Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Особливості конструктивної поведінкової стратегії

Особливості конструктивної поведінкової стратегії
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості конструктивної поведінкової стратегії

Щоб заслужити високий діловий авторитет і забезпечити прихильність до себе з боку, як партнерів, так і клієнтів, потрібно не тільки мати привабливий зовнішній вигляд, користуватися правильної промовою і дотримуватися правил ділового етикету, а й мати комунікативну привабливість.
Без цього домогтися комерційного успіху дуже важко. У всіх випадках бізнесменові потрібно бути чуйним, не відчуженим від оточуючих. Той хто "відповідає" людям, хто викликає їх розташування своєю поведінкою, завжди має переважні шанси на захоплення їхніми інтересами своєї справи, що, як правило, гарантує його успіх.
У основі створення комунікативної привабливості закладено уміння керувати собою і, перш за все, слідувати законам поведінкової стратегії, яка є сукупністю норм і принципів цивілізованої підприємницької діяльності і знаходить свою реалізацію в постановці мети, дотриманні нормам ділової етики і дотриманні правил службової субординації.
Сюди ж слід віднести і облік етичних та соціально-психологічних особливостей бізнесу зарубіжних країн.

Постановка мети.
Мета відображає те, заради чого підприємець діє. Вона мобілізує його здібності, знання й досвід. Тому, щоб справити враження впевненої в собі людини, а також впевненого у своїй справі, користуватися належної репутацією серед оточуючих, треба мати перед собою певну, чітко усвідомлювати мету.
Мета - це обов'язкова дія, вона - потужний спонукальний мотив будь-якої діяльності. Якщо людина поставила перед собою конкретну мету, то внаслідок цього виникає такий стан напруження всіх душевних і фізичних сил, яке виступає як основна рушійна сила до тих пір, поки він цю мету не досягне.
Постановка мети означає орієнтацію і концентрацію наших сил і активності на тому, що повинно бути досягнуто. Таким чином, мета передбачає кінцевий результат, тобто вона означає не те, що ви робите, а те, для чого ви робите. Процес постановки цілей проходить три послідовні фази:
1. Знаходження цілі ("чого я хочу?")
2. Ситуаційний аналіз ("що я можу?")
3. Формулювання мети ("до чого я конкретно приступаю")
Таким чином, спочатку треба забезпечити ясність мети і висловити, що ви конкретно хочете досягти. Ситуаційний аналіз в особистому та професійній сферах являє собою розгляд особистих ресурсів (тобто засобів для досягнення мети).
Формулювати мету слід в дуже простих виразах, бажано чітко і коротко, причому так, щоб потім можна було однозначно визначити, чи сягнуть успіх чи ні.

Слідування нормам ділової етики.

Етика - це, як відомо, сукупність принципів людської поведінки. Поширюючи це визначення на область бізнесу, можна стверджувати, що ділова етика являє собою сукупність принципів поведінки людей, зайнятих у сфері підприємницької діяльності.
Така етика дозволяє розглядати і оцінювати ділові відносини підприємців, а також їх особисту поведінку з точки зору відповідності загальноприйнятим у діловому світі принципам поведінки. Апелювання до таких принципів дозволяє підприємцям гідно виконувати свій громадянський обов'язок.
У зв'язку з цим представляється доцільним виділити в діловій етиці ті моральні цінності, які є її структуроутворюючими компонентами. Перша і найважливіша цінність - чесність і порядність у ділових відносинах. Вимога чесності в бізнесі випливає з його природи. Обман не може служити основою для нормального економічного процесу. Навпаки, він створює загрозу для інтересів партнерів. Людей, що йдуть на обман, у діловому світі завжди засуджували. У кінцевому рахунку, ті, хто допускають брехню і фальсифікацію, більше втрачають і не виграють.
Ділова етика базується і на такій загальнолюдської цінності як свобода. Це означає, що бізнесмен чи менеджер повинен цінувати свободу не тільки своїх комерційних дій, але і свободу свого конкурента, що виражається в неприпустимості втручання в його справи, ущемлення навіть у дрібницях його інтересів. Комерцію, як у таких випадках кажуть, треба робити чесно.
Іншим основним принципом ділових взаємин є терпимість, яка означає усвідомлення неможливості подолати "з наскоку" слабкості і недоліки партнерів, клієнтів та підлеглих. Терпимість допомагає "гасити" конфліктні ситуації в самому їх зародку.
Ділові відносини завжди чреваті різного роду шорсткостями і конфліктами. Тому такі взаємини, як ніякі інші, вимагають тактовності і делікатності. Такт у такому спілкуванні - це не тільки розуміння відповідності цілей і норм поведінки, але й уміння застосовувати ці норми до конкретної людини. Тактовність, перш за все, припускає орієнтацію на гуманність і благородство, уважність і запобігливість. Бути тактовним - це значить, в будь-якій ситуації сприймати свого партнера, клієнта чи підлеглого як самоцінну людську особистість з урахуванням її біосоціальних характеристик: статі, віку, національності, темпераменту, звичок і т.п.
Під делікатністю розуміють ввічливість і уважність у спілкуванні, вміння щадити самолюбство своїх колег. Делікатність - це особлива, притаманна лише високопрофесійним бізнесменам і менеджерам форма прояву коректності та щирості при спілкуванні.
Поряд з терпимістю і делікатністю, ділова етика орієнтується на таку моральну загальнолюдську якість, як справедливість, яка передбачає об'єктивну оцінку особистісно-ділових якостей людей і їх діяльності, визнання їх індивідуальності, відкритість критики, самокритичність.
Цивілізований підприємець приділить найсерйознішу увагу культурі бізнесу. Культурна людина не зобов'язана бути підприємцем, але підприємець зобов'язаний бути культурною людиною, хоча б тому, що він зацікавлений в постійному успіху.
Всі вищеназвані загальнолюдські цінності і професійні ділові якості взаємозв'язані, і відтворюють в цілому модель морального вигляду сучасної ділової людини, який:
-    поважає себе як особистість і ставиться з повагою до інших, проявляючи в ділових взаєминах терпимість, делікатність і тактовність, порядність, справедливість, обов'язковість і компетентність;
-    визнає необхідність конкуренції, але розуміє необхідність співпраці;
-     цінує не лише свободу своїх комерційних дій, а й свободу своїх конкурентів;
-    вміє і не боїться ризикувати і брати на себе всю відповідальність за прийняті рішення.
На закінчення цієї теми можна виділити кілька порад, які допоможуть створити привабливий діловий імідж, що гарантує не тільки успіх, але й справжнє задоволення від роботи в сфері бізнесу та менеджменту:
• обіцянки потрібно виконувати в строк. Якщо вони не виконані - не потрібно виправдовуватися, а треба визначити новий строк і стримати слово, нехай з деяким запізненням;
• будучи впевненим у собі, потрібно уникати бути самовпевненим;
• ніколи не можна забувати, що особиста думка чи позиція не завжди гарні, є й інші думки і позиції, аж ніяк не гірші;
• не можна забувати, що знання багатьох спонукальних мотивів людей - одна з найважливіших умов ефективної взаємодії з партнерами по бізнесу;
• потрібно бути терпимим до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають бізнесу;
• займатися потрібно тільки тими питаннями, участь в яких необхідно;
• хвалити тільки на людях, ганити віч-на-віч;
• необхідно вміти слухати, мати нескінченне терпіння;
• відхиляти непотрібні пропозиції намагатися тактовно і ввічливо;
• обов'язково потрібно пам'ятати, що ніщо так не компрометує бізнесмена, як його розгубленість;
• не залишати без уваги і ретельного аналізу жоден випадок невдачі, збою або промаху.
Поведінкова техніка передбачає вміння використовувати прийоми і способи ділового спілкування, які забезпечують найбільший поведінковий успіх. До них, перш за все, відноситься вміння створювати сприятливий психологічний клімат ділової бесіди і процесу комерційних переговорів, робити гарне враження про себе, використовувати прийоми розрядки негативних емоцій і самозаспокоєння, захищатися від некоректних співрозмовників і партнерів, ставити питання і відповідати на них, аргументувати свої висловлювання і доводити їх, спокійно вислуховувати доводи опонента і при необхідності аргументовано їх спростовувати, а також застосовувати техніку прискорення рішень.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить