Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Інтеграція України у світовий транспортний простір

Інтеграція України у світовий транспортний простір
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Інтеграція України у світовий транспортний простір

При розгляді транспортної мережі Украіни чітко розглядаються мижнародні транспортні коридори (МТК). Діяльність кількох видів транспортів в одному напрямку  називається транспортним коридором (ТК).  Мижнародний транспортний коридор забов'язан мати у наявності високонасичену інфраструктуру, яка відповідає сучасним вимогам, весь склад інфраструктури має працювати на створення пільгових умов по вантажоперевезенню та пасажироперевезенню за спрощенними правилами митного, санітарного, прикордоного оформлення для зменшення витрат.
Мижнародні транспортні коридори характеризуються двома елементами – транспортними вузлами та транспортними магістралями.
В іноземній літературі часто зустрічається поняття «центр району тяжіння» (Load center) - географічний пункт, що є місцем чи зародженням поглинання масових вантажних потоків. Звичайно в центрі району тяжіння маються термінали, з яких вантажі вивозяться або завозяться великими вантажами.
Транспортні магістралі – основні транспортні шляхи в складі транспортної мережі будь-якої території. Транспортні магістралі – характеризуються підвищеною технічною оснащеністю, могутніми потоками вантажів і пасажирів; мають велике значення в системі виробничо-територіальних зв'язків.
Транспортні магістралі підрозділяються на:
-    міжнародні магістралі: Панамериканська автомагістраль, залізнична магістраль Москва - Київ – Прага тощо;
-    загальнодержавні магістралі: Транссибірська залізниця, Трансамазонское шосе тощо;
-    міжрайонні магістралі: залізниця Київ - Одеса тощо.
У США зустрічається поняття Євристичний маршрут (Heuristic routing). Це  маршрут транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі. В євристичному маршруті передбачена мінімізація кількості лівих поворотів у рейсі, а також організація кільцевих рейсів з мінімимальною кількістю небезпечних маневрів.
Створення МТК буде сприяти поліпшенню соціально-економичного розвитку смуги прилеглої території шириною до 150 км. Спорудження автомагістралей та створення сучасної сервісної інфраструктури вздовж їх, забезпечить роботою сотні тисяч чоловік як на будівництві, так і при експлуатації траси.

При цьому виконання розрахованої минімум на 15-20 років „Програми замовлень на дорожньо-будівельні матеріали, машини і механізми” сприятиме піднесенню і зростанню окремих секторів економіки, дасть потужний поштовх розвитку великої кількості підприємств транспортного машинобудівного комплексу та промисловості будівельних матеріалів (зокрема по виробництву цементі, металу і металоконструкцій).
Національна мережа  міжнародних  транспортних  коридорів   як складова   частина   системи  транс'європейських  коридорів  надає можливість   українським    об'єктам    туристичних    відвідувань приєднатися  до загальноєвропейської мережі туристичних маршрутів, що створює   умови   для   комплексної   розбудови   туристичної інфраструктури.  Наявність  розвинутої  туристичної інфраструктури забезпечить   ефективне   функціонування   цієї   мережі,    сприятиме повноцінному використанню туристичного потенціалу.
Україна за данними англійського інституту Rendall має найвищий у Європі транспортний транзитний рейтинг 3.11 балу (Польща наприклад – 2.72).
За оцінками мижнародних експертів ООН  та  ЄС  та  прогнозами наради  по  вивченню  продуктивних  сил  Національної  академиї наук України,  до  2010  долі  очікується  збільшення  товарообмину  за напрямками   європейської   вісі  «Північ  -  Південь»  на  25-30, євразійської -  на  30-35  відсотків.  У  зв'язку  з  цим  можливе відповідне  збільшення  транзитних  перевезень територією України.
Транспортна система  нашої країни  спроможна  забезпечити таке   зростання   транзитних  перевезень.  Проте  невідповідність показників транзитних перевезень  в  Україні  мижнародним  вимогам щодо швидкості,  неперервності, цілості вантажів, тарифів і цін на послуги  забезпечує тільки їх повільне  зростання.
Основні події,  що стримують розвиток транзиту  вантажів  в Україні,  полягають у невпорядкованості системи контролю вантажів на кордоні,  високій  вартості  послуг,  що надаються митними брокерами, контрольними службами і транспортними терміналами,  численних  бюрократичних  перепонах при оформленні транзитних перевезень, низькій швидкості доставки вантажів, несприятливій криминальній обстановці, недостатньому інформаційному обслуговуванню на шляху транзиту, нестачі правових  актів,  що  регулюють  транзитні перевезення та їх експедиційне обслуговування.
Україна приєдналася до Європейської рамкової конвенції „Про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або владами” від 14 липня 1993 року.  Ця конвенція регламентує створення еврорегіонів (“Карпатський єврорегіон”,“Нижній Дунай”,”Верхній Прут”)у рамках співпраці прикордоних областей з метою 
-    - відкриття  нових транскордонних переходів;
-    - створення умов для прикордонних переходів;
-    - організація культурних, туристичних , спортивних зустрічей;
-    - співпраця між господарськими фірмами, з органами влади, з органами керування ЄС;
-    - створення програми розвитку співпраці;
-    - створення інформаційного банку данних.
Єврорегіон – це транскордонне регіональне об’єднання кількох адміністративно-територіальних одиниці з суміжних країн, які розвиваються за погодженними планами і проектами у рамках співпраці.
З давніх часів людство створювало і використовувало торгівельні шляхи, наприклад відомий Шовковий шлях. Сьогодні міжнародні транспортні коридори (МТК) були розроблені на другій загальноєвропейській конференціі з транспорту в Греціі, о.Кріт 1994 р. На цій конференціі було визначено 9 пріоритетних транспортних коридорів у напрямках Схід-Захід, Північ-Південь Європи. Смороду дістали назву “критських” за мисцем їх затвердження:
1й – Ґданськ – Варшава – Мінськ – Москва – Волгоград – Макат – Чарджоу
2й -  Берлін – Варшава – Мінськ – Москва
3й -  Берлін – Дрезден – Львів – Київ
4й -  Прага – Будапешт – Бухарест – Софія – Александруполіс – Стамбул
5й -  Трієст – Любляна – Будапешт  (Братіслава) – Львів
6й -  Гданськ – Варшава – Краків
7й -  (водний по Дунаю) Відень – Братислава – Будапешт – Белград – Рені – Ізмаіл – Усть-Дунайськ
8й -  Тирана – Софія – Бургас – Варна
9й -  Гельсінкі – Санкт-Петербург – Минськ – Москва – Київ – Одеса                                                                                                                               (Кишинів) – Димитровград - Александруполістровград - Александруполіс  
Першою віхою в справі  розвитку інтеграції до світового співтовариства стала Міжнародна конференція - презентація Євроазіатського транспортного коридору в Одесі 15-17 грудня 1996 долі.
Керівники делегацій Азербайрджану, Грузії, Молдови та України (пізніше Узбекистан) змістили акценти діяльності об'єднання на проблему розбудови транскавказького транспортного коридору, який повинен стати механізмом регіональної інтеграції та перетворитись на фактор економичного та політичного суверенітету країн-учасниць ГУАМ.
Ідея видобутку та транспортування каспійської нафти стала консолідуючою для пострадянських республік. Зростання споживання країн Західної Європи в енергоносіях та готовність країн-членів ГУАМ забезпечити повний комплекс послуг від видобутку нафти до її транспортування на нафтопереробні заводи, давало можливість обговорювати перспективи існування цього координаційного форуму на високому міждержавному рівні.
На третій загальноєвропейській конференціі з транспорту  в Гельсінкі в 1997 р. були розглянуті першочергові проблеми пов’язані з розвитком інфраструктури МТК та фінансування, впровадження в дію інформаційних технологій і національного управління. Росія виступила з кількома ініциативами  про продовження другого критського та дев’ятого МТК,  про включення в Євроазиатський МТК (проект ТАСЕСА) Волгодонського каналу.  У Постанові КМ України 346 від 20.03.98  “Про затвердження Програми створення та функціювання національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні” відображені основні етапи розвитку МТК по теріторії Украіни до 2005 р.
Україна передбачає пріоритетну розбудову коридорів 3, 5, 9, а також коридору Балтійське море – Чорне море. В загалі Критські МТК - не єдина можливість для України інтегруватися в європейські транспортні системи. Пропонується включити до Євро-Азіатського транспортного коридору (проект TRACECA) паромні переправи: Одеса - Поті та Баку - Туркмен-баши (на Каспійському морі). Дуже вигідним для транспортування нафти передбачається проект Баку – Тбілісі – Супса – Південий – Броди – Гданськ.
Одним з важливіших питань у Постанові є визначення тарифної політики та системи інших зборів. Розглянуті питання прискореного пропуску транспорту в пунктах пересічення кордону, реконструкція та будівництво нової інфраструктури цих пунктів.
Створення  транспортних коридорів є  приорітетом у розвитку національної транспортної мережі в інтеграції в Европейську транспортну мережу.
Вступ України до міжнародних транспортних організацій і структур, початок ратифікації ряду міжнародних угод, конвенцій та інших документів
з питань транспортних систем і перевезень стали першими кроками, з яких почалася інтеграція українського транспортно-дорожнього комплексу в Європейську транспортну систему.
Але розвиток МТК вимагають від України прийняти у повному обсязі відповідної нормативно-правову базу, відкоректувати єксплуатаційно-технологічний процес (забеспечити всіх учасників транспортного процесу інформацією про вантаж), ввести відповідний технічний контроль, розробити  тарифи, які будуть сприяти ефективному використанню транспортувань.
Загалом, входження України в економичний простір ЄС потребує активізації економичних перетворень у країні, впровадження такої системи державного регулювання економики, яка була б сумісною з принципами ринкової економики і стимулювала постійне зростання конкурентоспроможності.


 

You have no rights to post comments