Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Основним законом з регулювання діяльності підприємств України при зовнішньоекономічній діяльності є Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Вищим законодавчим органом державного регулювання ЗЕД є Верховна Рада України. Відповідно до ст. 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Верховна Рада:
- приймає, скасовує і змінює закони про ЗЕД;
- затверджує головні напрямки зовнішньоекономічної політики України;
- укладає міжнародні договори;
- затверджує митні тарифи і збори;
- установлює спеціальні режими ЗЕД;
- затверджує списки товарів, що підпадають під ліцензування при експорті або імпорті.
Кабінет Міністрів України є органом виконавчої влади якій безпосередньо впливає на зовнішньоекономічну діяльність, в його функції входить: здійснення упорядкування ЗЕД, приймання нормативних актів в межах своїх повноважень, подання своїх пропозицій до Верховної Ради України, складання платіжного балансу і затвердження валютного плану.
Національний банк України регулює валютні і міжнародні питання ЗЕД. Обов’язком НБУ є зберігання і використання золотовалютних резервів,  взаємовідносини з центральними банками інших країн і міжнародними фінансовими організаціями, підписання міжбанківських угод, регулювання курсу національної валюти та ін.
Крім того, у загальних сферах зовнішньоекономічної діяльності регулюючу роль відіграють деякі інші Закони України:
- "Про захист іноземних інвестицій в Україні" (10.09.91);
- "Про дію міжнародних договорів на території України" (10.12.91);
- "Про іноземні інвестиції" (13.03.92);
- "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" (17.12.93);
- "Про міжнародний комерційний арбітраж" (24.02.94);
- "Про режим іноземного інвестування" (19.03.96)
"Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року"
- "Про торгово-промислові палати в Україні "(02.12.97), тощо.
Одними з найважливіших є закони які регулюють взаємовідносини у галузях народного господарства, наведемо деякі з них: Закон "Про підприємства в Україні",  Закон України "Про транспорт", Закон “Про залізничний транспорт”, Статут залізниць України, Закон " Про трубопровідний транспорт",  "Про автомобільний транспорт", "Про автодорожній рух", Повітряний  Кодекс України, Морській Кодекс України.   Але треба враховувати регулюючу роль інших законів України, якими передбачено ступінь управління зовнішньоекономічною діяльністю у конкретних її видах і напрямках. Зокрема, ст. 41 Закону України). Ст. 19  Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" містить положення про захист іноземних інвестицій.
Крім Законів України, важливе значення в регулюванні ЗЕД відіграють Укази Президента України. Серед них:
- "Про заходи для попередження експорту товарів походженням з України за цінами, що можуть розглядатися як демпінгові, і врегулювання торгових суперечок" від 25.07.94;
- "Про заходи здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту" від 21.09.94;
-    "Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 04.10.94
-    "Про заходи щодо вдосконалення кон’юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності " від 10.02.96
-    "Положення про державний експортний контроль в Україні" від 13.02.98 тощо.
Нарешті, існують нормативні рішення Міністерства економіки України, до компетенції якого по міжнародним питанням  входить: - забезпечення проведення зовнішньоекономічній політики стосовно інтеграції України у світову економіку,        
- здійснення економічного та соціального співробітництва  з Європейським товариством (Євросоюзом),
- формування та реалізація державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, економічними градировками, відповідними міждержавними і регіональними організаціями у тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав,
- координація роботи пов’язаної з залучення міжнародної технічної допомоги,
- забезпечення у межах своїх повноважень захисту економічних прав та законних інтересів України, вітчизняних та іноземних  суб’єктів господарювання.
Також нормативні рішення інших міністерств і відомств, що регулюють окремі питання тарифного і нетарифного характеру.
Державний комітет митного контролю здійснює контроль ЗЕД відповідно до чинного законодавства.
Також, у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності беруть участь органи місцевого управління: законодавчі і розпорядницькі органи; територіальні  підрозділи органів державного регулювання ЗЕД.
Законодавство України (СРСР)
А) Загальне законодавство:
1. Закон України «Про страхування» (Постанова ВР № 86/96-ВС від 07.03.96 р.).
2. Закон України «Про транспорт» (Постанова ВР № 233/94-ВС від 10.11.94 р.).
3. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» (ВВС, 2000, № 28, ст. 222).
4. Закон України «Про ліцензування визначених видів господарської діяльності» (ВВС, 2000, № 36, ст. 299).
5. Наказ Державного комітету зі справ охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України № 152/165/130 від 05.03.01 р. «Про твердження Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон облич, транспортних засобів, вантажів і іншого майна».
6. Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водяних, залізничних і повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються ними (Постанова КМУ № 1989 від 24.12.03 р.). Затверджені:
•    типова технологічна схема пропуску через державний кордон автомобільних, водяних, залізничних і повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що ними переміщаються;
•    порядок здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;
•    порядок здійснення митного контролю водяних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;
•    порядок здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;
•    порядок здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщаються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 574 від 09.06.97 р. «Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію».
8. Наказ Державної митної служби України № 380 від 30.06.98 р. «Про затвердження порядку заповнення граф вантажної митної декларації у відповідності до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввозу (вивозу), митного складу, магазина безмитної торгівлі».
9. Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 01.06.02 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».
10. Постанова Кабінету Міністрів України № 770 від 21.09.93 р. «Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів».
б) Авіаційні перевезення:
1. Повітряний кодекс України (Постанова ВР № 3168-XII від 04.05.93 р.).
2. Правила повітряного перевезення вантажів (Наказ МТУ № 793 від 14.10.03 р.).
3. Інструкція про повітряні перевезення спеціальних і небезпечних вантажів (Наказ МТУ № 509 від 25.10.99 р.).
4. Правила виконання чартерних рейсів (Наказ МТУ № 297 від 18.05.01 р.).
5. Порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового і подвійного призначення (Наказ МТУ № 447 від 17.07.01 р.).
6. Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації (Постанова КМУ № 1535 від 12.10.02 р.).
в) Автомобільні перевезення:
1. Закон України «Про автомобільний транспорт (ВВС, 2001, № 22, ст. 105).
2. Статут автомобільного транспорту (Постанова СМ УРСР № 401 від 27.06.69 р.).
3. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні (Наказ Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.97 р.).
4. Інструкція про порядок виготовлення, збереження і використання єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи (Наказ Міністерства статистики України, Міністерства транспорту України № 228/253 від 07.08.96 р.).
5. Наказ МСУ, МФУ, МТУ № 378/417/103 від 03.01.97 р. «Про затвердження форми товарно-транспортної накладної на перевезення спирту етилового».
Г) Залізничні перевезення:
1. Закон України «Про залізничний транспорт» (Постанова ВР № 274/96-ВС від 04.07.96 р.).
2. Статут залізниць України (Постанова КМУ № 457 від 06.04.98 р.).
•    Наказ МТУ № 644 від 21.11.00 р. «Про затвердження окремих розділів правил перевезення вантажів»:
•    Правил приймання вантажів до перевезення;
•    Правил видачі вантажів;
•    Правил оформлення перевізних документів;
•    Правил розрахунків за перевезення вантажів;
•    Правил числення термінів доставки вантажів;
•    Правил збереження вантажів;
•    Правил перевезення вантажів з оголошеною вартістю;
•    Правил перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів);
•    Правил реалізації вантажів;
•    Правил перевезення вантажів, що змерзаються;
•    Правил перевезення вантажів залізничними вузькоколійними лініями;
•    Правил перевезення вантажів у спеціальних і спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів;
•    Правил перевезення вантажів, що підлягають фітосанітарному контролю;
•    Правил перевезення вантажів у транспортних пакетах;
•    Правил обслуговування залізничних під'їзних колій;
•    Правил пломбування вагонів і контейнерів;
•    Правил переадресування вантажів;
•    Правил перевезення вантажів навалом і насипом;
•    Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу;
•    Правил перевезення вантажів дрібними відправками;
•    Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах;
•    Правил перевезення вантажів маршрутами відправника;
•    Правил перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водяному повідомленні;
•    Правила складання актів;
•    Правила пред'явлення і розгляди претензій;
•    Правила планування перевезень вантажів;
•    Правила перевезення швидкопсувних вантажів;
•    Правила перевезення тварин, птаха й інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю;
•    Правила перевезення наливних вантажів.
д) Морські/річкові перевезення:
1. Кодекс торгового мореплавання України (Постанова ВР № 277/94-ВС від 09.12.94 р.).
2. Статут внутрішнього водяного транспорту Союзу РСР (Постанова СМ СРСР № 1801 від 15.10.55 р.)
3. Загальні правила морського перевезення вантажів, пасажирів і багажу (Наказ Міністерства морського флоту № 107 від 20.06.72 р.)
4. Правила перевезення контейнерів морським транспортом (Наказ Міністерства морського флоту від 01.02.82 р.)
5. Наказ Міністерства транспорту України № 497 від 14.12.98 р. «Про твердження Положення про порядок підготовки і наданні інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення».
6. Наказ Міністерства транспорту України № 545 від 17.07.03 р. «Про твердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавання».


 

You have no rights to post comments