Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції

Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції

Сучасним прогресивним технологіям повинні бути притаманні такі риси

- малостадійність процесів, що передбачає поєднання в одному агрегаті кількох технологічних процесів, які раніше виконувалися в окремих машинах чи апаратах;
- маловідходність виробництва та комплексне використання сировини;
- високий рівень комплексної механізації та автоматизації виробництва;
- використання сучасних засобів мікроелектроніки для інтенсифікації та контролю виробництва;
- гнучкість виробництва — його здатність швидко перебудовуватися на випуск нових видів продукції;
- ресурсозбереження, що гарантує можливість виробляти конкурентоспроможну продукцію з низькою собівартістю та високою прибутковістю та ін.
Ресурсозбереження включає [24]:
- економію сировини, матеріалів, енергії, робочого часу і отримання на цій основі додаткової продукції і при цьому дешевше, ніж за рахунок  широке використання вторинної сировини, відходів виробництва і споживання;
- створення маловідходних технологій і застосування нової ресурсозберігаючої техніки, використання ефективних засобів ресурсозбереження;
- використання вторинних матеріалів;
-  забезпечення високої якості продукції як спосіб задоволення потреб з меншими витратами праці і матеріалів.
Найбільш радикальне підвищення ефективності виробництва забезпечується переходом від еволюційних вдосконалень діючої техніки і технологій до принципово нових технологічних засобів і технологічних процесів.
Прогресивність технології треба розглядати на різних рівнях: цеху (дільниці), підприємства, галузі, економіки в цілому.
Розвиток технологій веде до розвитку економіки за рахунок підвищення ефективності виробництва, якісної зміни структури виробництва, в тому числі структури робочої сили, співвідношення між сферами виробництва.
На рівні підприємства це, насамперед, збільшення виходу готової продукції запланованого чи більш високого рівня якості, можливість створення нових видів речовин, зменшення використання сировини і матеріалів (особливо в умовах дефіциту), зниження собівартості продукції; зменшення технологічного навантаження на екологічне середовище та ін. Крім цього це безпечність технологічного процесу, його керованість, стабільність. Розглянемо сучасні технології, які застосовуються в різних галузях промисловості.


 

You have no rights to post comments