Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Механізм формування організаційної культури на підприємстві

Механізм формування організаційної культури на підприємстві
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Механізм формування організаційної культури на підприємстві

Організаційна культура формується під динамічним впливом зовнішніх і внутрішніх факторів,
які задають вектор змін організаційної культури. У випадку несприятливого впливу цих факторів для їх нейтралізації, а також реального забезпечення реалізації культурологічних цінностей та інших елементів організаційної культури послуговуються механізмом, як певним ефективним інструментом, який поєднує внутрішні можливості формування організаційної культури із зовнішніми чинниками. Рівень функціонування цього механізму підтверджує наскільки соціокультурологічні тенденції проникають в систему менеджменту підприємства і чи здатне воно гідно сприймати сучасні виклики часу.
Отже, проблемним залишається питання пошуку такого механізму, який би дозволив ефективно використати всі переваги організаційної культури як тонко планового інструменту управління в умовах перехідних процесів і трансформації економіки.
Мета статті полягає у висвітленні сутнісного поняття механізму формування організаційної культури та презентація його теоретичної моделі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням організаційної культури присвячена низка фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Спектр цих досліджень досить широкий: від розкриття суті самого поняття “організаційна культура”  до використання її як тонкопланового інструменту управління і засобу успішної реалізації організаційних змін та розгляду питань мотивації й ціннісної поведінки персоналу підприємства . В ідеологічному
плані цікавими є праці вітчизняних науковців, в яких розглядаються глобальні проблеми трансформації суспільства та економіки, зокрема, і в цьому контексті висвітлюється роль культурологічного фактору. Незважаючи на значне зацікавлення в наукових та господарських колах проблематикою організаційної культури, деякі важливі питання залишаються поза увагою дослідників. Серед них – розгляд механізму формування організаційної культури;
технологічні питання його створення та принципи , на основі яких він повинен працювати.
Виклад основного матеріалу. До категорії механізму сьогодні звертаються всі науковці, коли мова заходить про складні соціально-економічні явища і коли треба обґрунтувати шляхи вирішення певних проблем, оскільки завжди постає логічне запитання – як це зробити і за допомогою чого? Механізм, завдяки своїй природі й об’ємності змісту, може дати відповідь на ці запитання Відповідно до нашої проблематики, об’єктом виступає організаційна культура, тому розглядаємо механізм формування організаційної культури. У науковій літературі не спостерігаємо визначення механізму формування організаційної культури, тому, враховуючи результати узагальнення теоретичних підходів до тлумачення цього поняття, пропонуємо розглядати механізм формування організаційної культури як сукупність елементів, інструментарію, технології та важелів, які забезпечують створення організаційної культури та її розвиток.
За допомогою механізму створюється не тільки образ, тобто архітектурний контур організаційної культури, але й визначається спосіб її реалізації. Механізм – це складний суспільно-економічний процес, який передбачає взаємодію об’єкта і суб’єкта, а багатошарова структура , що включає сукупність різних елементів, вимагає вміння розпізнати, який саме елемент найкраще працюватиме в конкретній ситуації. Досконалість механізму залежатиме від інтелекту та досвіду його творців, тобто, суб’єкта застосування механізму.
Застосування механізму може відбуватися в статичному та динамічному режимі і від того залежить його активність чи пасивність. Статичний режим передбачає простий набір взаємопов’язаних елементів, які становлять його сутність, динамічний режим прив’язаний до часу і він передбачає відповідний алгоритм формування організаційної культури, який буде описано далі.
Якість функціонування будь-якого механізму, в тім числі і механізму формування організаційної культури, буде залежати від взаємо поєднання його складових частин та узгодженості дій його елементів. Таким чином, системне розуміння механізму включає ще й поняття взаємозв’язків, оскільки елементи механізму між собою взаємопов’язані і вони, одночасно, взаємопов’язані із відповідними елементами іншої природи того об’єкту, на який впливає даний механізм. Наявність постійних та міцних зв’язків між усіма елементами механізму, а також тими, які дотичні до його
реалізації, характеризуватиме рівень організованості механізму. Цільова спрямованість механізму має вирішальне значення і є важливою при формуванні організаційної культури, оскільки в ній закладено першопричини створення самого механізму, бачення бажаного результату, і вона є вихідною точкою при будь-якій діяльності людини. Цільова спрямованість механізму формування організаційної культури відображена на схемі як мета, яка полягає в забезпеченні реального створення організаційної культури на підприємстві в якості ефективного джерела підвищення ділової активності підприємства та зміцнення його інноваційного потенціалу.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить