Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зменшення статутного капіталу ТОВ

Зменшення статутного капіталу ТОВ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зменшення статутного капіталу ТОВ

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою від-повідальністю може здійснюватися двома основними способами:
1)     в результаті виходу одного або кількох учасників зі складу товариства;
2)     на основі зменшення частки у статутному капіталі всіх чи окремих учасників.
Повернення частки учасникові може означати для підприємс-тва або зменшення статутного капіталу, або зміну учасника без зменшення розміру статутного капіталу. Згідно із Законом Украї¬ни «Про господарські товариства» при виході учасника з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропор-ційна його частці у статутному капіталі. Такого роду зміни (а та-кож будь-які інші зміни, пов’язані зі зміною розміру статутного капіталу) вимагають внесення змін у засновницькі документи з відповідною перереєстрацію підприємства.
Виплата відповідної частки здійснюється після затвердження звіту за рік і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учас-ника та за згодою товариства внесок може бути повернено повні-стю або частково в натуральній формі.
Досить суперечливим моментом є те, що згідно зі статтею
57 згаданого Закону у разі недостатності майна учасника ТОВ для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення частки учасника-боржника в майні підприємства. У такому разі розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню. Од-нак зменшення статутного капіталу ТОВ може відбуватися лише за рішенням зборів засновників. Що слід вчинити, якщо заснов-ники не винесуть відповідного рішення? Крім того, зменшення статутного капіталу за наявності заперечень будь-кого з кре-диторів товариства не допускається.
Що робити кредиторам одного з учасників товариства, якщо кредитори самого товариства не погоджуються зі зменшенням статутного капіталу? У разі внесення до установчих документів змін, пов’язаних зі зміною складу засновників (учасників) суб’єк¬та підприємницької діяльності, до державного органу реєстрації подаються оформлені відповідно до вимог законодавства доку-менти, що засвідчують:
добровільний вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників) — подається копія рішення засновника, а фізичної особи — нотаріально посвідчена заява;
примусове виключення засновників (учасників) — рішення уповноваженого на це органу.
Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з відміткою про дер-жавну реєстрацію внесених змін.
У разі зменшення статутного капіталу на основі зменшення часток окремих учасників товариство має надати органу держав-ної реєстрації такі документи:
а) реєстраційну картку встановленого зразка;
б) нотаріально посвідчені зміни до установчих документів (два оригінали та одну копію);
в) протокол загальних зборів учасників;
г) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить