Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Очікувана ефективність програми

Очікувана ефективність програми
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Очікувана ефективність програми

Реалізація заходів, визначених у Програмі, сприятиме створенню сучасного, інтегрованого у світове виробництво і здатного до саморозвитку промислового комплексу, який має забезпечити міцні підвалини утвердження України як високорозвиненої, соціально орієнтованої держави ринкового типу.  Будуть забезпечені прогресивні зрушення в галузевій структурі промислового виробництва За рахунок випереджаючих темпів розвитку зросте питома вага машинобудування, легкої та харчової промисловості і перероблення сільськогосподарських продуктів. Уповільняться темпи розвитку галузей добувної промисловості, металургії, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, що дозволить значно підвищити в структурі промислового виробництва частку галузей обробної промисловості.
Підвищиться рівень продуктивного використання науково-технологічного потенціалу промисловості, що сприятиме збільшенню частки виробництв високотехнологічної, наукоємної продукції для потреб внутрішнього ринку і нарощуванню експортного потенціалу, диверсифікації та розширенню ринків збуту вітчизняних товарів, послабленню залежності від впливу світової кон’юнктури.
Зусиллями промислового комплексу будуть створені умови для технологічного переоснащення пріоритетних галузей економіки.
Вдосконалений інституційний склад промисловості, структурні зрушення та перехід на інноваційний тип розвитку забезпечать промисловості стійку конкурентоспроможність в умовах глобалізації.
Виконання Програми дасть змогу досягти таких соціально-економічних зрушень:
середньорічні темпи приросту промислового виробництва за 2003 — 2006 роки становитимуть 7,6 відсотка, в тому числі у 2004 — 9,5 відсотка, у 2007 — 2011 — 6,6 відсотка, що дозволить скоротити розрив у рівнях промислового розвитку України та держав Європейського Союзу;
обсяг промислового виробництва зросте порівняно з 2002 роком у 2006 році більше ніж в 1,3 раза, а у 2011 році — в 1,8 раза, що сприятиме розвитку внутрішнього ринку промислової продукції та активізації зовнішньоекономічних зв’язків;
основний приріст промислового виробництва (майже 80 відсотків) буде отримано за рахунок зростання продуктивності праці, що дасть можливість істотно наблизитися за ефективністю праці до провідних країн світу;
поліпшаться економічні показники роботи промисловості. Кількість збиткових підприємств на період до 2006 року скоротиться більш як удвічі, а до 2011 року залишаться лише ефективно працюючі підприємства. Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств зросте з 4,5 відсотка у 2003 році до 9,2 відсотка у 2006 і до 15 відсотків у 2011 році, що створить умови для самодостатнього розвитку промисловості;
за рахунок зростання обсягів виробництва промислової продукції та підвищення рентабельності операційної діяльності промислових підприємств прибуток промисловості збільшиться з 8,4 млрд. гривень у 2002 році (оцінка) до 24,7 млрд. у 2006 та 55,5 млрд. гривень у 2011 році. Внаслідок цього доходи Зведеного бюджету України за рахунок податку на прибуток промислових підприємств підвищаться з 2,5 млрд. гривень у 2002 році до 6,2 млрд. у 2006 та до 13,9 млрд. гривень у 2011 році;
чисельність населення, зайнятого видами промислової діяльності, зросте на 0,3 — 0,4 млн. чоловік за рахунок заповнення вільних і новостворених робочих місць, що дасть змогу значною мірою послабити соціальну напруженість у суспільстві;
підвищиться рівень соціальної спрямованості промисловості. За рахунок перерозподілу балансу витрат промислових підприємств на користь працівників темпи зростання реальної заробітної плати в промисловості становитимуть близько 10 — 12 відсотків, що відповідатиме європейському вибору України.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить