Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Збільшення статутного капіталу ТОВ

Збільшення статутного капіталу ТОВ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Збільшення статутного капіталу ТОВ

Статутний капітал ТОВ можна збільшувати шляхом здійснен-ня додаткових внесків чи реінвестування прибутку. Здійснюючи внески в статутний капітал, учасники не змінюють свого юриди-чного статусу (не відбувається ні реорганізації, ні ліквідації). До основних витрат, пов’язаних із залученням власного капіталу ТОВ, можна віднести такі:
•    державне мито;
•    вартість нотаріальних послуг;
•    плата за перереєстрацію засновницьких документів.
При збільшенні статутного капіталу товариства слід врахо-вувати те, що, викупивши додаткову частку, новий учасник стає співвласником раніше створених підприємством резервів. Саме тому, окрім номінальної вартості частки, учасник повинен сплатити ажіо, яке відповідає належному на цю частку еквіва-ленту раніше сформованих резервів. Величина ажіо може вста-новлюватися за результатами оцінки вартості підприємства та узгоджуватися зборами учасників. Перевищення фактичної ціни продажу частки над її номіналом належить до іншого додатко-вого капіталу.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одно-му чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо інше не пе-редбачено установчими документами, то і третім особам.
Учасники товариства користуються переважним правом на здійснення додаткових внесків у статутний капітал чи на прид-бання частки учасника, який її уступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить