Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Номенклатура показників якості технічних об'єктів

Номенклатура показників якості технічних об'єктів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Номенклатура показників якості технічних об'єктів

Під якістю продукції розуміють суспільну властивість продукції, яка характеризує її призначення, особливості, корисність та здатність задовольнити потреби і вимоги споживача.
Номенклатура показників якості технічних об'єктів дуже широка і налічує десятки найменувань. Науково технічний прогрес приводить до зміни пріоритетів або до введення нових показників якості технічних об'єктів, які до певного періоду часу не відігравали важливої ролі під час удосконалення технічних об'єктів. Деякі з цих показників узято за норматив, рекомендований міжнародними стандартами і ДСТУ, а деякі належать до обов'язкового включення до нормативних документів, що забезпечують безпечність продукції. Показники безпеки встановлюють згідно з міжнародними нормативами в залежності від виду продукції, їх перелік рекомендовано УкрСЕПРО, де наведено перелік показників якості продукції яка характеризує її безпеку і відображає всі відомі види безпеки (механічну, електричну, термічну, пожежну, підривну, хімічну, біологічну, радіаційну).
Наприклад, показниками технічного рівня можуть бути: витрати енергії або встановлена потужність двигунів, займана виробнича площа чи об'єм, маса, одинична продуктивність, надійність, ефективність (ступінь досягнення корисних результатів), керованість та ін.
Для оцінки якості продукції використовується система показників, які групуються на узагальнюючі, комплексні та одиничні.
Узагальнюючі показники характеризують загальний рівень якості продукції: обсяг і частку прогресивних видів виробів у загальному випуску, сортність (марочність), економічний ефект і додаткові витрати, що пов'язані з поліпшенням якості.
Комплексні показники характеризують кілька властивостей виробів, включаючи витрати, що пов'язані з розробленням, виробництвом і експлуатацією. У кожній галузі промисловості застосовуються свої специфічні комплексні показники (наприклад, комплексним показником якості електродвигуна є відношення кількості корисної механічної енергії, що виробляється двигуном за весь термін його служби, до сумарних витрат на виробництво та експлуатацію двигуна).
Кожен з перелічених показників характеризує одну чи декілька якостей технічного об'єкту і повинен мати кількісну оцінку. У зв'язку з різною природою показників методика їх визначення різноманітна і може бути дуже трудомісткою.
Одиничні показники якості характеризують одну з властивостей продукції (товарів).  Номенклатура одиничних показників якості промислової продукції залежить і від визначених умов її створення і застосування:
1. Показники призначення, які характеризують функціональну та технологічну ефективність і конструктивну досконалість.
2. Показники надійності, які оцінюють властивості довгочасності, ремонтопридатності і збереженості.
3. Показники технологічності, які використовують для оцінки затрат матеріалів, засобів виробництва і часу при технологічній підготовці виробництва, виготовленні, технологічному обслуговуванні і ремонті.
4. Показники стандартизації, які характеризують відповідність продукції стандартам та оригінальним пристроям.
5. Ергономічні показники, які оцінюють систему "людина-техніка" і враховують комплекс гігієнічних, фізіологічних та психологічних особливостей, що проявляються у виробничих умовах.
6. Естетичні показники, які оцінюють інформаційну виразність і раціональність форми, цілісність композиції і досконалість виробничого виконання продукції.
7. Патентно-правові показники, які вказують міру оновлення технічних рішень, використаних в продукції, їх патентний захист, а також можливість безперешкодної реалізації продукції в країні і за її межами.
8. Екологічні показники, які оцінюють рівень впливу на навколишнє середовище при експлуцатацїї.
9. Показники безпеки, що характеризують безпеку персоналу при використанні продукції.
Показники якості промислової продукції виражають в одиницях: натуральних (кг/год; т/добу; м/с; шт/год; год/відмов, тощо); відносних безрозмірних (наприклад, у відсотках) або за допомогою умовної системи чисельних або вартісних балів.
В області використання можливі:
а) показники якості одиничних виробів;
б) показники якості сукупності однорідних виробів (рівень якості, коефіцієнт сортності, характеристики розсіяних показників);
в) індекси якості або дефектності різнородної продукції за визначений період часу.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить