозну конкуренцію іншим видам транспорту. Перевагою даного виду транспорту є швидкість доставки вантажу (недоліком – висока вартість авіафрахт і обмежена кількість вантажу) тобто режимні вантажі харчування, спецобладнання, гуманітарна допомога, медичні ветеринарні препарати з особливими умовами і термінами збереження, коштовні вантажі, техніка для ліквідації наслідків природних катаклізмив будуть доставлені в короткий термін. Яскравим прикладом успіхів вантажних авіаперевезень є вітчизняний Авіатранспортний підрозділ АНТК ім. О.К. Антонова, названий авіакомпанія "Авіалінії Антонова", що виконує мижнародні вантажні авіаперевезення. В данний дач в парку авіакомпанії нараховується один літак Ан-225, сім Ан-124-100, один Ан-22, три Ан-12, один Ан-26 і один Ан-74Т.  Перші комерційні польоти в складі «Авіаліній Антонова» Ан-225 зробив на рубежі 2001 і 2002 р. - з 28 грудня по 6 січня. Відповідно до замовлень, що надійшли з Німеччини, літак «Мрія» доставивши зі Штуттгарта в Оман продукти харчування загальною масою 187,5 тонни, потім 200 тонн генерального вантажу з Мюнхена (Німеччина) у Бішкек (Киргизія). Український гігант літак Ан-225 «Мрія» зробив переліт з вантажем 247 тонн із Праги в Ташкент із виконанням двох промижних посадок у Києві й Ульяновскі для додаткового заправлення. Як повідомляли в прес-службі АНТК ім. О.К.Антонова, на борт літака в Празі були завантажені 4 трубоукладача загальною масою 241 тонна, а також навантажувальне устаткування масою 6 тонн. 23 березня 2003 долі «Мрія» перевезла з Австрії в США величезний промисловий трансформатор масою 138 тонн, висотою 4,3 метри і довжиною більш 11 метрів, а також інше устаткування загальною масою 175 тонн. Тягач, на який перевантажили трансформатор в американському місті Фенікс (штат Колорадо), мав більш 50 коліс і довжину, порівнянну з «Боингом-747» Вже через тиждень, 29 березня «Мрія» доставила промислові кондиціонери повітря масою 135 тонн із Х'юстона на півдні США в Дубай (ОАЭ).  9 вересня 2003 долі Ан-225 вилетів у рейс тривалістю 29 днів. На цей час він виконав програму з 41 польоту загальною тривалістю 170 часів. Унікальний літак перевозивши великогабаритне промислове устаткування з Нью-Йорка і Х'юстона (США) у Басру (Ірак) і майно італійського контингенту миротворчих сил в Афганістану з Кабулу в Рим. Маса вантажу в цих польотах коливалася від 80 до 193 тонн. Потім були нові рейси, у ході яких наліт літака виріс до 270 часів, а кількість перевезених вантажів - до 1638 тонн. 10 квітня цього долі Ан-225 доставивши в Бахрейн 168 тонн медичного устаткування.
Серед вантажів, перевезених авіатранспортним підрозділом АНТК:
гідротурбіна для Таштакумской ГЕС (88 т) з м. Харкова (Україна) у м. Ташкент (Узбекистан); будівельна техніка для ліквідації наслідків землетрусів у м. Спитаке (Вірменія); іноземна техніка для ліквідації кризи в Перській затоці (кар'єрні бульдозери, пересувні електростанції, катери для очищення морської поверхні від хв і нафти, вантажі гуманітарної допомоги); електрогенератор фірми Siemens з м. Дюссельдорфа (Німеччина) у м. Делі (Індія) масою 135,2 т (занесене в Книгу рекордів Гиннесса); ядерне пальне в спеціальних контейнерах з м. Хабании (Ірак) у м. Екатеринбург (Росія) по програми ООН роззброювання Іраку; залізничний локомотив з м.іста Лондона (Канада) у м. Дублін (Ірландія) масою 102 т.   
У зв'язку зі збільшенням вимог з боку міжнародних організацій по безпеці перевезенням і безпеці конструкцій АНТК ім. О.К.Антонова САА приступили до валідації важкого транспортного літака Ан-124-100 у Великобританії. Під цим термином розумиється спеціальна процедура повторної сертифікації іноземного повітряного судна авіаційною админістрацією держави, у якому планується почати експлуатацію повітряних суднів даного типу. Процедура валідації застосовується до літальних апаратів, що вже мають національний сертифікат типу. Ан-124-100 був сертифікований у 1992 році Авіарегістром МАК країн СНД по нормах літної придатності НЛГС-3. Роботи з валідації повинні завершитися одержанням сертифіката типу САА, що підтверджує відповідність "Руслана" вимогам європейських норм літної придатності JAR-25. Одержання британського сертифіката стане новим свідченням міжнародного визнання цього унікального літака, істотно розширить його можливості по виходу на нові ринки й участі в міжнародних тендерах. У підсумку підвищиться конкурентноздатність "Руслана", з'явиться більше можливостей для його продаж і передачі в оренду і створенню нових літаків. Крім того, наявність такого сертифіката дозволити провести реєстрацію Ан-124-100 у Великобританії, а це збільшить обсяги робіт, виконуваних літаком на ринках Євросоюзу і США.
За годину комерційної експлуатації літаків перевезені сотні тисяч тонн різних вантажів, у т.ч. великогабаритних, перевезення яких іншими видами транспорту просто неможлива. Крім того, виконані десятки благодійних рейсів по завданнях Уряду України, а також рейси з вантажами гуманітарної допомоги.
Обсяг вантажних авіаперевезень, виконуваних транспортним підрозділом АНТК, постійно росту. Розширюється мережа вантажних перевезень на регулярних авіалініях разом з авіакомпаніями "Авіалінії України" і "Мижнародні авіалінії України": Київ-Шидзяджуан (Китай), Київ-Стамбул (Туреччина), Київ-Амстердам (Голландія), Київ-Люксембург. Виконуються перевезення вантажів по території США.


 

You have no rights to post comments