Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості

Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості

Інноваційна стратегія розвитку промисловості повинна здійснюватися на основі поєднання науково-технічної, виробничої та фінансової сфер.
З урахуванням інтелектуального, виробничого і науково-технічного потенціалу України до пріоритетних інноваційних видів промислової діяльності віднесено:
інформаційні технології та системи зв’язку — створення інформаційних і телекомунікаційних систем, приладів комплексної автоматизації, комп’ютерних засобів високої продуктивності; інформаційні технології контролю і управління промисловими об’єктами; сучасні комп’ютерні технології для вищих навчальних закладів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації; світлосигнальна та інформаційна апаратура; волоконно-оптичні кабелі;
технології спеціального призначення — системні засоби з технологічного проектування і супроводження виробництва по замкненому циклу; агрегати і системи нового покоління для комплектування літаків і ракет-носіїв; агрегати і системи для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту; елементи систем протиповітряної оборони; системи локації у різних середовищах; оптоелектронні системи подвійного призначення; засоби діагностики авіаційної та ракетно-космічної техніки;
функціональні і конструкційні матеріали та вироби з них — матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; напівпровідникові матеріали на основі надчистого силіцію, германію, арсеніду галію, сполук А2В6; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали; нанотехнології, їх розроблення та застосування; кераміка та надтверді інструментальні матеріали; матеріали для перетворювачів енергії безполум’яних та екологічно чистих джерел тепла; органічні люмінофори та барвники; біосумісні матеріали;
екологічні технології — розроблення екологічно чистих технологій, машин і устаткування для переробки та утилізації відходів, систем машин і обладнання для комунальної сфери, систем контролю за станом і захисту навколишнього природного середовища;
біотехнології — виробництво біостимуляторів росту рослин, органомінеральних добрив комплексної дії, новітніх технологій виробництва антибіотиків, імунобіологічних препаратів, у тому числі імуноглобуліну різних видів, та засобів захисту тварин;
медичні діагностичні системи, профілактичні та лікувальні засоби — діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси; лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних, інфекційних хвороб; психотропні та наркологічні препарати; препарати на основі продуктів переробки донорської крові; педіатричні форми лікарських засобів; вакцини;
ресурсозберігаюче устаткування та вдосконалення традиційних технологій промислового виробництва — устаткування для видобутку вугілля з крутих і тонких пластів; способи утилізації метану з вугільних родовищ; модернізація енергоблоків теплових електростанцій з підвищенням їх ефективності та екологічної безпеки; модернізація інфраструктури залізниць для забезпечення швидкісного руху поїздів; лазерна техніка, обладнання та технологічні процеси її застосування; енергоекономічні джерела світла та системи освітлення; впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; модернізація виробництва автомобільних шин з підвищенням їх якості; впровадження технології випуску високоміцного скла; освоєння новітніх технологій і виробництва озброєння та військової техніки;
техніку і технології для агропромислового комплексу — створення сучасних технологій і видів технологічного устаткування для комплексного оснащення переробної промисловості та впровадження ресурсозберігаючих технологій у рослинництві і тваринництві; трактори середньої потужності для фермерських господарств; елементи конструкцій кормозбиральної та бурякозбиральної техніки; біодобрива; засоби захисту рослин і тварин; обладнання для переробки м’яса тварин та птиці; обладнання для фасування, пакування та маркування продуктів харчування і напоїв; харчові вироби з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.
З метою створення умов для ефективного використання наукового потенціалу та підвищення ролі держави у реалізації інноваційної моделі розвитку промисловості передбачається:
переглянути державні та галузеві науково-технічні програми, що затверджені або перебувають на стадії розроблення, провести їх експертизу та надати перевагу тим проектам, які мають інноваційну основу і на продукцію яких є високий потенційний попит;
удосконалити правову базу щодо посилення стимулів розвитку мережі технологічних інкубаторів, технопарків, технополісів та інших ефективних форм поєднання наукової діяльності з промисловим виробництвом і капіталом;
активізувати використання в цивільних галузях науково-технічних досягнень, які є розробками оборонного комплексу; збільшити обсяги державного замовлення на впровадження у виробництво пріоритетних інновацій.
Передбачається вдосконалення організаційної структури науково-технічної сфери виробництва на основі поєднання галузевого підходу з проблемно орієнтованим та чіткого розмежування наукової діяльності на безприбутковий і комерційний сектори. З цією метою необхідно здійснити:
налагодження тісної взаємодії наукових організацій сфери промисловості з науковими установами Національної академії наук, МОН, посилення ролі науки у життєвому циклі високотехнологічних виробів;
проведення державної атестації наукових закладів та за її результатами оптимізацію мережі науково-дослідних організацій шляхом утворення національних, державних і галузевих наукових центрів;
забезпечення подальшого розвитку недержавного сектору науково-технічної та інноваційної діяльності, розширення кола приватних інститутів, науково-технологічних фірм і лабораторій шляхом реформування відносин власності, розвитку нових організаційно-правових форм господарювання.
Розвиток промисловості здійснюватиметься переважно за пріоритетними напрямами науково-технологічного, економічного і соціального розвитку країни. З цією метою буде:
налагоджено систему прогнозування технологічного розвитку і структурної перебудови промислового виробництва;
забезпечено постійний моніторинг пріоритетних напрямів технологічного переоснащення галузей і виробництв;
завершено формування нормативно-правової бази з регулювання інноваційної діяльності.
Держава здійснюватиме підтримку перспективних нововведень шляхом утворення інноваційних центрів, формування кооперативних об’єднань освітянських, наукових і промислово-виробничих організацій.
Особлива увага приділятиметься захисту інтелектуальної власності, збереженню інформаційної інфраструктури науково-дослідних робіт, підтримці мережі науково-технічних бібліотек, субсидуванню витрат науково-дослідних організацій на оплату послуг з користування інформаційними мережами та базами даних і на закупівлю наукової літератури.
Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості створить умови для суттєвого підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу держави, вдосконалення його організаційної структури відповідно до умов ринку, сприятиме активізації інноваційної діяльності промислових підприємств та зростанню в структурі промисловості питомої ваги галузей п’ятого і шостого технологічних укладів, які будуть визначальними в ХХІ столітті.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить